СТАН ІМУННОЇ СИСТЕМИ В ПІЗНІЙ ПЕРІОД ФОРМУВАННЯ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ НА ТЛІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПНЕВМОНІЇ ТА КОРЕКЦІЯ ЇЇ ПОРУШЕНЬ ТІОТРИАЗОЛІНОМ

L. O. Furdychko

Анотація


В експериментальному дослідженні охарактеризовано захворювання, які часто зустрічаються у клінічній медицині – пневмонія і виразкова хвороба шлунка (ВХШ).

Мета дослідження – встановити стан імунної системи в пізній період розвитку виразкової хвороби шлунка і експериментальної пневмонії (ЕП) та вплив тіотриазоліну на її показники.

Матеріали і методи. Дослідження  проводили на 49 морських свинках-самцях масою 180–210 г. Експериментальну пневмонію викликали за методом В. Н. Шляпникова і співавт., виразкову хворобу шлунка моделювали за методом  В. И. Комарова. Визначали вміст Т- і В- лімфоцитів (СД3 і СД19) в крові за методом Е. Ф. Чернушенко, Л. С. Когосова. Рівень циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) у крові – за методом V. Haskova, J. Kaslik. Тіотриазолін вводили  внутрішньом’язово у дозі 100 мг на1 кг маси щоденно з 10 до 18 доби експерименту. Декапітацію тварин здійснювали під ефірним наркозом на 10 та 18 доби формування запального процесу в легенях і виразкової хвороби шлунка.

Результати досліджень та їх обговорення. На 10 добу експерименту вміст СД19 зріс на 71,2 % (p<0,05) і на 18 добу  ЕП і ВХШ збільшився на 78,9 % (p<0,05) відносно  контрольної групи тварин. Досліджуваний рівень ЦІК на 10 і на 18 доби формування ЕП і ВХШ підвищився на 86,2 % (p<0,05) і на 91,5 % (p<0,05) відповідно, порівняно з інтактними тваринами. Вміст СД3 на 10 і 18 доби знизився на 68,3 % (p<0,05) і на 62,0 % (p<0,05) відповідно проти  першої групи, що свідчить про виснаження клітинного імунітету. Застосування тіотриазоліну показало підвищення Т-лімфоцитів у крові – на 21,2 % (p<0,05), зниження рівня В-лімфоцитів і ЦІК у крові – на 26,3 % (p<0,05) і 30,4 % (p<0,05) відповідно, порівняно з тваринами на 18 добу експерименту, які не піддавалися дії цього лікарського засобу.

Висновоки. Виявлено депресію клітинного і зростання гуморального виду  імунітету. Використання тіотриазоліну зумовлює корегуючий його вплив на показники клітинного та гуморального імунітету за умов розвитку ЕП і ВХШ.

Ключові слова


пневмонія; виразкова хвороба шлунка; тіотриазолін.

Повний текст:

ТУТ

Посилання


Denysiuk, I. V. (2010). Pnevmonii: suchasni standarty diagnostyky ta likuvannia [Pneumonia: current standards for diagnosis and treatment]. Ukrainskyi medychnyi chsopys – Ukrainian Medical Journal, 3 (77), 22–26. [in Ukrainian].

Shliapnikov, V.N., & Solodova, T.L. (1998) Eksperymentalnye movyzvanykh uslovno-patologicheskimi bacteriami I ikh assotsyatsyei: metod. ukazaniia [Experimental models of acute pneumonia caused by conditionally – pathological bacteria and their associations: method. Instructons]. Saratov [in Russian].

Skliarov, O. Ja. (1991). Modelirovanie protsesov gastroprotektsii i ultserogeneza slizovoi obolonki zheludka [Modelling of process of gastroprotection and ulcerogenesis of stomach mucous membrane]. Problemy patologii v eksperimente I klinike – Problems of pathology in the experiment and clinic, XIII, 72–73 [in Russian].

Chernushenko, E.F., & Kogosova, L.S. (1981). Immunologiia i immunopathologiia zabolevanii lenkikh [Immunology and immunopathology of lungs diseases]. Kyiv: Zdorovia [in Russian].

Haskova, V., Kaslik, J., & Matejckava M. (1997). Novy zpusob stanoveni circulujicich imunokomplexy w lidskych serech Cas. Lek. Ces, 116 (14), 436–437.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/2415-8798.2017.1.7342

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.