Степлерна гемороїдектомія при комбінованому геморої III–IV стадії, в поєднанні з хронічною анальною тріщиною

S. I. Savoliuk, I. M. Ignatov, O. V. Shulyarenko, V. V. Zuenko, H. Hkiri

Анотація


Мета роботи: порівняти ранні результати степлерної циркулярної гемороїдектомії та гемороїдектомії за Мілліган–Морганом при хронічному комбінованому геморої III–IV стадії, в поєднанні з хронічною анальною тріщиною.

Матеріали і методи. Всім пацієнтам у передопераційний період проведено клінічні та біохімічні дослідження крові та сечі, ультразвукове дослідження органів черевної порожнини, консультації інфекціоніста, онколога. Всім пацієнтам проведено інструментальні дослідження прямої та ободової кишки для виключення іншої патології.

Результати досліджень та їх обговорення. У роботі представлено порівняльний аналіз ранніх результатів хірургічного лікування хронічного геморою III–IV стадії, в поєднанні з хронічною анальною тріщиною: 27 (55,1%) хворим першої групи було виконано степлерну гемороїдектоміюзгідно з розробленим нами способом, висікання анальної тріщини лазером, 22 (44,9 %) хворі другої групи перенесли гемороїдектомію за Мілліганом–Морганом в другій модифікації НДІ проктології м. Москви, висікання анальної тріщини лазером.У ранній післяопераційний період (до 10 діб) оцінювали: тривалість операції; інтенсивність болю за 10-бальною візуальною аналоговою шкалою через 24, 120 і 240 год після операції; тривалість больового синдрому; час повернення до нормальної активності; частоту ранніх (до 30 діб) післяопераційних ускладнень. Встановлено, що повернення до нормальної активності в другій групі тривало в середньому в 1,6 раза довше, ніж в першій; ранні результати в першій групі були кращими, ніж в другій.


Ключові слова


postoperative ventral hernia; relapse of undifferentiated connective tissue dysplasia (NDST); phenotypic signs of dysplasia; hydroxyproline; polypropylene mesh.

Повний текст:

ТУТ

Посилання


Малоінвазивні методи хірургічного лікуування геморою / Ліссов О. І, Переш Є. Є., Курбанов А. К. [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2016. – № 10.3 – С. 87–88.

Пат. №112799, Україна, МПК (2016.01) А61В 17/00. Спосіб хірургічного лікування хронічного комбінованого геморою III – IV стадій / Саволюк С. І., Сіряченко В. Г., Шуляренко О. В., Ігнатов І. М., Зуєнко В. В. – u 201607592; заявл. 11.07.2016; опубл. 26.12.2016, Бюл. № 24/2016

Ривкин В. Л. Геморрой и другие заболевания заднепроходного канала / В. Л. Ривкин, Ю. В. Дульцев, Л. Л. Капуллер. – М: Медицина, 1994. – С. 96–100.

Schouten WR, Briel JW, Auwerda JJ, De Graaf EJ. Ischaemic nature of anal fissure. Br J Surg 1996;83:63-5. 10.1002/bjs.1800830120

Zaghiyan KN, Fleshner P. Anal fissure. Clin Colon Rectal Surg 2011;24:22-30.

Oughriss M, Yver R, Faucheron JL. Complications of stapled hemorrhoidectomy: a French multicentre study. Gastroenterol Clin Biol 2005;29(4):429–433

Ratto C, Parello A, Donisi L, Litta F, Zaccone G, Doglietto GB. Assessment of haemorrhoidal artery network using colour duplex imaging and clinical implications. Br J Surg 2012; 99: 112–8.

Pescatori M, Gagliardi G. Postoperative complications after procedure for prolapsed haemorrhoids (PPH) and stapled transanal rectal resection (STARR) procedures. Tech Coloproctol 2008;12(1):7–19

K W Eu, J H Lai. Stapled haemorrhoidectomy or Longo’s procedure? Two totally different concepts Singapore Med J 2005; 46(10) : p. 566-567

Долгих О.Ю., Соловьев О.Л., Столяров С.А., Супильников А.А. Геморрой: Учебное пособие. – Самара: Учебно-методическое объединение по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России; Медицинский институт «РЕАВИЗ»; 2013. – 152 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/2414-4533.2017.2.7952

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.