Про журнал

Галузь та проблематика

Науково-практичний журнал «Вісник наукових досліджень» видається щоквартально, присвячений питанням систематичного інформування лікарів і науковців про найновіші досягнення у сфері медицини, про досвід і перспективи діагностики й лікування та профілактики основних захворювань; висвітлення новітніх даних про етіологію та патогенез і експериментальні дослідження, об’єднання зусиль українських вчених і лікарів у розробці й упровадженні нових методів діагностики, лікування і профілактики.

У журналі публікуються оглядові та оригінальні статті, що охоплюють різні галузі медицини (внутрішні хвороби, хірургія, педіатрія, неврологія, акушерство і гінекологія, онкологія та експериментальні дослідження тощо), які мають наукове й практичне значення для лікарів усіх спеціальностей.

Процес рецензування

Рукописи, котрі надходять у редакцію журналу повинні відповідати Галузі та проблематиці журналу.

Наукові статті анонімно рецензуються членами редколегії журналу, його редакційної ради та запрошеними спеціалістами, в тому числі з інших країн, які мають глибокі професійні знання й досвід роботи за конкретним науковим напрямом.

Рецензування проводиться конфіденційно за принципами подвійного «сліпого» рецензування (коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного). Взаємодія між автором та рецензентами відбувається через редакцію. 

Для всіх статей, які надійшли до редакційної колегії та відповідають Вимогам, визначається рівень унікальності авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення, що показує рівень унікальності, джерела та частку збігу тексту (Anti-Plagiarism).

Якщо рецензент рекомендує виправити або доопрацювати статтю, редакція надсилає автору анонімний текст рецензії для внесення в роботу відповідних змін. Датою надходження статті до журналу вважається день отримання редакцією остаточного варіанта тексту статті. Редакційна колегія залишає за собою право редакційної правки статті (виправляти термінологічні та стилістичні помилки, усувати зайві ілюстрації, скорочувати текст), що не спотворює її змісту.

Остаточне рішення про публікацію статті та її терміни приймає редакційна колегія, про що автора інформує редакція журналу.

Відхилені статті й супровідні матеріали не повертаються і повторно не розглядаються. Відмова прийняття статті до публікації в журналі «Вісник наукових досліджень» не може вважатися негативним висновком щодо наукової та практичної цінності роботи і не обов’язково супроводжується роз’ясненням його причин.

Оригінали статей та рецензій зберігаються в редакції протягом одного року.

Періодичність публікації

Журнал "Вісник наукових досліджень. Bulletin of Scientific Research" видається щоквартально.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).

Видавнича етика

Редакційна колегія журналу "Вісник наукових досліджень" розділяє, підтримує та дотримується рекомендацій щодо  етичних принципів та політики видавничної практики Міжнародного Комітету редакторів журналів медичного спрямування The International Committee of Medical Journal Editors, рекомендацій Комітету з етики наукових публікацій (Committee on Publication Ethics), і, зокрема, Керівництва з етики наукових публікацій (Publishing Ethics Resource Kit) видавництва Elsevier, а також спирається на досвід авторитетних міжнародних журналів і видавництв. Дотримання правил етики наукових публікацій усіма учасниками цього процесу сприяє забезпеченню прав авторів на інтелектуальну власність, підвищенню якості видання в очах світової наукової спільноти і виключення можливості неправомірного використання авторських матеріалів в інтересах окремих осіб

Автор (або колектив авторів) усвідомлює, що несе первісну відповідальність за новизну і достовірність результатів наукового дослідження, що передбачає дотримання таких принципів: 1) автори статті повинні надавати достовірні результати проведених досліджень. Завідомо помилкові або сфальсифіковані затвердження неприйнятні.

2) автори повинні гарантувати, що результати дослідження, викладені в наданій рукописи, повністю оригінальні. Запозичені фрагменти або твердження повинні бути оформлені з обов'язковим зазначенням автора і першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат в будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень, неетичні і неприйнятні.
необхідно визнавати внесок всіх осіб, так чи інакше вплинули на хід дослідження, зокрема, в статті повинні бути представлені посилання на роботи, які мали значення при проведенні дослідження.
3) автори не повинні надавати в журнал рукопис, яка була відправлена в інший журнал і знаходиться на розгляді, а також статтю, вже опубліковану в іншому журналі.
співавторами статті повинні бути вказані всі особи, які внесли істотний внесок у проведення дослідження. Серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не брали участь в дослідженні.
4) якщо автор виявить істотні помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якнайшвидше повідомити про це редакцію журналу.

Конфлікт інтересів

Ми дотримуємося правил, затверджених Міжнародним комітетом редакторів медичних журналів (ICMJE). (Єдині вимоги до рукописів, що подаються до біомедичних журналів).

"Довіра громадськості до процесу рецензування та достовірності опублікованих статей частково залежить від того, наскільки добре враховується конфлікт інтересів в процесі запису, рецензування та редакційного прийняття рішень. Конфлікт інтересів виникає, коли автор (чи автори установа), рецензент або редактор має фінансові або особисті відносини , які неадекватно впливають (порушують) його або її дії (такі відносини також відомі як подвійні зобов'язання, інтереси або права, що конкурують). Ці відносини змінюються від незначного до великого потенціалу, впливаючи на рішення. При цьому не всі відносини представляють справжній конфлікт інтересів. Потенціал для конфлікту інтересів може існувати незалежно від того, чи вірить індивідуум чи ні в те, що відносини впливають на його наукове судження. Фінансові відносини (наприклад, зайнятість, консультативні послуги, володіння акціями, гонорари, сплачені показання експерта) є найбільш легко ідентифікованими конфліктами інтересів і, швидше за все, можуть підірвати довіру до журналу, авторам, і до самої науки".

Редакція журналу вимагає, щоб усі автори повідомляли про будь-які фінансові конфлікти інтересів, які могли б вплинути на результати або інтерпретацію рукопису. Автори повинні повідомити про такий конфлікт в супровідному листі до редакції і в розділі визнанням самого рукопису. Відповідному автору буде запропоновано підписати форму від імені всіх авторів щодо потенційних конфліктів інтересів на момент прийняття. Ця політика застосовується до всіх представлених дослідних рукописів і оглядових матеріалів. Приклади такої заяви: АВТОР є співробітником і акціонером компанії; АВТОР є засновником компанії і членом його науково-консультативної ради; Ця робота була частково підтримана грантом від компанії.

Біоетичні принципи

Журнал "Вісник наукових досліджень" орієнтується на правила, рекомендовані Європейською конвенцією про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей (Страсбург, 1986), World Medical Association Declaration of Helsinki, а також Міжнародним комітетом редакторів медичних журналів (ICMJE) (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals).

Всі процедури, що описують експерименти із залученням лабораторних тварин, будь-яких матеріалів людського походження або участю донорів і/або пацієнтів необхідно проводити, керуючись нормами біоетики.

"При повідомленні про проведення експериментів на людях, автори повинні вказати, чи виконуються процедури відповідно до етичних стандартів комітету, відповідального з питань проведення експериментів на людях (відомчий і національний) і відповідно до Гельсінської декларації 1975 року, переглянутої в 2000 році. Якщо є сумніви щодо того, чи було проведено дослідження відповідно до Гельсінською декларації, автори повинні пояснити обгрунтування свого підходу і продемонструвати, що інституційний наглядовий орган дозволяв сумнівні аспекти дослідження. Повідомляючи про експерименти на тваринах, автори повинні вказати, чи дотримуються відомчі і національні правила з догляду та використання лабораторних тварин. Вся процедура повинна бути включена в розділ матеріали та методи ".

Декларація про інформовану згоду

Відповідно до правил, затверджених Міжнародним комітетом редакторів медичних журналів (ICMJE). 

"Пацієнти мають право на недоторканність приватного життя, яку не можна порушувати без інформованої згоди. Визначення інформації, в тому числі імен пацієнтів, ініціали, або номера лікарень, не повинні бути опубліковані в письмових описах, фотографіях і родоводів, якщо ця інформація не має важливого значення для наукових цілей і пацієнт (або батько або опікун) дає письмову згоду на публікацію . Перш ніж подати рукопис до публікації, ідентифікований пацієнт повинен дати інформовану згоду. Ідентифікаційні деталі повинні бути опущені, якщо вони не є суттєвими. Повну анонімність важко досягти, однак, і інформовану згоду все ж має бути отримано, якщо є будь-які сумніви. Наприклад, маскування області очей на фотографіях пацієнтів є недостатнім захистом для анонімності. Якщо ідентифікаційні ознаки змінюються, то для захисту анонімності, наприклад, в генетичних родоводів, автори повинні забезпечити впевненість у тому, що зміни не спотворюють науковий сенс, на що і редактори повинні звернути увагу. Вимога щодо інформованої згоди журнал повинен містити в інструкціях для авторів. Якщо отримано інформовану згоду, то цей факт повинен бути відображений в опублікованій статті ".

Боротьба з плагіатом

Усі наукові статті, котрі надходять у редакцію журналу, проходять перевірку на плагіат незалежними експертами і спеціальним програмним забезпеченням. Ми захищаємо права авторів/співавторів і розслідуємо заяви про плагіат або неправильне використання опублікованих статей. Автори несуть відповідальність за достовірність інформації, поданої в статтях, точність імен, прізвищ та цитат. Автори несуть відповідальність за представлені ними матеріали в разі виявлення плагіату в них. Аналогічно ми захищаємо репутацію журналу проти зловживання службовим становищем. Таким чином, журнал залишає за собою право відхилити статтю за плагіат без додаткових пояснень і прийняти відповідні правові заходи.

Історія журналу

Науково-практичний журнал "Вісник наукових досліджень" засновано у 1993 році, спочатку як електронне видання. З 1995 року журнал видається як друкований засіб. Незмінний головний редактор журналу - професор Ігор Жулкевич. Вісник наукових досліджень є фаховим виданням у галузі "Медичні науки".