Ультразвукові критерії порівняння лапароскопічного та традиційного методів хірургічного лікування пахвинних гриж у хлопчиків

Автор(и)

  • V. P. Zaharko Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

DOI:

https://doi.org/10.11603/2414-4533.2017.2.7944

Ключові слова:

пахвинна грижа, лапароскопія (PIRS), традиційна герніотомія, УЗД, яєчка.

Анотація

Мета роботи: дослідити динаміку показників внутрішньояєчкового кровотоку та структури яєчка після лапароскопічного та традиційного методів хірургічного лікування пахвинних гриж у хлопчиків.

Матеріали і методи. Проаналізовано результати показників УЗД у доопераційному та післяопераційному періоді у хлопчиків з пахвинними грижами. Обстежено 102 пацієнти (віком від 0 місяця до 12 років), прооперованих за традиційною або лапароскопічною методиками. Усіх хворих розподілено на 2 групи залежно від методу операційного втручання. Хворим 1 групи (n=34, середній вік (1,5±0,15) року) проводили лапароскопічне втручання за методикою PIRS. У 2 групі (n=68, середній вік (4,5±0,32) року) виконували операційне втручання за традиційним методом Duhamel. Критеріями порівняння слугували індекс резистентності, пікова систолічна та діастолічна швидкості внутрішньояєчкового кровотоку до операції та в післяопераційний період на 7-му, 14-ту, 30-ту доби та через 6 місяців спостереження.

Результати досліджень та їх обговорення. В післяопераційний період на 7-му добу в групі пацієнтів, оперованих лапароскопічно, за даними УЗД спостерігали незначне потовщення оболонок яєчка у 2 пацієнтів (6,7 %), що клінічно відповідає їх незначному набряку, але в подальшому при обстеженні на 14-ту, 30-ту доби та через 6 місяців ці зміни були відсутні. У групі пацієнтів, оперованих за традиційною методикою, у 28 пацієнтів (41,17 %) спостерігали значне потовщення та шаруватість стінок калитки, наявність у ній рідини, що клінічно відповідало її значному набряку. На 7-му, 14-ту, 30-ту доби післяопераційного спостереження у середній віковій групі дітей, оперованих традиційною методикою (підгрупа В), спостерігали достовірне збільшення об’єму яєчка ((0,71±0,02) см3, (0,68±0,01) см3 та (0,66±0,010) см3), відповідно, порівняно з контрольною групою ((0,60±0,010) см3, P<0,01). Встановлено, що індекс резистентності в молодшій, середній та старшій групах, що оперовані лапароскопічно (підгрупи А), був значно нижчий, ніж у групі оперованих традиційним методом. У лапароскопічно оперованій групі А він становив 0,723±0,01 проти групи В це було 0,765±0,03, р<0,05. У другій групі 0,714±0,01 до 0,829±0,01 в II B, р<0,001. У третій групі IR на 7-й день і 14-й день був вищий на початку лікування. Важливо зазначити, гірші показники були на 7-й день після операції, що пов'язано з післяопераційним набряком. До початкового рівня IR не відновився в підгрупах B навіть на 30-й день, не залежно від віку. Після традиційного операційного втручання показники доплерівського ультразвукового обстеження супроводжувалися підвищенням пікової систолічної швидкості та IR і відповідно зниженням кінцевої діастолічної швидкості.

Біографія автора

V. P. Zaharko, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

 

Посилання

Horbatiuk, O. M. (2000). Zahalni zakonomirnosti patohenezu cholovichoi neplidnosti, obumovlenoi patolohiieiu vahinalnoho vidrostku ocherevyny [General laws pathogenesis of male infertility caused by vaginal disorders appendix peritoneum]. Urolohiia – Urology, 2, 47–49 [in Ukrainian].

Allan, P. A., Dabbins, P. A. & Pozniak, M. A. (Eds.) Pavliuk, V. & Shymechko, O. (Transl. from English) (2007). Klinichna doplerivska ultrasonohrafiia [Clinical Doppler ultrasound]. Lviv: Medytsyna svitu [in Ukrainian].

Nakonechnyi, A. Y., Havryliuk, A. M., Chopiak, V. V. & Kurpish, M. V. (2012). Cholovichyi facktor u patohenezi zhinochoho nepliddia [Male factor in the pathogenesis of female infertility]. Meditsynskiye aspekty zdorovya muzhchiny – Medical Aspects of Men's Health, 2, 55 [in Russian].

Prytula, V. P. & Rybalchenko, I. H. (2015). Pakhovo-kalytkovi kyly yak prychyna hipoksii yaiechka u novonarodzhenykh ta ditey rannioho viku [Inguinal hernia, scrotal testes as a cause of hypoxia in neonates and infants]. Khirurhiia Ukrainy – Surgery of Ukraine, 2, 18–23 [in Ukrainian].

Sushko, V. I. (Ed.). (2008). Khirurhiia dytiachoho viku [Pediatric Surgery]. Кyiv: Medytsyna [in Ukrainian].

Patkowski, D., Czernik, J., Chrzan, R., Jaworski, W. & Apoznański, W. (2006). Percutaneous internal ring suturing: a simple minimally invasive technique for inguinal hernia repair in children. J. Laparoendosc. Adv. Surg. Techn., 16, 513–517.

Feng, S., Zhao, L. & Liao Z. (2015). Open versus laparoscopic inguinal herniotomy in children: a systematic review and meta-analysis focusing on postoperative complications. Surg. Laparosc. Endosc. Percutan. Tech., 25, 275–280.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-07-14

Як цитувати

Zaharko, V. P. (2017). Ультразвукові критерії порівняння лапароскопічного та традиційного методів хірургічного лікування пахвинних гриж у хлопчиків. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука, (2), 30–36. https://doi.org/10.11603/2414-4533.2017.2.7944

Номер

Розділ

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ