ПОСПІШАЄМО РОЗУМНО

  • I. Ye. Bulakh ДО “Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки “Медицина” і “Фармація” при Міністерстві охорони здоров’я України”;
Ключові слова: медична освіта, міжнародний іспит (IFOM), Центр тестування, єдиний державний кваліфікаційний іспит.

Анотація

Мета роботи – висвітлення передумов для запровадження єдиного державного кваліфікаційного іспиту як складової частини реформування медичної галузі та вищої медичної освіти зокрема.

Основна частина. Атестація здобувачів ступеня вищої освіти “магістр”  за спеціальностями галузі знань 22 “Охорона здоров’я” здійснюватиметься у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту, який складається з таких компонентів, як: інтегрований тестовий іспит “Крок”, об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит, міжнародний іспит з основ медицини, іспит з англійської мови професійного спрямування. Основними принципами складання єдиного державного комплексного іспиту є: об’єктивність, прозорість і публічність, незалежність, нетерпимість до проявів корупції та хабарництва, інтеграція у міжнародний освітній та науковий простір, обов’язковість.

Висновок. запровадження єдиного державного кваліфікаційного іспиту дозволить провести комплексну оцінку знань та вмінь випускників.

Біографія автора

I. Ye. Bulakh, ДО “Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки “Медицина” і “Фармація” при Міністерстві охорони здоров’я України”;
 

Посилання

Zakon Ukrainy Pro vyshchu osvitu vid 01.07.2014 №1556-VII [Law of Ukraine on higher education from July 1, 2014 No. 1556-VII]. – Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 [in Ukrainian].

Reforma meduchnoi osvity: shcho zminytsia dlia studentiv ta likariv / [Medical education reform: what will change for students and doctors]. – Retrieved from: http://moz.gov.ua/article/reform-plan/reforma-medichnoi-osviti-scho-zminitsja-dlja-studentiv-ta-likariv- [in Ukrainian].

Опубліковано
2018-06-12
Як цитувати
Bulakh, I. Y. (2018). ПОСПІШАЄМО РОЗУМНО. Медична освіта, (2). https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2018.2.8977
Номер
Розділ
Матеріали конференції