ВПЛИВ ДЕКОМПРЕСІЇ ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ НА ДИНАМІКУ ПРОЦЕСІВ ЛІПОПЕРОКСИДАЦІЇ, АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ І ЦИТОЛІЗУ ПІСЛЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ТРИДОБОВОГО ХОЛЕСТАЗУ

  • O. I. Dzyubanovskyy Тернопільський державний медичний університет, Тернопіль
Ключові слова: позапечінковий холестаз, жовчна протока, печінка, цитоліз, церулоплазмін.

Анотація

Позапечінковий холестаз належить до актуальних проблем сучасної абдомінальної хірургії. Найменш дослідженими продовжують залишатися особливості відновлення морфофункціонального стану печінки після декомпресії загальної жовчної протоки. В експериментах на нелінійних білих щурах моделювали обтураційний холестаз шляхом перев’язки загальної жовчної протоки. Через 3 доби пасаж жовчі відновлювали й оцінювали інтенсивність процесів ліпідної пероксидації, антиоксидантного захисту та цитолізу через 1, 3, 5 і 7 діб. Встановлено, що через добу після реканалізації загальної жовчної протоки відмічається погіршення метаболічних процесів у печінці, яке завдяки стимуляції механізмів саногенезу через 7 діб призводить до їх відновлення, зокрема нормалізації інтенсивності процесів ліпідної пероксидації, зниження явищ цитолізу. Провідним компенсаторним механізмом є збільшення активності антиоксидантних ферментів супероксиддисмутази і каталази та основного антиоксиданта крові – церулоплазміну, які продовжують бути підвищеними через 7 діб експерименту.

Посилання

Antyoksydantno-prooksydantnyy indeks syrovatky krovi shchuriv z eksperymentalʹnym stomatytom i yoho korektsiya zubnymy eliksyramy / A. P. Levytsʹkyy, V. M. Pochtar, O. A. Makarenko, L. I. Hrydina // Odesʹkyy med. zhurn. – 2006. – № 1. – S. 22–25.

Badretdynova A. R. Analyz vozrastno-polovoy struktury bolʹnykh zhelchekamennoy boleznʹyu, ydushchykh na planovuyu kholetsystéktomyyu / A. R. Badretdynova // Praktycheskaya medytsyna. – 2011. – № 50. – S. 60.

Belova S. V. Fermentnyy ymmunomodulyator v terapyy éksperymentalʹnoho autoymmunnoho artryta / S. V. Belova // Tykhookeanskyy med. zhurn. – 2009. – № 3. – S. 70–73.

Borysenko V. B. Dynamyka morfolohycheskykh yzmenenyy kholedokha, pecheny y druhykh vnutrennykh orhanov pry modelyrovanyy mekhanycheskoy zheltukhy v éksperymente / V. B. Borysenko, S. H. Belov, N. Y. Horholʹ // Kharkivsʹka khirurhichna shkola. – 2012. – № 1. – S. 46–52.

Vlyyanye ynfuzyonnoho hepatoprotektora remansol na funktsiyu pecheny krys na modely obturatsyonnoy zheltukhy / N. H. Smyrnova, S. H. Chefu, A. L. Kovalenko, T. D. Vlasov // Éksperymetalʹnaya y klynycheskaya farmakolohyya. – 2010. – T. 73, № 9. – S. 24–27.

Hnatyuk M. S. Morfolohichni zminy pechinky ta yikh korektsiya pryzmodelʹovaniy obturatsiyniy zhovtyanytsi / M. S. Hnatyuk, I. M. Klishch, M. M. Haley // Shpytalʹna khirurhiya. – 2008. – № 4. – S. 78–82.

Doklinichni doslidzhennya likarsʹkykh zasobiv : metodychni rekomendatsiyi ; za red. chl.-kor. AMN Ukrayiny O. V. Stefanova. – K. : Avitsenna, 2001. – 528 s.

Kolb V. H. Spravochnyk po klynycheskoy khymyy / V. H. Kolb, V. S. Kamyshnykov. – Mynsk : Belarusʹ, 1982. – 311 s.

Korolyuk M. A. Metod opredelenyya aktyvnosty katalazy / M. A. Korolyuk, L. Y. Yvanova, Y. H. Mayorova, V. E. Tokarev // Laboratornoe delo. – 1988. – № 1. – S. 16–19.

Nahornaya N. V. Oksydatyvnyy stress: vlyyanye na orhanyzm cheloveka, metody otsenky / N. V. Nahornaya, N. A. Chetveryk // Zdorovʺya dytyny. – 2010. № 2. –– [rezhym dostupu]. – http://www.mif-ua.com/archive/article/12762

Orel YU. M. Strukturni zminy pechinkovoyi tkanyny v umovakh zmodelʹovanoho kholestazu i pislya yoho likvidatsiyi / YU. M. Orel, O. I. Dzyubanovsʹkyy, L. V. Shkrobot // Shpytalʹna khirurhiya. Zhurnal imeni L. YA. Kovalʹchuka. – 2016. – № 2. – S. 45–49.

Ratchyk V. M. Kliniko-laboratorni osoblyvosti eksperymentalʹnoho kholestazu / V. M. Ratchyk, A. V. Kosynsʹkyy, N. V. Prolom // Klinichna khirurhiya. – 2007. – № 2. – S. 81.

Tkachuk O. L. Pechinkovi dysfunktsiyi pislya khirurhichnoyi dekompresiyi u khvorykh na obturatsiyni zhovtyanytsi / O. L. Tkachuk, I. M. Shevchuk, V. A. Myesoyedova // Kharkivsʹka khirurhichna shkola. – 2005. – № 2.1 (17). – S. 107–109.

Chevary S. Rolʹ superoksyddysmutazy v okyslytelʹnykh protsessakh kletky y metod opredelenyya ee v byolohycheskykh materyalakh / S. Chevary, Y. Chaba, Y. Sokey // Lab. delo. – 1985. – № 11. – S. 678–681.

Shevchuk M. H. Postdekompresiyni dysfunktsiyi pechinky u khvorykh na obturatsiyni zhovtyanytsi / M. H. Shevchuk, O. L. Tkachuk, I. M. Shevchuk. – Ivano-Frankivsʹk : Vyd-vo Ivano-Frankivsʹkoho derzhavnoho medychnoho universytetu, 2006. – 212 s.

Comparative study of macro- and microsurgical extrahepatic cholestasis in the rat // M. A. Aller, M. Duran, L. Ortega, J. L Arias // Microsurgery. – 2004. – Vol. 24, N 6. – P. 442–447.

Leukocytes and the inflammatory response in ischemiareperfusion injury / I. Francischett, J. B. Moreno, M. Scholz, W. B. Yoshida // Rev. Bras. Cir. Cardiovasc. – 2010.– Vol. 25 (4). – P. 575–584.

Опубліковано
2017-02-09
Як цитувати
Dzyubanovskyy, O. I. (2017). ВПЛИВ ДЕКОМПРЕСІЇ ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ НА ДИНАМІКУ ПРОЦЕСІВ ЛІПОПЕРОКСИДАЦІЇ, АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ І ЦИТОЛІЗУ ПІСЛЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ТРИДОБОВОГО ХОЛЕСТАЗУ. Вісник наукових досліджень, (4). https://doi.org/10.11603/2415-8798.2016.4.7165
Номер
Розділ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ