КІЛЬКІСНА МОРФОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВІКОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РЕМОДЕЛЮВАННЯ АРТЕРІЙ ЯЄЧКА У ДОСЛІДНИХ ТВАРИН

  • L. V. Tatarchuk ДВНЗ Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
  • M. S. Hnatiuk ДВНЗ Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
  • S. O. Konovalenko ДВНЗ Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
  • O. B. Jasinovskyi ДВНЗ Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
Ключові слова: артерії, яєчко, вік, ремоделювання.

Анотація

У патогенезі уражень яєчка важливу роль відіграє стан кровоносного русла, особливо його артерій. Варто вказати, що кількісні морфологічні зміни вікових особливостей ремоделювання артерій яєчка досліджені не повністю.

Мета дослідження – кількісне морфологічне вивчення вікових особливостей ремоделювання артерій яєчка у дослідних тварин.

Матеріали і методи. Комплексом морфологічних методів досліджено артерії середнього (зовнішній діаметр 51–125 мкм)  та дрібного калібрів (зовнішній діаметр 26–50 мкм) яєчка 17 білих щурів, яких поділили на дві групи: перша група нараховувала 9 8-місячних тварин (статевозрілі молоді тварини), друга – 8 24-місячних щурів (старі тварини). Евтаназію білих щурів здійснювали кровопусканням в умовах тіопенталового наркозу. Морфометрично на гістологічних препаратах визначали зовнішній  та внутрішній  діаметри досліджуваних артерій яєчка, товщину медії, індекс Вогенворта (відношення площі артерії до площі її просвіту), висоту ендотеліоцитів, діаметр їх ядер, ядерно-цитоплазматичні відношення в цих клітинах, відносний об’єм ушкоджених ендотеліоцитів. Отримані кількісні показники обробляли статистично.

Результати досліджень та їх обговорення. З результатів аналізу встановлено, що з віком більш виражено змінювалися кількісні морфологічні характеристики артерій дрібного калібру яєчка. Виявлено, що з віком зовнішній діаметр дрібних артерій збільшився на 3,3 %, товщина медії – на 11,3 %, індекс Вогенворта – на 41,1%, внутрішній діаметр цих судин зменшився на 11,0 %. Відносний об’єм ушкоджених ендотеліоцитів у артеріях дрібного калібру яєчка у тварин старшої вікової групи зріс на 21,9 %, що більшість дослідників пов’язує із віковим зростанням апоптозу клітин. Ядерно-цитоплазматичні відношення у ендотеліоцитах артерій середнього та дрібного калібрів із віком не змінювалися, що свідчило про стабільність структурного клітинного гомеостазу. Вікове потовщення стінки досліджуваних судин, звуження їх просвіту, зростання індексу Вогенворта свідчать про зниження їх пропускної здатності та погіршення  кровопостачання досліджуваного органа.

Висновок. Вікові особливості ремоделювання артерій яєчка характеризуються потовщенням їх стінки, звуженням просвіту, зниженням пропускної здатності судин, посиленням апоптозу, погіршанням кровопостачання органа. Вираженість вікової структурної перебудови артерій яєчка залежить від калібру судин.

Біографії авторів

L. V. Tatarchuk, ДВНЗ Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
асистент кафедри нормальної фізіології
M. S. Hnatiuk, ДВНЗ Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
завідувач кафедри оперативної хірургії з топографічною анатомією
S. O. Konovalenko, ДВНЗ Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
доцент кафедри клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими
O. B. Jasinovskyi, ДВНЗ Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
ассистент кафедри оперативної хірургії з топографічною анатомією

Посилання

Avtandilov, G.G. (2002). Osnovy kolichestvennoy patologicheskoy anatomii [Basics of quantitative pathological anatomy]. Moscow: Medicine [in Russian].

Ameshtaeva, Z.Z., & Boban, M.L. (2206). Apoptoz i reguliatsiya yego vneshnimi I vnutrennimi faktorami [Apoptosis and regulation of its external and internal factors]. Vesti fizioterapii I kurortologii – News of Physiotherapy and Balneology, 4, 56-58 [in Russian].

Hnatyuk, M.S., Tatarchuk, L.V., & Daniv M.V. (2009). Morfometrychna otsinka vikovykh osoblyvostey remodeliuvannia arterii dvanadtsiatypaloi kyshky [Morphometric assessment of age-arterial remodeling of duodenum]. Klinichna anatomiya ta operatyvna khirurhiia – Clinical Anatomy and Operative Surgery, 8 (4) (30), 54-57 [in Ukrainian].

Hrytsulyak, B.V., & Hlodan, O.J. (2001). Tsytolohichni zminy v yaiechku v umovakh blokady krovovidtoku vid noho v ekspyrementi [Cytological changes in the testis under conditions of blockade of blood outflow from it in the experiment]. Visnyk Prykarpatskoho natsionalnoho universytetu im. V. Stefanyka. Seriia Biolohiia – Bulletin of Carpathian National University by V. Stefanyk. Series Biology, XV, 201-204 [in Ukrainian].

Yelskyi, V.N. (2008). Rol dysfunktsii endoteliia v geneze serdechno-sosudistykh zabolevaniy [The role of dysfunction of endothelium role in the genesis of cardiovascular diseases]. Zhurnal AMN Ukrainy – Journal of AMS of Ukraine, 14 (1), 51-62 [in Russian].

Kalinkina, N.V., Kazanska, A.K., & Ketinh, E.V. (2004). Remodeliuvannia arterii pry sertsevo-sudynykh zakhvoriuvanniakh [Remodeling of arterial cardiovascular diseases]. Sertse i sudyny – Heart and Blood Vessels, 4 (8), 87-91 [in Ukrainian].

Lapach, S.N., Hubenko, A.V., & Babich, P.N. (2001). Statystycheskiie metody v medico-biologicheskikh issledovaniiakh Excell [Statistical methods in medical and biological research Excell]. Kiev: Morion.

Sarkisov, D.S. (1992). Strukturnye osnovy adaptatsii I kompensatsii narushenykh funktsyi [Fundamentals of structural adaptation and compensation of violated functions]. Moscow: Medicine.

Shormanov, S.V. (1992). Morfologicheskie izmeneniia koronarnykh arterii pri eksperimentalnoi koarktatsii aorty i posle ee ustraneniia [Morphological Changed of coronary arteries in experimental coarctation of aorta and after its removing]. Arkhiv anatomii, gistologii i embriologii – Archive of Anatomy, Histology and Embryology, 82 (1), 98-102.

Dalcouane, M., Bicccieray, L., & Bergere M. (2005). A histomorphometric and cytogenetic study of testis from man 29–102 years old. Fertil. Steril., 83 (4), 923-928.

Cury, D.P., Dias, F.J., & Sosthenes M.C. (2013). Morphometric, quantitative and three-dimensional analysis of the heart muscle fiber of old rats: transmission electron microscopy and high-resolution scanning electron microscopy methods. Microsc. Res. Tech., 76 (2), 184-195.

Опубліковано
2017-04-27
Як цитувати
Tatarchuk, L. V., Hnatiuk, M. S., Konovalenko, S. O., & Jasinovskyi, O. B. (2017). КІЛЬКІСНА МОРФОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВІКОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ РЕМОДЕЛЮВАННЯ АРТЕРІЙ ЯЄЧКА У ДОСЛІДНИХ ТВАРИН. Вісник наукових досліджень, (1). https://doi.org/10.11603/2415-8798.2017.1.7354
Номер
Розділ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ