№ 2 (2017)

DOI: http://dx.doi.org/10.11603/2414-4533.2017.2

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск ТИТУЛКА ЗМІСТ

Зміст

Оригінальні дослідження

O. O. Kolesnik, A. I. Rybin
M. I. Sheremet, L. P. Sydorchuk, V. O. Shidlovskyi, A. D. Bedeniuk, G. S. Kurochkin, A. V. Levitsky
A. O. Bobrova
I. K. Venher, O. B. Kolotilo, S. Ya. Kostiv, L. V. Shkrobot, M. O. Husak, R. V. Zvarich
V. P. Zaharko
M. R. Paranyak, V. V. Grubnik
V. I. Piatnochka

З досвіду роботи

S. I. Savoliuk, I. M. Ignatov, O. V. Shulyarenko, V. V. Zuenko, H. Hkiri
I. I. Kopolovets, M. Frankovichova, P. Berek, M. Kubikova, P. O. Boldizhar, V. V. Rusyn
A. F. Dzygal
S. Y. Grytsenko
S. M. Pasichnyk
I. Y Galaychuk, L. V. Nitefor

Огляди

M. Yu. Nychytaylo, I. I. Bulyk, L. R. Nazarko, A. A. Horbunov, A. V. Kolesnyk
Yu. S. Lysiuk, L. M. Kohut, D. L. Romanchak
Y. Siao

Повідомлення

V. I. Desiateryk, V. H. Doronin, O. V. Buryk, A. A. Askerov, L. P. Aheenko, V. M. Miroshnychenko
D. F. Shulga, O. A. Tkachuk, I. V. Chepil