Про журнал

Галузь та проблематика

Шпитальна  хірургія - український науково-практичний журнал, видається щоквартально. Журнал публікує статті, що охоплюють різні галузі хірургії та мають наукове й практичне значення для хірургів усіх спеціальностей. Журнал публікує оригінальні статті, огляди, дискусії на допомогу лікарям-практикам і дослідникам, діяльність яких пов’язана з хірургією. Статті відображають передовий досвід і результати наукових досліджень стосовно хірургічних захворювань та їх лікування. Важливою частиною редакційної політики є публікація лекцій провідних фахівців. Крім цього, журнал публікує матеріали з історії медицини, короткі обговорення клінічних випадків, повідомлення про з’їзди та конференції, рецензії.

Процес рецензування

«Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука» – це рецензований журнал, тому статті будуть проходити «сліпе» рецензування визнаними експертами в галузі рукопису. Автори рукописів не мають змоги контактувати з рецензентами, які виконують процес рецензування їхніх рукописів. Вся кореспонденція, пов’язана з рецензуванням кожного рукопису, є конфіденційною. Усі рецензенти повинні надати інформацію про потенційні конфлікти інтересів, пов’язані з темою статті або авторами.

 Головний редактор розглядає пропозиції рецензентів і приймає відповідне рішення: направити статтю до друку або повернути авторові з пропозицією врахувати рекомендації рецензента і доопрацювати її.

«Шпитальна хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука» використовує керівні принципи наукової експертної оцінки, рекомендовані Всесвітньою асоціацією медичних редакторів (WAME):

  • основні «сильні» та «слабкі» сторони рукопису (включно дизайн дослідження, методологію, звітування про результати та інтерпретацію даних);
  • правильна оцінка якості даних, включно визнання їх обмежень;
  • надати корисні пропозиції щодо вдосконалення рукопису, якщо це доречно;
  • коментарі щодо будь-яких етичних проблем, порушених дослідженням, або будь-яких можливих доказів наукової неправомірної поведінки (наприклад, можливі дублікати, плагіат тощо). Якщо рецензенти підозрюють неправомірні дії, їх просять повідомити редактора;

забезпечити належний контекст та перспективу для прийняття редактором рішення щодо прийняття, відхилення чи перегляду/повторного подання рукопису.

Рецензенти розглядають кожен рукопис як конфіденційний. Рецензентам забороняється зберігати, копіювати чи ділитися рукописами. Рецензентам та редакторам забороняється використовувати будь-які особисті чи професійні дані, аргументи чи інтерпретації (окрім тих, які безпосередньо беруть участь у його експертній оцінці).

Кожна стаття з метою оцінки академічної доброчесності проходить перевірку на антиплагіат за допомогою програми Unicheck.  

Політика відкритого доступу

Журнал «Шпитальна хірургія» практикує політику негайного відкритого доступу до усього опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації в науковому просторі та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу та спільних наукових досягнень.

Періодичність публікації

Щоквартально

Етичні принципи

Політика з питань етики

Автори/співавтори повинні посилатися на керівництво, опубліковане Міжнародним комітетом редакторів медичних журналів.

Всі учасники рецензійної оцінки та видавничого процесу повинні враховувати свої конфлікти інтересів у процесі огляду роботи і її публікації та виявити всі розбіжності, які можна було б розглядати як потенційні конфлікти інтересів.

Матеріал/рукопис, який був раніше опублікований, є абсолютно неприйнятним для публікацій у Міжнародному журналі медицини і медичних досліджень.

Біоетика

Супровідний лист (подання та форматування статей) повинен включати інформацію про вклад кожної особи, зазначеної як автора/співавтора статті. Для уникнення неоднозначності внесених даних відповідний автор повинен дотримуватися вказівок, які опубліковані Міжнародним комітетом редакторів медичних журналів у Рекомендаціях щодо проведення, звітності, редагування та публікації наукових робіт у медичних журналах.

Всі процедури, які описують експерименти з використанням лабораторних тварин, будь-які роботи з використанням матеріалів, отриманих від людей – або донорів, і/або пацієнтів, – повинні узгоджуватися з нормами біоетики.

Звіти на основі результатів досліджень людей або тварин повинні бути включені в розділ «Методи», а також заява про те, що протокол дослідження був схвалений комітетом з етики. Назва комітету і номер рішення повинні бути включені в заяву.

Рукописи повинні відповідати рекомендаціям ICMJE щодо захисту учасників досліджень.

Наукові несумісності в будь-якій формі не є допустимими в Міжнародному журналі медицини і медичних досліджень. Випадково неопубліковані/опубліковані документи можуть являти собою порушення професійних етичних норм, таких як багаторазове використання, фіктивні заяви на  авторство роботи, порушення права на інтелектуальну власність, плагіат, шахрайське використання даних тощо. Такий документ, про який йде мова (або прийнятий до публікації рукопис, або опублікована робота до виявлення порушень), буде відхилений Міжнародним журналом медицини і медичних досліджень, і всім авторам/співавторам буде повідомлено про це після підтвердження заяви  доказами.

Політика антиплагіату

Міжнародний журнал медицини і медичних досліджень перевіряє всі рукописи, представлені в журнал, на плагіат незалежними експертами і спеціальним програмним забезпеченням. Ми захищаємо права авторів/співавторів і розслідуємо заяви про плагіат або неправильне використання опублікованих статей. Автори несуть відповідальність за достовірність інформації, поданої в статтях, точність імен, прізвищ та цитат. Автори несуть відповідальність за представлені ними матеріали в разі виявлення плагіату в них. Аналогічно ми захищаємо репутацію журналу проти зловживання службовим становищем. Таким чином, журнал залишає за собою право відхилити статтю за плагіат без додаткових пояснень і прийняти відповідні правові заходи.