No 2 (2018)

DOI: https://doi.org/10.11603/2415-8798.2018.2

Full Issue

View or download the full issue ТИТУЛКА (Українська) ЗМІСТ (Українська)

Table of Contents

REVIEWS AND ORIGINAL RESEARCH

L. P. Bodnar, A. O. Bob, R. Ya. Bodnar, N. I. Reha, T. V. Bodnar
A. V. Chetaikina, E. Ya. Skliarov
V. B. Petruniv
V. B. Radchuk, N. V. Hasiuk
M. М. Shevchuk
N. I. Korylchuk

INTERNAL MEDICINE

S. I. Smiian, B. O. Koshak, U. S. Slaba
T. V. Mikhalieva, O. S. Sychov, T. V. Getman, V. G. Gurianov, K. O. Mikhaliev
M. I. Chaikovska
V. V. Boyko, S. V. Biletskyi
O. I. Levchyk
P. B. Romaniuk

SURGERY

A. R. Vergun, B. M. Parashchuk, M. R. Krasnyi, O. M. Vergun, Z. M. Kit, I. V. Shalko

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

L. M. Malanchuk, G. O. Krivitska, S. L. Malanchuk, V. М. Martinyuk
V. H. Korniienko, A. S. Fitkalo

NEUROLOGY AND PSYCHIATRY

V. V. Pogorelov, I. Y. Bagmut, V. I. Zhukov
Ya. Yu. Marunkevych

DENTISTRY

O. O. Hudymenko, Ye. V. Kuzenko, M. M. Demianenko, M. S. Skydanenko
V P. Havaleshko, O. Ye. Koshkin, V. I. Rozhko
O. I. Lebid, K. M. Duda, H. V. Stoikevych
O. V. Patalakha, I. V. Loskutova
N. M. Saveleva

EXPERIMENTAL RESEARCH

M. S. Hnatiuk, L. V. Tatarchuk
O. A. Hryhorieva, P. V. Bohdanov
O. A. Hryhorieva, K. S. Kovalchuk
O. A. Hryhorieva, A. V. Cherniavskyi
M. S. Reheda, L. A. Lubinets, B. F. Shchepanskyi
V. O. Beskyy, Z. M. Nebesna, M. I. Marushchak, L. A. Hryshchuk
N. V. Volotovska, A. A. Hudyma
V. O. Krylyuk, G. Yu. Tsymbaliuk
B. D. Kryvokulsky, I. V. Zhulkevich, D. B. Kryvokulsky, L. V. Shkrobot

EXCHANGE OF EXPERIENCE

V. V. Franchuk
Т. Ye. Tsybulska, O. Ye. Pashkova
K. Yu. Lytvyn, L. R. Shostakovych-Koretskaya, O. O. Volikova