ISSN 2414-4533   ISSN 1681-2778

Журнал індексується

          

Журнал представлено в каталозі періодичних видань України – індекс 22610, на порталі Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського за адресою www.nbuv.gov.ua.

Журнал включено у "Перелік наукових фахових видань України,в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук", галузь - медичні науки.

ICV Index Copernicus: ICV 2019 = 80.92