Процес рецензування

«Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука» – це рецензований журнал, тому статті будуть проходити «сліпе» рецензування визнаними експертами в галузі рукопису. Автори рукописів не мають змоги контактувати з рецензентами, які виконують процес рецензування їхніх рукописів. Вся кореспонденція, пов’язана з рецензуванням кожного рукопису, є конфіденційною. Усі рецензенти повинні надати інформацію про потенційні конфлікти інтересів, пов’язані з темою статті або авторами.

 Головний редактор розглядає пропозиції рецензентів і приймає відповідне рішення: направити статтю до друку або повернути авторові з пропозицією врахувати рекомендації рецензента і доопрацювати її.

«Шпитальна хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука» використовує керівні принципи наукової експертної оцінки, рекомендовані Всесвітньою асоціацією медичних редакторів (WAME):

  • основні «сильні» та «слабкі» сторони рукопису (включно дизайн дослідження, методологію, звітування про результати та інтерпретацію даних);
  • правильна оцінка якості даних, включно визнання їх обмежень;
  • надати корисні пропозиції щодо вдосконалення рукопису, якщо це доречно;
  • коментарі щодо будь-яких етичних проблем, порушених дослідженням, або будь-яких можливих доказів наукової неправомірної поведінки (наприклад, можливі дублікати, плагіат тощо). Якщо рецензенти підозрюють неправомірні дії, їх просять повідомити редактора;

забезпечити належний контекст та перспективу для прийняття редактором рішення щодо прийняття, відхилення чи перегляду/повторного подання рукопису.

Рецензенти розглядають кожен рукопис як конфіденційний. Рецензентам забороняється зберігати, копіювати чи ділитися рукописами. Рецензентам та редакторам забороняється використовувати будь-які особисті чи професійні дані, аргументи чи інтерпретації (окрім тих, які безпосередньо беруть участь у його експертній оцінці).

Кожна стаття з метою оцінки академічної доброчесності проходить перевірку на антиплагіат за допомогою програми Unicheck.