ВПЛИВ ВОДИ ВІД’ЄМНОГО ОКИСНО-ВІДНОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ФУНКЦІЮ НИРОК В ОЛІГУРИЧНІЙ СТАДІЇ СУЛЕМОВОЇ НЕФРОПАТІЇ

Yu. Ye. Rohovyi, O. V. Kolesnik, A. V. Bocharov

Анотація


Відомо, що зниження окисно-відновного потенціалу води на кожні 59 мВ призводить до збільшення кількості електронів у 10 разів.

Мета дослідження – з’ясувати вплив навантаження водою від’ємного окисно-відновного потенціалу на показники функції нирок, порівняно з індукованим діурезом звичайною водогінною водою в олігуричній стадії сулемової нефропатії.

Матеріали і методи. У дослідах на 40 білих нелінійних статевозрілих щурах-самцях в олігуричній стадії сулемової нефропатії, яку моделювали за умов гіпонатрієвого раціону харчування шляхом підшкірного введення сулеми в дозі 5мг/кг, при навантаженні водою від’ємного окисно-відновного потенціалу (-232,0±25,12) мВ, порівняно з індукованим діурезом звичайною водогінною водою (окисно-відновний потенціал (88,7±18,35) мВ, який вимірювали ОВП-метром, досліджено екскреторну, іонорегулювальну та кислоторегулювальну функції нирок.

Результати досліджень та їх обговорення. За умов досліду встановлено гальмування діурезу та відносного діурезу, що поліпшенням покращанням реабсорбції іонів натрію в проксимальних і дистальних канальцях за рахунок збільшення постачання електронів до канальців нирок. Зазначене положення підтверджено за допомогою багатофакторного регресійного аналізу, оскільки тенденції до наростання дистальної та проксимальної реабсорбції іонів натрію призвели до зменшення синдрому втрати іонів натрію з сечею із тенденцією наростання його концентрації в плазмі крові та встановленням  достовірних корелятивних зв’язків (р<0,05) між вищезазначеними показниками. Покращання енергетичного стану проксимального відділу нефрона за умов досліду призвело до поліпшення реабсорбції білка та зменшення його екскреції з сечею. У результаті зазначених змін відбулося зниження постачання іонів натрію до macula densa дистального відділу нефрона, гальмування тубуло-гломерулярного зворотного зв’язку із зниженням реактивності ренін-ангіотензин-альдостеронової системи та зменшенням концентрації і екскреції іонів калію із сечею.  Зниження екскреції аміаку зумовлені олужнювальними властивостями мікрогідрину, що викликало гальмування амоніогенезу, який зазвичай активується при некомпенсованих ацидозах.


Ключові слова


олігурична стадія сулемової нефропатії; водний діурез; функція нирок; вода від’ємного окисно-відновного потенціалу.

Повний текст:

ТУТ

Посилання


Boychuk, T.M., Rohovyi, Yu.Ye., & Popovych, N.V. (2012). Patofiziolohiia hepatorenalnoho syndromu pry hemichniy hipoksii [Pathophysiology hepatorenalnoho hypoxia syndrome in hemic]. Chernivtsi: Medical University, 192 [in Ukrainian].

Reheda, M.S., Liubinets, L., & Bidiuk, M. [Ed. M.S. Reheda] (2008). Vybrani pytannia patolohichnoi fiziolohii: Knyha v triokh chastynakh. Typovi patolohichni protsesy. (Chastyna II). [Selected questions Pathophysiology book in three parts. Typical pathological processes (Vols II)]. Lviv: Spolom, 276 [in Ukrainian].

Dikal, M.V., & Rohovyi, Yu.Ye. (2007). Rol faktora nekrozu pykhlyn Alfa v patohenezi tubulo-interstytsiynoho syndromu za khronichnoho nefrytu Mazuhi [The role of tumor necrosis factor alpha in the pathogenesis of tubulo-interstitial syndrome for chronic nephritis Mazuhi]. Visnyk naukovykh doslidzhen – Bulletin of scientific research, 2, 108–111[in Ukrainian].

Kopchuk, T.H., & Rohovyi, Yu.Ye. (2010). Patofiziolohichnyi analiz rozvytku hariachky pry uvedenni pirohenalu v dozakh 10, 25, 50 mkh/kh [Pathophysiological analysis of fever when entering pirogenal at doses of 10, 25, 50 mg / kg]. Bukov. med. Visnyk – Buk. Medical Journal. 1 (53), (14), 121–123 [in Ukrainian].

Zayko, M.N., Byts, Yu.V., & Budenko, H.M. (Eds. Zayko, M.N., Byts, Yu.V.) (2008). Patofiziolohiia: pidruchnyk (tretie vydannia) [Pathophysiology: Tutorial (ed. third)]. Kyiv: Medytsyna, 704 [in Ukrainian].

Rohovyi, Yu.Ye., & Kolesnik, O.V. (2012). Vplyv vody vidiemnoho okysno-vidnovnoho potentsialu na fuktsiiu nyrok u intaktnykh shchuriv [Effect of water deficit redox potential on renal function in intact rats]. Bukov. med. Visnyk – Buk. Medical Journal, 3 (Vols. 2), (16), (pp 191-194) [in Ukrainian].

Rohovyi, Yu.Ye., & Kolesnik, O.V. (2015). klubochkovo-kanaltsevoho ta kanaltsevo-kanaltsevoho balansu za navantazhennia vodoiu vidiemnoho okysno-vidnovnoho potentsialu [State of glomerular-tubular and tubular-tubular balance the load water negative redox potential]. – Halytskyi medychnyi visnyk – Galician medical journal, 4 (Vols 2), (22), 56–60 [in Ukrainian].

Rohovyi, Yu.Ye., Slobodian, K.V., Filipova, L.O. (2013). Patofiziolohiia vikovykh osoblyvostey funktsiy nyrok za umov nadlyshku I defitsytu ioniv natriiu pry sulemoviy nefropatii [The pathophysiology of age-kidney under conditions of excess and deficiency of sodium in the sulemoviy nephropathy]. Chernivtsi: Medychnyi universytet, 200 [in Ukrainian].

Rohovyi, Yu.Ye., Zlotar, O.V., & Filipova, L.O. (2012). Patofiziolohiia hepatorenalnoho syndrome na poliurychniy stadia sulemovoi nefropatii [Pathophysiology hepatorenalnoho syndrome on poliurychniy stage nephropathy sulemovoyi]. Chernivtsi: Medychnyi universytet, 197 [in Ukrainian].

Fedoruk, A.S., Hozhenko, A.I., & Rohovyi Yu.Ye. (1998). Zashchitnoye vozdyeystviye – tokofenola na funktsiiu pochek i perekysnoye okysleniye lypydov pry ostroy hemicheskoy hipoksii [The protective effect of -tocopherol on kidney function and lipid peroxidation in acute hemic hypoxia]. Patol. fiziol. i experym. terapiya – Pathological physiology and experimental therapy, 4, 35–38 [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/2415-8798.2017.1.7538

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.