Періодичність публікацій

Журнал виходить 4 рази на рік.