№ 4 (2016)

DOI: http://dx.doi.org/10.11603/2415-8798.2016.4

Зміст

ОГЛЯДИ ТА ВЛАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Yu. F. Koshak

ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ

A. Yu. Sydorenko
M. I. Shved, O. L. Sydorenko, N. M. Kovbasa, M. YA. Beniv, L. V. Tsuhlevych
L. O. Furdychko
L. V. Radetska
I. I. Vakaliuk, N. H. Virstiuk
A. M. Shamsyev, SH. A. Yusupov, L. A. Mukhamadyeva, B. A. Yuldashev
O. I. Dronov, S. V. Zemskov, O. M. Hrabovyy, I. S. Klymnyuk
N. B. Kuznyak

ХІРУРГІЯ

S. I. Kirkilevsky, R. I. Frydel, Yu. N. Kondratsky, P. S. Krakhmalov
M. D. Protsaylo
V. M. Shevaha, A. V. Paiepok, V. V. Biloshytskyi, B. V. Zadorozhna, A. M. Netliukh, O. Ya. Kobyletskyi, T. H. Hutor, D. V. Shchybovyk
R. A. Shamsyev
I. Ya. Dzyubanovskiy, R. YA. Antoshchuk
V. P. Zaharko
A. R. Verhun
V. M. Aplevych, O. V. Horsha, A. P. Shkolnyi
L. V. Shkrobot, S. N. Vadzyuk, B. O. Palasyuk
I. A. Nenashko

НЕВРОЛОГІЯ ТА ПСИХІАТРІЯ

O. S. Voloshyn
V. I. Horsha, O. V. Horsha
I. R. Mukharovska
O. P. Venger, L. V. Shkrobot
M. O. Driuchenko
M. I. Saliy, L. V. Shkrobot
M. V. Chukhraiev, O. O. Drevytska, O. O. Danilova, V. I. Levkovska
Ia. V. Shpylovyi
M. A. Yudin
M. V. Savina
K. V. Shkoda

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

O. B. Slabyy, L. V. Tatarchuk, M. S. Hnatyuk
M. Ye. Kovalska
O. I. Dzyubanovskyy
L. Ye. Lymar, N. A. Lymar
M. M. Khudobyak, M. I. Marushchak, O. V. Denefil
S. B. Voloshyn