№ 2 (2018)

DOI: https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2018.2

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск ТИТУЛКА ЗМІСТ

Зміст

Матеріали конференції

I. Ye. Bulakh, L. P. Voitenko, M. R. Mruga
I. Ye. Bulakh
І. V. Melnyk, M. M. Polishchuk, T. I. Farion
N. O. Oleksina, O. P. Volosovets, Yu. S. Pyatnytskyi
M. M. Korda, A. A. Hudyma, A. H. Shulhai, S. Y. Zaporozhan
Y. V. Voronenko, O. K. Tolstanov, V. V. Krasnov
T. M. Boychuk, I. V. Gerush, V. M. Khodorovskyi, O. K. Koloskova, U. I. Marusyk
V. M. Moroz, Y. Y. Guminsky, T. L. Polesya, L. V. Fomina, S. V. Zaika
B. S. Zimenkovskyj, M. R. Gzhegotskyj, I. I. Solonynko, O. M. Radchenko, L. M. Strilchyk
M. M. Rozhko, H. M. Ersteniuk, V. V. Kapechuk, M. O. Ivantsiv, S. M. Lutsak, V. V. Dzvonkovska, V. M. Senchii
Y. M. Kolesnik, M. O. Avramenko, S. A. Morhuntsova, O. A. Ryzhov
V. M. Zhdan, V. M. Dvornyk, S. M. Bilash, O. M. Bieliaieva
T. O. Pertseva, I. S. Shponka, O. O. Hudarian, O. O. Fastovets
I. V. Ioffe, S. M. Smirnov, S. I. Skliar, I. O. Kuzmichenko, O. A. Asieva
V. М. Zaporozhan, V. О. Ulyanov, O. O. Tarabrin, О. S. Suslov
O. S. Nykonenko, S. D. Shapoval, S. M. Dmytriyeva
O. M. Khvisyuk, V. G. Marchenko, O. A. Tsodikova, M. P. Girya, I. A. Soboleva, I. O. Voronzhev, I. O. Voronzhev, Z. V. Yeloyeva, O. I. Sergienko, O. M. Kasyanova, V. V. Zherebkin
O. V. Pokanevych, B. B. Ivnev, P. I. Sereda, V. I. Talko, I. A. Overchenko, I. V. Kerechanyn, N. V. Kovalchuk
O. P. Volosovets, S. P. Kryvopustov, A. Y. Kuzmenko, I. O. Loginova, V. Y. Khomenko, O. L. Kovalchuk, O. V. Mozyrska, O. V. Yemets
T. M. Volosovets, O. M. Doroshenko, M. V. Doroshenko
T. S. Gruzeva, L. O. Litvinova, N. V. Grechishkina, O. M. Donik, G. V. Inshakova
I. S. Zozulya, A. O. Volosovets, A. I. Zozulya, V. I. Bobrova
I. M. Klishch, N. Ya. Potikha, O. S. Kovalyk

Вдосконалення вищої медичної освіти

O. E. Sichkoris, T. I. Pupin, L. Yu. Minko, T. S. Kolach