Про журнал

Галузь та проблематика

Шпитальна  хірургія - український науково-практичний журнал, видається щоквартально. Журнал публікує статті, що охоплюють різні галузі хірургії та мають наукове й практичне значення для хірургів усіх спеціальностей. Журнал публікує оригінальні статті, огляди, дискусії на допомогу лікарям-практикам і дослідникам, діяльність яких пов’язана з хірургією. Статті відображають передовий досвід і результати наукових досліджень стосовно хірургічних захворювань та їх лікування. Важливою частиною редакційної політики є публікація лекцій провідних фахівців. Крім цього, журнал публікує матеріали з історії медицини, короткі обговорення клінічних випадків, повідомлення про з’їзди та конференції, рецензії.

Процес рецензування

1. Редакція реєструє статтю за умови, що вона відповідає вимогам до авторського оригіналу, які опубліковані в журналі.

2. Зареєстрована стаття підлягає обов’язковому рецензуванню.

3. Головний редактор визначає наукову цінність авторського оригіналу та призначає двох рецензентів – незалежних фахівців, які мають найбільш близьку до тематики роботи наукову спеціалізацію. 

4. Термін рецензування (два тижні) зазначається у Карті рецензії рукопису. Залежно від ситуації і на прохання рецензента його може бути продовжено.

5. З метою максимально повного та об’єктивного відгуку на статтю редакція розробила для рецензента Карту рецензії.

6. Рецензент робить висновок:

- статтю рекомендую до публікації в авторському варіанті,

- статтю рекомендую публікувати з урахуванням виправлень зазначених недоліків,

- рекомендую передати статтю на додаткову рецензію іншому фахівцеві,

- відхилити публікацію, мотивуючи причину.

7. Головний редактор розглядає пропозиції рецензентів і приймає відповідне рішення: направити статтю до друку або повернути авторові з пропозицією врахувати рекомендації рецензента і доопрацювати її. Отриману перероблену автором роботу повторно рецензують.

8. Для Головного редактора висновок рецензента не є остаточним. Якщо думки рецензентів не співпадають, Головний редактор направляє роботу на додаткове рецензування третьому експертові.

10. Коли автор не згоден з рецензією, він може направити до редакції мотивовану відповідь і тоді редакційна колегія ухвалює рішення щодо доцільності публікації, виходячи з обґрунтованості роботи та відповідності її тематиці журналу. У конфліктних або нестандартних ситуаціях Головний редактор самостійно приймає відповідне рішення.


 11. Остаточно затверджує номер вчена рада на черговому засіданні.

12. У разі позитивної рецензії авторський текст Головний редактор передає до редакції з приписом «До друку» і стаття проходить наступні етапи: наукове редагування, перевірку орфографії, технічне редагування і оформлення в макет для передачі у видавництво.

13. Оригінали статей і рецензії зберігаються у редакції журналу.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Періодичність публікації

Щоквартально

Етичні принципи

Політика з питань етики

Автори/співавтори повинні посилатися на керівництво, опубліковане Міжнародним комітетом редакторів медичних журналів.

Всі учасники рецензійної оцінки та видавничого процесу повинні враховувати свої конфлікти інтересів у процесі огляду роботи і її публікації та виявити всі розбіжності, які можна було б розглядати як потенційні конфлікти інтересів.

Матеріал/рукопис, який був раніше опублікований, є абсолютно неприйнятним для публікацій у Міжнародному журналі медицини і медичних досліджень.

Біоетика

Супровідний лист (подання та форматування статей) повинен включати інформацію про вклад кожної особи, зазначеної як автора/співавтора статті. Для уникнення неоднозначності внесених даних відповідний автор повинен дотримуватися вказівок, які опубліковані Міжнародним комітетом редакторів медичних журналів у Рекомендаціях щодо проведення, звітності, редагування та публікації наукових робіт у медичних журналах.

Всі процедури, які описують експерименти з використанням лабораторних тварин, будь-які роботи з використанням матеріалів, отриманих від людей – або донорів, і/або пацієнтів, – повинні узгоджуватися з нормами біоетики.

Звіти на основі результатів досліджень людей або тварин повинні бути включені в розділ «Методи», а також заява про те, що протокол дослідження був схвалений комітетом з етики. Назва комітету і номер рішення повинні бути включені в заяву.

Рукописи повинні відповідати рекомендаціям ICMJE щодо захисту учасників досліджень.

Наукові несумісності в будь-якій формі не є допустимими в Міжнародному журналі медицини і медичних досліджень. Випадково неопубліковані/опубліковані документи можуть являти собою порушення професійних етичних норм, таких як багаторазове використання, фіктивні заяви на  авторство роботи, порушення права на інтелектуальну власність, плагіат, шахрайське використання даних тощо. Такий документ, про який йде мова (або прийнятий до публікації рукопис, або опублікована робота до виявлення порушень), буде відхилений Міжнародним журналом медицини і медичних досліджень, і всім авторам/співавторам буде повідомлено про це після підтвердження заяви  доказами.

Політика антиплагіату

Міжнародний журнал медицини і медичних досліджень перевіряє всі рукописи, представлені в журнал, на плагіат незалежними експертами і спеціальним програмним забезпеченням. Ми захищаємо права авторів/співавторів і розслідуємо заяви про плагіат або неправильне використання опублікованих статей. Автори несуть відповідальність за достовірність інформації, поданої в статтях, точність імен, прізвищ та цитат. Автори несуть відповідальність за представлені ними матеріали в разі виявлення плагіату в них. Аналогічно ми захищаємо репутацію журналу проти зловживання службовим становищем. Таким чином, журнал залишає за собою право відхилити статтю за плагіат без додаткових пояснень і прийняти відповідні правові заходи.

Історія журналу

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №3024 від 27.01.1998