АНАЛІЗ КОМБІНОВАНОГО ВПЛИВУ ІНТРАТУМОРАЛЬНОЇ ЕКСПРЕСІЇ ТИМІДИЛАТСИНТАЗИ ТА HENT1 НА ЕФЕКТИВНІСТЬ СХЕМИ ГЕМЦИТАБІН+ТЕГАФУР В АД’ЮВАНТОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА РАК ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ

O. I. Dronov, S. V. Zemskov, O. M. Hrabovyy, I. S. Klymnyuk

Анотація


Рак підшлункової залози (РПЗ) є одним із найагресивніших серед гастроінтестинальних раків. Шанс на довгострокову виживаність, що залишається неприйнятливо низькою, дає тільки радикальна резекція. Оптимізація ад’ювантного лікування хворих на РПЗ є актуальним питанням сучасної онкології. Метою роботи був аналіз комбінованого впливу інтратуморальної експресії hENT1 і тимідилатсинтази (TS) на ефективність схеми гемцитабін+тегафур ГемТег в ад'ювантному лікуванні хворих на РПЗ. До дослідження залучено 62 хворих на РПЗ з R0-cтатусом резекції на І та ІІ стадіях (UICC ver.7). Усі хворі отримували комбінацію ГемТег в якості ад’ювантної терапії. Діагноз у кожному випадку був веріфікований гістологічно, після чого імуногістохімічно визначали експресію hENT1 та TS. Статистичну обробку виконували за допомогою критерію Фішера, методів χі-квадрат, Каплана–Майєра та аналізу ризиків за Коксом. Медіана спостереження становила 34 місяці. За допомогою однофакторного аналізу оцінювали переваги у виживаності, порівняно з когортою хворих із співпаданням низької експресії hENT1 та TS. При цьому виживаність у когортах із високою експресією hENT1, з високою експресією TS та з високою експресією обох маркерів була значно вищою (р=0,053; р=0,03 та р<0,001 відповідно). При багатофакторному аналізі ризиків за Коксом у стратифікованих когортах HR становив 4,65 (СI: 2,12–10,21), 4,82 (СI: 2,13–10,91) та 23,14 (СI: 2,73–195,88) відповідно. Висока інтратуморальна експресія hENT1 та TS незалежно одне від одного може покращувати загальну виживаність хворих на РПЗ при ад’ювантному лікуванні за схемою ГемТег. Хворі, в яких одночасно відзначалася висока експресія hENT1 та TS, отримували найбільшу перевагу в виживаності.


Ключові слова


рак підшлункової залози; ад’ювантна хіміотерапія; гемцитабін; тегафур; hENT1; TS; загальна виживаність.

Повний текст:

тут

Посилання


Adjuvant chemotherapy with fluorouracil plus folinic acid vs gemcitabine following pancreatic cancer resection: a randomized controlled trial / J. P. Neoptolemos, D. D. Stocken, C. Bassi [et al.] // JAMA. – 2010. – Vol. 304. – P. 1073–1081.

Phase III randomized comparison of gemcitabine versus gemcitabine plus capecitabine in patients with advanced pancreatic cancer / D. Cunningham, I. Chau, D. D. Stocken [et al.] // J. Clin. Oncol. – 2009. – Vol. 27. – P. 5513–5518.

Adjuvant gemcitabine plus S-1 chemotherapy after surgical resection for pancreatic adenocarcinoma / Y. Murakami, K. Uemura, T. Sudo [et al.] // Am. J. Surg. – 2008. – Vol. 195. – P. 757–762.

Impact of adjuvant gemcitabine plus S-1 chemotherapy after surgical resection for adenocarcinoma of the body or tail of the pancreas / Y. Murakami, K. Uemura, T. Sudo [et al.] // J. Gastrointest. Surg. – 2009. – Vol. 13. – P. 85–92.

Transcription analysis of human equilibrative nucleoside transporter-1 predicts survival in pancreas cancer patients treated with gemcitabine / E. Giovannetti, M. Del Tacca, V. Mey [et al.] // Cancer Res. – 2006. – Vol. 66. – P. 3928–3935.

Human equilibrative nucleoside transporter 1 levels predict response to gemcitabine in patients with pancreatic cancer / J. J. Farrell, H. Elsaleh, M. Garcia [et al.] // Gastroenterology. – 2009. – Vol. 136. – P. 187–195.

Thymidylate synthase inhibition in malignant tumors and normal liver of patients given intravenous 5-fluorouracil / S. P. Spears, B. G. Gustavsson, M. S. Mitchell [et al.] // Cancer Res. – 1984. – Vol. 44. – P. 4144–4150.

Thymidylate synthase inhibition after administration of fluorouracil with or without leucovorin in colon cancer patients: implications for treatment with fluorouracil / Peters G. J., C. L.van der Wilt, C. J. van Groeningen [et al.] // J. Clin. Oncol. – 1994. – Vol. 12. – P. 2035–2042.

Implication of thymidylate synthase in the outcome of patients with invasive ductal carcinoma of the pancreas and efficacy of adjuvant chemotherapy using 5-fluorouracil or its derivatives / M. Takamura, Y. Nio, K. Yamasawa [et al.] // Anti-Cancer Drugs – 2002. – Vol. 13. – P. 75–85.

Thymidylate Synthase Expression Predicts the Response to 5-Fluorouracil-based Adjuvant Therapy in Pancreatic Cancer / Y.C. Hu, R. A. Komorowski, S. Graewin [et al.] // Clinical Cancer Research. – 2003. – Vol. 9. – P. 4165–4171.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/2415-8798.2016.4.7139

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.