ФУНКЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ПСИХОЕМОЦІЙНИХ ПОРУШЕНЬ У ЖІНОК В ПЕРІОД ГЕСТАЦІЇ, ЩО ЗУМОВЛЕНІ ТРИВОЖНІСТЮ

V. H. Sysyka

Анотація


Природні фізіологічні, соматичні зміни, що виникають в жінок у зв’язку з вагітністю, створюють фон, на якому легко розвиваються нервово-психічні розлади.

Мета дослідження – охарактеризувати функціональні порушення психоемоційного стану в жінок у період вагітності в контексті тривожності.

Матеріали і методи. Обстежено 392 вагітні у ІІ та ІІІ триместрах. Індивідуально-психологічні особливості та їх психоемоційний стан досліджували з використанням комплексу психодіагностичних методів: особистісний опитувальник інституту Бехтерєва, шкала Спілбергера–Ханіна, тест САН. Варіаційно-статистичну обробку результатів здійснювали з використанням програм аналізу “STATISTICA6.0”.

Результати досліджень та їх обговорення. На основі оцінки тесту САН встановлено, що у 268 (68,37 %) вагітних мало місце зниження активності. У 209 (52,91 %) жінок були зменшені показники самопочуття та у 76 (19,36 %) – настрою. Знижене самопочуття у поєднанні з такою активністю встановлено у 47,96 % обстежених жінок, а всіх показників – у 16,58 %. При оцінці показників САН з урахуванням рівня ситуативної тривожності (СТ) встановлено статистично достовірно (р<0,05) нижчий рівень самопочуття, активності та настрою у вагітних із високим та середнім рівнями СТ порівняно з відповідними показниками жінок із низьким рівнем СТ. Також показники за тестом САН були статистично достовірно (р<0,05) меншими у вагітних із високим рівнем особистісної тривожності (ОТ) порівняно з відповідними показниками вагітних із середнім та низьким її рівнями.

Висновки. Результати проведеного дослідження свідчать про негативний вплив зростання тривожності на показники функціонального стану вагітних, а саме, самопочуття, активності та настрою, що підтверджуються наявністю статистично достовірної (р<0,05) різниці та кореляційним взаємозв’язком як ОТ, так і СТ із показниками САН.


Ключові слова


вагітність; психоемоційний стан; тривожність; самопочуття; активність; настрій.

Повний текст:

ТУТ

Посилання


Anishchenko, O.O. (2010). Psykholohiia zdorovia zhіnok z uskladnenoiu vahіtnіstju: , problemi ta shliakhy vyrіshennia [Psychology health of women with complicated pregnancy: State, Problems and Solutions]. Aktualnі problemi psykholohії. Orhanіzatsіina psykholohіia. Ekonomіchna psykholohіia. Sotsіalna psykholohіia. – Actual Problems of Psychology. Organizational Psychology. Economic Psychology. Social Psychology, 1, [in Ukrainian].

Astakhov, V.M., Batsyleva, O.V., & Puz, I.V. (2016). Psikhodiagnostika v reproduktivnoy meditsine [Psychodiagnostics in reproductive medicine]. Vinnitsa: OOO «Nilan-LTD» [in Russian].

Dobriakov, I.V. (2009). Perinatalnaya psikhoterapiya semi [Perinatal psychotherapy of the family]. Vestnik novykh meditsinskih tekhnologii – Journal of New Medical Technologies, 4, 191-192 [in Russian].

Lashmanov, B.V. (2008). Povedencheskie emotsionalnye otkloneniya u beremennykh zhenshchin, vedushchie k razvitiyu poslerodovykh nevroticheskikh rasstroystv [Behavioral emotional deviations in pregnant women, leading to the development of postpartum neurotic disorders]. Zhurnal Akusherstva i zhenskikh bolezney – Journal of Obstetrics and Women's Diseases, 2, 148-151 [in Russian].

Mendelevich, V.D. (2008). Klinicheskaya i meditsinskaya psikhologiya [Clinical and medical psychology]. Moscow: MEDpress-inform [in Russian].

Mikhalevich, S.I. (2008). Psikhosotsialnye narusheniya u beremennykh posle preodoleniya besplodiya [Psychosocial disorders in pregnant women after overcoming infertility]. Okhrana materinstva i detstva – Protection of Motherhood and Childhood, 1,10-20 [in Belarussian].

Perova, E.I. (2013). Beremennost na fone trevozhno-depressivnykh sostoyaniy [Pregnancy on the background of anxiety-depressive states]. Akusherstvo i ginekologiya – Obstetrics and Gynecology, 7, 14-17 [in Russian].

Shvets, O.A. (2008). Polohy yak chynnyk zmіny mekhanіzmіv psykholohіchnoho zakhystu ta rіvnia tryvozhnostі zhіnky [Deliveries as changing psychological defense mechanisms and levels of anxiety]. Naukovі studіi іz sotsіalnoi ta polіtychnoi psykholohii. Zbіrnyk statey. – Scientific Studies of Social and Political Psychology. Collection of articles. Kyiv: Mіlenіum [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/2415-8798.2017.1.7568

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.