Етична політика

Автори/співавтори повинні посилатися на керівництво, опубліковане Міжнародним комітетом редакторів медичних журналів.

Всі учасники рецензійної оцінки та видавничого процесу повинні враховувати свої конфлікти інтересів у процесі огляду роботи і її публікації та виявити всі розбіжності, які можна було б розглядати як потенційні конфлікти інтересів.

Матеріал/рукопис, який був раніше опублікований, є абсолютно неприйнятним для публікацій у Міжнародному журналі медицини і медичних досліджень.