МЕДИКО-СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА СТАТЕВО-ВІКОВОЇ СТРУКТУРИ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ТА СМЕРТНОСТІ ВІД ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ В УКРАЇНІ

M. P. Romaniv

Анотація


У статті представлено медико-статистичну характеристику  захворюваності та смертності в Україні від  онкологічних хвороб. Встановлено, відбувається динамічне зростання  онкологічних захворювань,  яке в основному  відбувається унаслідок зростання захворюваності серед жіночого населення. 

Мета дослідження – дати медико-статистичну оцінку захворюваності та смертності населення України  протягом 2005–2015 рр. від онкологічної патології та визначити основні  їхні динамічні зміни. 

Матеріали і методи. Матеріалом для дослідження стали дані національного канцер-реєстру України за період 2005–2015 рр. У ході дослідження використано статистичний та бібліосемантичний методи.

Результати досліджень та їх обговорення. За останні 10 років серед населення України значно зросла як захворюваність, так і поширеність онкологічної патології. Аналізуючи динаміку поширеності онкологічної патології, можна на основі отриманих розрахунків впевнено стверджувати, що  частота випадків онкологічних хвороб зростає з року в рік із виразним темпом  приросту, недивлячись на зменшення  популяції української людності. Захворюваність серед жіночого та чоловічого населення  у  різних регіонах характеризувалася  різними  параметрами динамічних показників. Смертність населення у віковій групі 30–54 роки переважає серед чоловіків, а у віковий період після 65 років серед жіночого населення.  

Висновки. Статистично значущої різниці у віковій структурі смертності  чоловіків і жінок від онкологічної патології не встановлено. У  віковий період 30–54 роки питома частка смертності серед чоловічого населення переважає над аналогічними параметрами, що встановлені серед жіночого населення, – на 0,73 %, а у віковий період 65–74 роки переважає на 1,95 % питома частка  смертності чоловічого населення, у віці 75 років і старше – на 1,3 % смертність жіночого населення. 


Ключові слова


онкопатологія; захворюваність; смертність.

Повний текст:

ТУТ

Посилання


(2016). Rak v Ukraini, 2014–2015. Zakhvoriuvanist, smertnist, pokaznyky diialnosti onkolohichnoi sluzhby: biuleten nats.kantser-reiestru Ukrainy [Morbidity, mortality, indices of oncological service activity: paper of national cancer register of Ukraine]. Kyiv [in Ukrainian].

Onkologicheskaya statistika (Elektronnyi document) [Oncological Statistics (Electronic paper)]. Retreived from: http://apps.who.int/rhl/effective_practice_and_organizing_care/rpcom2/ru.

Statystychni dani 2005 r. [Statistical data 2005]. Retrieved from: http://medstat.gov.ua.

Pokaznyky zdorovia naselennia ta vykorystannia resursiv okhorony zdorovia v Ukraini za 2013–2014 roky [Factors of population health and use of resources of public health in Ukraine during 2013–2014]. Kyiv: TsMS MOZ Ukrainy [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/2415-8798.2017.1.7594

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.