Журнал представлено в каталозі періодичних видань України – індекс 21885, на порталі Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського за адресою www.nbuv.gov.ua.

Журнал включено у "Перелік наукових фахових видань України,в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук", галузь - педагогічні науки (Додаток 4 Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 р. № 1643, категорія "Б").

Журнал індексується в CrossRef, Google Scholar, Index CopernicusUlrich's Periodicals Directory, ROAD, JournalTOCs, BASE (Bielefeld Academic Search Engine)

ICV Index Copernicus ICV 2019: 77.77