ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСТОТИ ФАКТОРІВ СЕРЦЕВО-СУДИННОГО РИЗИКУ В ПАЦІЄНТІВ ІЗ АНКІЛОЗИВНИМ СПОНДИЛОАРТРИТОМ

S. I. Smiian, B. O. Koshak, U. S. Slaba

Анотація


Анкілозивний спондилоартрит  (АС) – хронічне системне запальне захворювання з переважним ураженням осьового скелета. Відомо, що смертність серед пацієнтів з АС у 1,5 раза вище популяційного рівня  і зумовлена сердцево-судинною патологією та хронічною нирковою недостатністю унаслідок амілоїдозу.

Мета дослідження – стратифікація факторів серцево-судинного ризику.

Матеріали і методи. Обстежено 104 пацієнти з анкілозивним спондилоартритом, яким проводили стандартні діагностичні методи, що характеризують перебіг захворювання, а також параметри ліпідограми та УЗД комплексу інтима-медіа сонної артерії. Критеріями включення були: достовірний, згідно з модифікованими Нью-Йоркськими критеріями, діагноз АС; інформативна згода пацієнта на участь у дослідженні. Критеріями виключення в дослідженні були: вік понад 60 років, наявність псоріазу, хвороби Крона, неспецифічного виразкового коліту, ішемічної хвороби серця, маніфестного периферичного атеросклерозу, клінічно значущих вад серця, недостатності кровообігу будь-якого генезу, цукрового діабету, тяжкого ураження печінки, нирок, інших хронічних захворювань у фазі загострення. Клінічну активність недуги визначали за допомогою індексу активності захворювання BASDAI, функціонального індексу BASFI, метрологічного індексу BASМI, якості життя ASQoL. Для оцінки 10-річного ризику серцево-судинних захворювань використовували шкалу QRISK.

Результати досліджень та їх обговорення. Встановлено, що за умов наявності високих ступенів активності захворювання частіше спостерігається достовірне збільшення кількості пацієнтів із ЛПНШ>1,7 ммоль/л, ЛПВЩ<1,0 ммоль/л, потовщенням ТІМ>0,9 мм. Поряд із тим у хворих даної когорти реєструються достовірно вищі значення тривалості захворювання та суттєві відмінності при його перебігу за показниками ВАШ, СРП, ШОЕ та індексами активності й функціональних розладів.

Висновки. Варто припустити, що  в проблемі розвитку ССЗ за умов АС найбільшого значення набуває факт наявності системного запального захворювання, що асоціюється із розвитком дисфункції ендотелію і  збільшенням рівня атерогенних ліпідів.


Ключові слова


анкілозивний спондилоартрит; серцево-судинний ризик.

Повний текст:

ТУТ

Посилання


Braun, J., & Sieper, J. (2007). Ankylosing spondylitis. Lancet, 369, 1379-1390.

Braun, J., van den Berg R. (2010). Update of the ASAS/EULAR recommendations for the management of ankylosing spondylitis. Ann. Rheum. Dis, 70, 896-904.

Brown, M.A., & Kenna, T.T. (2016). Genetics of ankylosing spondylitis-insights into pathogenesis. Nat. Rev. Rheumatol, 12, 81-91.

Chen, H.A., Chen, C.H., & Liao, H.T. (2012). Clinical, functional, and radiographic differences among juvenile-onset, adult-onset, and late-onset ankylosing spondylitis. J. Rheumatol., 39, 3-8.

Erre, G.L., Sanna, P., & Zinellu, A. (2011). Plasma asymmetric dimethylarginine (ADMA) levels and atherosclerotic disease in ankylosing spondylitis: a cross-sectional study. Clin. Rheumatol., 30, 21-27.

Heeneman, S., Daemen, M.J. (2017). Cardiovascular risks in spondyloarthritides. Curr. Opin. Rheumatol., 19, 358-362.

Kumar, A., & Falodia, S.K. (2009). Assessment of serum nitrite as biomarker of disease activity in ankylosing spondylitis. Indian J. Rheumatology, 4, 47-50.

McCarey, D., Sturrock, R.D. (2009). Comparison of cardiovascular risk in ankylosing spondylitis and rheumatoid arthritis. Clin. Exp. Rheumatol., 27, 124-126.

Celermajer, D.S., Sorensen, K.E., & Gooch, V.M. Non-invasive detection of endothelial dysfunction in children and adults at risk of atherosclerosis. Lancet, 340, 1111-1115.

Poddubnyĭ, D.A. (2007). Endothelial dysfunction in patients with Bechterew’s disease (ankylosing spondylitis). Klin. Med. (Mosk), 85, 66-69.

Syngle, A., Vohra, K., Sharma, A., & Kaur, L.




DOI: http://dx.doi.org/10.11603/2415-8798.2017.1.7326

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.