МІКРОФЛОРА СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ГОРТАНІ У ХВОРИХ НА НЕСПЕЦИФІЧНУ ПОСТІНТУБАЦІЙНУ ГРАНУЛЬОМУ ГОРТАНІ

A. P. Kovalyk, P. V. Kovalyk

Анотація


Актуальною проблемою сучасної медицини є профілактика і лікування неспецифічної постінтубаційної гранульоми гортані. Одним із факторів виникнення даної патології є запальний процес у гортані після проведеної інтубації, спричинений мікрофлорою. Остання у пацієнтів із неспецифічною гранульомою гортані не вивчена взагалі.

Мета дослідження – порівняльне вивчення загального кількісного та якісного бактеріального й грибкового обсіменіння слизової оболонки гортані у здорових людей і хворих на неспецифічну гранульому гортані.

Матеріали і методи. Кількісну та якісну характеристику мікробних асоціацій і видовий склад мікрофлори слизової оболонки гортані  вивчали у 40 здорових людей і 72 хворих на неспецифічну гранульому гортані. Ідентифікацію мікроорганізмів проводили згідно з класифікаційними схемами Bergey, використовуючи тест-системи “API Staph”, “API Strep”, “API 20 E”, “API NH”, “API Caryne”, “API Candida”. Антибіотикочутливість кожного штаму досліджували відповідно до Інформаційного листа №189. При цьому використовували диски з бензилпеніциліном, амоксиклавом, стрептоміцином, гентаміцином, офлоксацином, левофлоксацином, еритроміцином, цефазоліном, цефуроксином, цефтриаксоном, цефпіромом.

Результати досліджень та їх обговорення. Порівняльний аналіз отриманих результатів дозволяє констатувати, що у хворих на неспецифічну постінтубаційну гранульому гортані виявлено всі ті ж види аеробних мікроорганізмів, що й у здорових людей, однак висівались вони значно частіше. Загальна щільність мікробних популяцій на слизовій оболонці гортані у здорових осіб становила (2672±614) КУО/мл, у хворих на неспецифічну гранульому – (21514±2382) КУО/мл. В обох досліджуваних групах домінували представники кокової мікрофлори. У хворих на неспецифічну гранульому гортані стрептококи висівались  у 56 (77,8 %), стафілококи – у 60 (83,3 %) і  нейсерії – у 65 (90,3 %) пацієнтів. Аналіз антибіотикограм мікроорганізмів, виділених у хворих на неспецифічну гранульому гортані, показав підвищення їх резистентності до досліджуваних антибіотиків, порівняно з мікрофлорою, виділеною у здорових осіб.

Висновки. У процесі лікування хворих на неспецифічну гранульому гортані антибіотиками вибору можуть бути представники цефалоспоринового (цефуроксин, цефтриаксон, цефпіром) і фторхінолонового (левофлоксацин) рядів.


Ключові слова


неспецифічна гранульома гортані; мікрофлора; антибіотики.

Повний текст:

ТУТ

Посилання


Vyznachennia chutlyvosti mikroorhanizmiv do antybakterialnykh preparativ. [Determination of the sensitivity of microorganisms to antibiotics.] (2007). Kyiv [in Ukrainian].

Hadzhymyrzaev, G.A., Dzhamalutdinov, Yu.A., Gamzatov, A.A., & Akhmatov, A.A. (1997). Intubatsyonnye granulemy podgolosovoy polosti v sochetanii s ogranichennym khondroperykhondritom persnevidnogo khryashcha [Intubation granulomas of the vocal cavity in combination with limited chondroperichondritis of the crikoid cartilage]. Vestn. otorynolarynh. – Journal of Ororhinolaryngology, 4, 49-50 [in Russian].

Pogosov, V.S., Antoniv, V.F., & Banar I.M. (1989). Mikroskopiia i mikrokhirurgiya gortani i glotki. [Microscopy and microsurgery of the larynx and pharynx]. Kyshynev: Shtyyntsa [in Russian].

Dzh.Khoulta, Kryha, G., Snyta, P., Dzh.Steyla, Uyllyamsa, S. (1997). Opredelitel bakteriy Berdzhy [The determinant of bacteria Berdzhi]. (Trans.). Moscow: Mir [in Russian].

Unifikatsiya metodu vyznachennya chutlyvosti mikroorhanizmiv do antybiotykiv [Unification method for determining the sensitivity of microorganisms to antibiotics] 2005. Ukrainskyi Tsentr naukovoi medychnoy informatsii ta patentno-litsenziynoi roboty. Ukrainian Center for Scientific Medical Information and Patent License Activities. Informatsiynyy lyst. Kyiv [in Ukrainiuan].

Tryantafylidi I.G., Naumov G.P. (1987). Klinika, diagnostika i lecheniye kontaktnykh granulem gortany. Lektsiya. [Clinic, diagnosis and treatment of contact larynx granulomas. Lecture]. Moscow: TSOLIUV [in Russian].

Hoffman, H.T., Overholt, E., Karnell, M., McCulloch, T.M. (2001). Vocal process granuloma. Head and Neck, 23 (12), 1061-1074.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/2415-8798.2017.1.7516

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.