Ультразвукові критерії порівняння лапароскопічного та традиційного методів хірургічного лікування пахвинних гриж у хлопчиків

V. P. Zaharko

Анотація


Мета роботи: дослідити динаміку показників внутрішньояєчкового кровотоку та структури яєчка після лапароскопічного та традиційного методів хірургічного лікування пахвинних гриж у хлопчиків.

Матеріали і методи. Проаналізовано результати показників УЗД у доопераційному та післяопераційному періоді у хлопчиків з пахвинними грижами. Обстежено 102 пацієнти (віком від 0 місяця до 12 років), прооперованих за традиційною або лапароскопічною методиками. Усіх хворих розподілено на 2 групи залежно від методу операційного втручання. Хворим 1 групи (n=34, середній вік (1,5±0,15) року) проводили лапароскопічне втручання за методикою PIRS. У 2 групі (n=68, середній вік (4,5±0,32) року) виконували операційне втручання за традиційним методом Duhamel. Критеріями порівняння слугували індекс резистентності, пікова систолічна та діастолічна швидкості внутрішньояєчкового кровотоку до операції та в післяопераційний період на 7-му, 14-ту, 30-ту доби та через 6 місяців спостереження.

Результати досліджень та їх обговорення. В післяопераційний період на 7-му добу в групі пацієнтів, оперованих лапароскопічно, за даними УЗД спостерігали незначне потовщення оболонок яєчка у 2 пацієнтів (6,7 %), що клінічно відповідає їх незначному набряку, але в подальшому при обстеженні на 14-ту, 30-ту доби та через 6 місяців ці зміни були відсутні. У групі пацієнтів, оперованих за традиційною методикою, у 28 пацієнтів (41,17 %) спостерігали значне потовщення та шаруватість стінок калитки, наявність у ній рідини, що клінічно відповідало її значному набряку. На 7-му, 14-ту, 30-ту доби післяопераційного спостереження у середній віковій групі дітей, оперованих традиційною методикою (підгрупа В), спостерігали достовірне збільшення об’єму яєчка ((0,71±0,02) см3, (0,68±0,01) см3 та (0,66±0,010) см3), відповідно, порівняно з контрольною групою ((0,60±0,010) см3, P<0,01). Встановлено, що індекс резистентності в молодшій, середній та старшій групах, що оперовані лапароскопічно (підгрупи А), був значно нижчий, ніж у групі оперованих традиційним методом. У лапароскопічно оперованій групі А він становив 0,723±0,01 проти групи В це було 0,765±0,03, р<0,05. У другій групі 0,714±0,01 до 0,829±0,01 в II B, р<0,001. У третій групі IR на 7-й день і 14-й день був вищий на початку лікування. Важливо зазначити, гірші показники були на 7-й день після операції, що пов'язано з післяопераційним набряком. До початкового рівня IR не відновився в підгрупах B навіть на 30-й день, не залежно від віку. Після традиційного операційного втручання показники доплерівського ультразвукового обстеження супроводжувалися підвищенням пікової систолічної швидкості та IR і відповідно зниженням кінцевої діастолічної швидкості.


Ключові слова


пахвинна грижа; лапароскопія (PIRS); традиційна герніотомія; УЗД; яєчка.

Повний текст:

ТУТ

Посилання


Horbatiuk, O. M. (2000). Zahalni zakonomirnosti patohenezu cholovichoi neplidnosti, obumovlenoi patolohiieiu vahinalnoho vidrostku ocherevyny [General laws pathogenesis of male infertility caused by vaginal disorders appendix peritoneum]. Urolohiia – Urology, 2, 47–49 [in Ukrainian].

Allan, P. A., Dabbins, P. A. & Pozniak, M. A. (Eds.) Pavliuk, V. & Shymechko, O. (Transl. from English) (2007). Klinichna doplerivska ultrasonohrafiia [Clinical Doppler ultrasound]. Lviv: Medytsyna svitu [in Ukrainian].

Nakonechnyi, A. Y., Havryliuk, A. M., Chopiak, V. V. & Kurpish, M. V. (2012). Cholovichyi facktor u patohenezi zhinochoho nepliddia [Male factor in the pathogenesis of female infertility]. Meditsynskiye aspekty zdorovya muzhchiny – Medical Aspects of Men's Health, 2, 55 [in Russian].

Prytula, V. P. & Rybalchenko, I. H. (2015). Pakhovo-kalytkovi kyly yak prychyna hipoksii yaiechka u novonarodzhenykh ta ditey rannioho viku [Inguinal hernia, scrotal testes as a cause of hypoxia in neonates and infants]. Khirurhiia Ukrainy – Surgery of Ukraine, 2, 18–23 [in Ukrainian].

Sushko, V. I. (Ed.). (2008). Khirurhiia dytiachoho viku [Pediatric Surgery]. Кyiv: Medytsyna [in Ukrainian].

Patkowski, D., Czernik, J., Chrzan, R., Jaworski, W. & Apoznański, W. (2006). Percutaneous internal ring suturing: a simple minimally invasive technique for inguinal hernia repair in children. J. Laparoendosc. Adv. Surg. Techn., 16, 513–517.

Feng, S., Zhao, L. & Liao Z. (2015). Open versus laparoscopic inguinal herniotomy in children: a systematic review and meta-analysis focusing on postoperative complications. Surg. Laparosc. Endosc. Percutan. Tech., 25, 275–280.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/2414-4533.2017.2.7944

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.