ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КЛІНІКО-ПСИХОПАТОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДЕПРЕСИВНИХ РОЗЛАДІВ У ЕМІГРАНТІВ ТА РЕЕМІГРАНТІВ, ХВОРИХ НА ДЕПРЕСИВНІ РОЗЛАДИ ПСИХОГЕННОГО, ЕНДОГЕННОГО ТА ОРГАНІЧНОГО ХАРАКТЕРУ

O. P. Venger, L. V. Shkrobot

Анотація


У даному розділі наведено результати аналізу клініко-психопатологічних особливостей депресивних розладів у емігрантів та реемігрантів, хворих на депресивні розлади психогенного, ендогенного та органічного характеру, з використанням даних клінічного (основна та додаткова симптоматика депресивного розладу відповідно до критеріїв МКХ-10, типологія провідного афекту, синдромологічна структура) та психометричного обстежень. Були використані шкала депресії M. Hamilton (HRDS), шкала тривоги M. Hamilton (HARS), опитувальник Symptom Check List-90-Revised – SCL-90-R. Порівняльний аналіз довів значущість розбіжностей між групами емігрантів та реемігрантів з переважанням у емігрантів проявів тривоги, страху, ажитації, а у реемігрантів – ангедонії, нездатності концентруватися і приймати рішення, поширеності думок про смерть та самогубство та явищ астенізації. Аналіз домінуючого типу афекту виявив статистично значуще переважання у емігрантів тривожно-депресивного, а у реемігрантів – тоскного й апатичного типів афекту. В синдромологічній структурі у емігрантів значуще частіше виявлялися атипові афективні синдроми, в т. ч. прояви ажитації, тривоги та соматовегетативні розлади, тоді як у реемігрантів – типові афективні синдроми (вітальна, апатична та анестетична депресія). Психометричне дослідження проявів депресії та тривоги виявило значуще більшу поширеність серед емігрантів тривожно-депресивних розладів, ажитованої депресії та депресії зі страхом, психічної та соматичної тривоги, тоді як у реемігрантів переважали адинамічна та недиференційована форми депресії. Порівняння психопатологічної структури виявило переважання у емігрантів тривожності, соматизації, обсесивно-компульсивної симптоматики, а у реемігрантів – депресії та міжособистісної сензитивності. Таким чином, основними клініко-психопатологічними закономірностями депресивних розладів у емігрантів є більша поширеність тривожно-депресивних та вегетосоматизованих форм депресії, а у реемігрантів – переважання астено-депресивних та адинамічних форм депресивних розладів.


Ключові слова


емігранти; реемігранти; депресивні розлади; соціально-психологічні; феноменологічні; клініко-психопатологічні відмінності.

Повний текст:

тут

Посилання


Mihratsiya v Ukrayini: fakty i tsyfry / Mizhnarodna orhanizatsiya z mihratsiyi. – Kyyiv: Predstavnytstvo MOM v Ukrayini. – 2011. – 7 s.

Shchorichna Dopovidʹ pro stan dotrymannya ta zakhystu prav i svobod lyudyny v Ukrayini Upovnovazhenoho Verkhovnoyi Rady Ukrayiny z prav lyudyny : Postanova Verkhovnoyi Rady Ukrayiny vid 05.04.2011 roku № 3194-VI // Holos Ukrayiny. – 2011. – № 35. – S. 23–29.

Kharmz V. A. Medyko-psykholohycheskye aspekty narushenyya psykhycheskoy adaptatsyy émyhrantov : dys. na soyskanye uch. stepeny kand. psykhol. nauk : 19.00.04 / Vakhyd Ablakhad Kharmz; Sankt-Peterburhskyy hos. unyversytet. – SPb., 2000. – 186 s.

Incidence of psychotic disorders in immigrant groups to the Netherlands / J. P. Selten, N. Veen, W. Feller [et al.] // British Journal of Psychiatry. – 2001. – № 178. – P. 367–372.

The mental health of migrants / B. E. Gavin, B. D. Kelly, A. Lane [et al.] // Irish Medical Journal. – 2001. – Vol. 94. – P. 229–230.

Lauber C. Patterns of Psychiatric Inpatient Care in Migrants: Results from Switzerland / C. Lauber, B. Lay, W. Rossler // Swiss Medical Weekly. – 2006. – № 135. – R. 50–56.

Smulevych A. B. Depressyy v obshchemedytsynskoy praktyke / A. B. Smulevych. – M/ : “Bereh”, 2000. – C. 19–31.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/2415-8798.2016.4.7155

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.