№ 4 (2017)

DOI: http://dx.doi.org/10.11603/2414-4533.2017.4

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск ТИТУЛКА ЗМІСТ

Зміст

Оригінальні дослідження

S. O. Vozianov, M. P. Zakharash, Yu. M. Zakharash, N. A. Sevastyanova, P. V. Chabanov, V. Yu. Ugarov, A. S. Reprintseva
M. I. Sheremet, V. O. Shidlovskyi, L. P. Sydorchuk, O. V. Shidlovskyi
A. Ye. Burak
V. I. Desyateryk, M. S. Krykun
O. V. Kolodenko

Експериментальні дослідження

L. V. Tatarchuk

З досвіду роботи

A. M. Shamsiev, Sh. A. Yusupov, B. L. Davranov
A. F. Levitskiy, I. M. Benzar
A. R. Vergun
I. Ya. Dziubanovskyi, V. V. Benedykt
D. B. Fira
D. O. Smetskov, N. M. Goncharova, T. P. Yavorska
L. Jiang, M. S. Kvasha, S. S. Mosiychuk
I. M. Shevchuk, V. I. Pylypchuk
I. R. Terletskyi
M. M. Stets, V. V. Skyba, A. O. Sobko, V. V. Kozlov, O. I. Osadcha, I. M. Molnar, T. M. Shinkarik

Огляди

M. P. Zakharash, V. V. Balytskyy, O. G. Kuryk
Yu. S. Lysiuk, L. M. Kohut, D. L. Romanchak, O. V. Voytovych
O. Yu. Tronina

Повідомлення

I. M. Deykalo, M. M. Nikityuk, V. M. Privrotskyi, V. M. Lipskyi
L. S. Bilyanskyi, E. Y. Miroshnichenko, A. D. Kalchenko, D. I. Bytenko
M. D. Protsaylo, N. N. Dziubanovska
V. M. Baibakov
O. L. Suprunets, B. O. Suprunets, V. V. Bukata, R. I. Humennyy