КЛІНІЧНІ ФОРМИ ХОЛЕДОХОЛІТІАЗУ

O. I. Dziubanovsky

Анотація


Недивлячись на досягнення сучасних інноваційних технологій, верифікація холедохолітіазу на доопераційному періоді дуже часто не діагностується, що приводить до розвитку резидуального холедохолітіазу і повторних операційних втручань

Мета дослідження – вивчити клінічні форми холедохолітіазу та їх діагностичні критерії.

Матеріали і методи. Проведено порівняння клінічних форм холедохолітіазу та чутливості різних методів інструментальних досліджень (ультразвукове дослідження (УЗД), фіброезофагогастродуоденоскопію (ФЕГДС), ендоскопічну ретроградну холангіопанкреатографію (ЕРХПГ), магніторезонансну холангіопанкреатографію (МРХПГ)) при діагностичному виборі на основі ретроспективного аналізу лікування 177 пацієнтів.

Результати досліджень та їх обговорення. Статистичний аналіз діагностичної цінності симптомів дозволив нам виділити  4 клінічні форми холедохолітіазу з  високою специфічністю та чутливістю клінічних симптомів при жовтяничній формі й недостатньою інформативністю при атиповій і безжовтяничній (асимптомній) формах. Ретроградна холангіопанкреатографія, магніторезонансна холангіопанкреатографія з високим ступенем достовірності дозволяє діагностувати конкременти в загальній жовчній протоці при атиповій і безжовтяничній формах холедохолітіазу.


Ключові слова


холедохолітіаз; ультразвукове дослідження; фіброезофагогастродуоденоскопія; ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія; магніторезонансна холангіопанкреатографія.

Повний текст:

ТУТ

Посилання


Galperina, E.I., & Vetsheva, P.S. (Eds.). (2009). Rukovodstvo po khirurgii zhelchnykh putei [Guide for biliary tract surgery]. Izd. Vidar [in Russian].

Milonov, O.B., Kadoshchuk, T.A., Androsov, S.I. (2002). Diagnostika i khirurgicheskoe lechenie atipichnykh form kholedokholitiaza [Diagnosis and surgical treatment of atypical forms of choledocholithiasis]. Khirurgiia – Surgery, 5, 69-76 [in Russian].

Nichitailo, M.E. (2014). Laparoskopicheskaia khirurgiia kholedokholitiaza [Laparoscopic surgery of choledocholithiasis]. Zdorovia Ukraіny – Health of Ukraine, 2, 16-17 [in Russian].

Grubnik, V.V., Tkachenko, A.I., & Iliashenko, V.V. (2013). Taktika lecheniia bolnykh s bessimptomnym kholedokholitiazom [Tactics of treatment of patients with asymptomatic choledocholithiasis]. Ukrainskyi zhurnal khіrurhіi – Ukrainian Journal of Surgery, 3 (22), 74-80 [in Russian].

Grubnik, V.V., Tkachenko, O.I., & Grubnik, O.V. (2008). Singlestage laparoscopic operations for choledocholitiasis. 16-th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery Stockholm Sweden. Liver and Biliary Tract Surgery, 38.

Matrtin, D.J., & Toouli, J. (2001). Surgical versus endoscopic treatment of bile duct stones. Cchrane Database Syst. Rev., 19 (2).

Kolkin, Ia.G., Khatcko, V.V., Mezhakov, S.V., Borota, T.A., & Cherniavskii, A.R., (2014). Sovremennye aspekty diagnostiki i khirurgicheskogo lecheniia kholedokholitiaza (nauchnii obzor) [Modern aspects of diagnosis and surgical treatment of choledocholithiasis (scientific review)] Ukrainskyi zhurnal khіrurhii – Ukrainian Journal of Surgery, 2 (25), 130-135 [in Russian].

Mamchich, V.I, Nakashidze, M.D. (2010). Diagnostika i lechenie atipichnogo i asimptomnogo kholedokholitiaza [Diagnosis and treatment of atypical and asymptomatic choledocholithiasis]. Materіaly Naukovoho Konhresu «ІV Mіzhnarodnі Pyrohovskі chytannia» – Materials of Science Congress "IV International Pyrohov reading. (pp. 28) [in Russian].
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/2415-8798.2017.1.7569

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.