РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСТОСУВАННЯ НЕОАД’ЮВАНТНОЇ ХІМІОПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ SЗ ВНУТРІШЬОАРТЕРІАЛЬНИМ ВВЕДЕННЯМ ЦИТОСТАТИКІВ ХВОРИМ НА РАК СТРАВОХОДУ

S. I. Kirkilevsky, R. I. Frydel, Yu. N. Kondratsky, P. S. Krakhmalov

Анотація


Незважаючи на досягнення в сучасній онкології, результати лікування раку стравоходу залишаються незадовільними. Більшість вчених визнала найбільш ефективним комплексний підхід, який включає доопераційну хіміопроменеву терапію з подальшою операцією. З метою покращення результатів лікування було розроблено методику внутрішньоартеріальної хіміотерапії, яку поєднували з променевою терапією на доопераційному етапі. Для визначення ефективності неоад’ювантної хіміопроменевої терапії проведено рандомізоване дослідження, в яке увійшло 69 хворих на рак стравоходу. В 34 пацієнтів проведено доопераційну хіміопроменеву терапію з внутрішньоартеріальним введенням цитостатиків у 35 – стандартну хіміопроменеву терапію. Безпосередні результати не відрізнялись за частотою токсичних та післяопераційних ускладнень. Однорічна виживаність в основній групі – (81,0±6,7) %, у контрольній (55,8±9,0) %. Дворічна виживаність в групі внутрішньоартеріальної хіміотерапії склала (58,3±11,8) %, в групі стандартної хіміопроменевої терапії – (33,1±12,1) %. Медіана виживаності в контрольній групі склала 15 місяців, а в основній ще не досягнута. Застосування внутрішньоартеріального введення цитостатиків у комплексному лікуванні хворих на рак внутрішньогрудного відділу стравоходу достовірно підвищує однорічну виживаність з 55,8 до 81,0 % (p<0,05) порівняно зі стандартною хіміопроменевою терапією.


Ключові слова


рак стравоходу; внутрішньоартеріальна хіміотерапія; неоад’ювантна хіміопроменева терапія; хірургічне лікування.

Повний текст:

тут

Посилання


Enzinger P. C. Esophageal Cancer / P. C. Enzinger, R. J. Mayer // N. Engl. J. Med. – 2003. – Vol. 349. – P. 2241–2252.

Urschel J. D. A meta-analysis of randomized controlled trials that compared neoadjuvant chemoradiation and surgery to surgery alone for resectable esophageal cancer / J. D. Urschel, H. Vasan // Am. J. Surg. – 2003. – Vol. 185. – P. 538–543.

Preoperative chemoradiotherapy for oesophageal cancer: a systematic review and meta-analysis / F. Fiorica, D. DiBona, F. Schepis [еt al.] // Gut.– 2004. – Vol. 53. – P. 925–930.




DOI: http://dx.doi.org/10.11603/2415-8798.2016.4.7142

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.