№ 1 (2017)

DOI: https://doi.org/10.11603/2415-8798.2017.1

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск Титулка Зміст

Зміст

ОГЛЯДИ ТА ВЛАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

S. Y. Rybakov, V. O. Shidlovsky, O. V. Shidlovsky
V. I. Piatnochka
O. O. Shevchuk, I. M. Todor, K. A. Posokhova, Ye. O. Snezhkova, V. G. Nikolaev

ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ

M. I. Shved, M. Ya. Beniv, L. V. Levytska, L. V. Tsuglevych
Ye. D. Iegudina, V. Ya. Mikuksts, O. Syniachenko
A. B. Ilchenko, O. O. Yakovleva
N. V. Pasуechko, L. V. Naumova, N. S. Stasiuk, M. A. Dzhula, I. V. Holyk, V. M. Kulchinska, T. I. Krytskyi
D. V. Popovych, V. B. Koval, V. V. Shafranskyi, I. M. Salaida
Z. V. Salii
S. I. Smiian, L. V. Dankiv
S. I. Smiian, B. O. Koshak, U. S. Slaba
S. I. Smiian, V. V. Kravtsiv
S. I. Smiian, M. V. Franchuk, L. V. Balaban
L. V. Khimion, O. S. Busyhina, L. V. Produsevych

ХІРУРГІЯ

S. S. Davlatov
O. I. Dziubanovsky
A. P. Kovalyk, P. V. Kovalyk
M. P. Romaniv

АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ

M. I. Rymarchuk, O. M. Makarchuk, O. G. Boychuk
V. H. Sysyka

Стоматологія

A. P. Levitsky, G. Z. Boris, A. I. Furdychko
O. V. Avdeev, Y. K. Zmarko, A. B. Boykiv, R. O. Drevnitska
V. S. Melnyk, A. V. Sabov, L. F. Horzov
O. G. Boychuk-Tovsta, M. M. Rozhko
N. M. Saveleva

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

V. Lukianchuk, N. Meleschenko, I. Seyfullina, O. Shevchuk
M. I. Marushchak
A. V. Melnyk, N. V. Zaichko
Yu. Ye. Rohovyi, O. V. Kolesnik, A. V. Bocharov
L. V. Tatarchuk, M. S. Hnatiuk, S. O. Konovalenko, O. B. Jasinovskyi
L. O. Furdychko
O. M. Yushchak, M. V. Voloshyn, O. A. Lukiv, V. D. Voloshyn, M. V. Yushchak

ОБМІН ДОСВІДОМ

L. A. Stadniuk, O. V. Davydovych, V. J. Prichodko, M. V. Oliynyk, M. I. Shyrjaeva
A. M. Shamsiev, Sh. A. Yusupov, L. A. Muhammadieva, B. A. Yuldashev