Про журнал

Галузь та проблематика

Теорія та методологія навчання у вищих медичних навчальних закладах додипломного па післядипломного рівнів

Журнал «Медична освіта» засновано у 1999 році.

У журналі «Медична освіта» публікуються статті про оригінальні дослідження; аналітичні огляди з сучасних проблем медичної освіти; сучасні підходи до навчання майбутніх медичних працівників; обмін науково-практичним досвідом; короткі повідомлення, замітки з практики, рецензії, звіти, історичні довідки. Оригінальні статті  можуть супроводжуються коментарями членів редколегії, редакційної ради або авторитетних фахівців у даній галузі.

До публікації приймаються матеріали, що раніше не видавалися. Не приймаються до друку раніше опубліковані чи надіслані в інші видання статті.

Подаючи  статтю для публікації, автор погоджується з тим, що авторські права на неї переходять до видавця,  за умови, що статтю прийнято до друку. Авторські права включають ексклюзивні права на копіювання, поширення, а також переклад статті. Передрук статей можливий лише з письмової згоди редакції та за умови обов’язкового посилання на журнал «Медична освіта».

Відповідальність за достовірність інформації й оригінальність наданих матеріалів покладається на авторів. Редколегія залишає за собою право скорочувати й редагувати статті. Редакція залишає за собою право відмовити у друку статті без пояснення причин. Відмові від публікації не може вважатися негативним висновком щодо наукової та практичної цінності роботи.

 

Редакційна політика

Журнал «Медична освіта» є науково-практичним виданням, що спрямоване на поширення iнформацiї про основнi проблеми в галузі медичної освіти, шляхи її вдосконалення та досвід з організації навчальної роботи у вищих медичних навчальних закладах, публiкацiю статей науковцiв, викладачів, практичних лiкарiв.

 

Загальні зауваження

Рукописи приймаються до розгляду  тільки за умови, що ні рукопис, ні будь-яку  його частину не було опубліковано раніше в друкованому або електронному вигляді і що в даний час вони не розглядаються іншим видавцем.

Рукописи розглядаються незалежними експертами.

До публікації приймаються рукописи,  які отримують два позитивних відгуки.

Рукописи повертаються на доопрацювання відповідному автору.

Після доопрацювання автор має повернути рукопис до редакції протягом 14 днів; в іншому випадку рукопис вважається відкликаним. 

Усі матеріали, представлені для публікації в журналі, розглядаються двома незалежними рецензентами, які оцінюють зміст та оригінальність роботи.

Подаючи  статтю до журналу автори визнають, що її будуть перевіряти на предмет плагіату.

Літературні редактори  (українська, російська та англійська мови) перевіряють грамматику та стилістику рукопису.  Цитати з інших статей повинні бути відповідно вказані в  першоджерелах.

Процес рецензування

Авторські статті рецензуються членами редколегії. При рецензуванні оцінюються актуальність викладеної проблеми, методологічний рівень роботи, грамотність викладу матеріалу, перспективи подальших досліджень

Періодичність публікації

Щоквартально

Політика відкритого доступу

Журнал «Медична освіта»  практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Sponsors

Журнал издается за счет авторов

Історія журналу

Журнал засновано у 1999 році, видається щоквартально. В журналі публікуються статті науков-методичного характеру щодо методології, сучасних методів навчання, особливостей викладання дисциплін у галузях медицини та фармації на додипломному та післядипломному рівнях. Журнал внесено до Переліку фахових видань, у яких можуть публікуватися статті щодо присвоєння наукових ступенів з педагогіки.