№ 4 (2016)

DOI: http://dx.doi.org/10.11603/2414-4533.2016.4

Зміст

Оригінальні дослідження

M. Yu. Nychytaylo, O. I. Dziubanovskyi
M. M. Mylytsia, I. M. Anhelovskyi, M. D. Postolenko, V. V. Soldusova
V. I. Nikishayev, V. N. Lazarchuk

Експериментальні дослідження

V. V. Medvediev

З досвіду роботи

M. Yu. Nychytaylo, A. I. Hutsuliak, I. I. Bulyk, I. V. Dybenko
I. M. Shevchuk, R. T. Kuzenko
S. I. Savoliuk, B. V. Svyrydiuk
V. M. Baibakov
Ya. S. Bereznytskyi, I. L. Verkholaz, K. O. Yaroshenko, S. L. Malynovskyi
V. V. Benedykt
V. P. Zakharko
Yu. F. Koshak
A. P. Olіynyk
I. A. Nenashko
V. V. Leonov, V. M. Chumakov, N. A. Maiura, O. O. Pererva
А. D. Bedenyuk, V. V. Tverdokhlіb, A. І. Mysak, S. O. Nesteruk
V. V. Mishchuk
M. I. Herasymyuk
А. M. Shamsiev, Sh A. Yusupov, Zh. A. Shamsiev, Z. B. Kurbaniyazov, K. E. Rakhmanov
А. I. Dronov, S. V. Zemskov, N. N. Melnyk

Огляди

A. H. Shulhai, N. O. Terenda

Погляди на проблему

V. V. Franchuk
A. A. Mashukov, O. V. Lukyanchuk, V. G. Dubinina, A. A. Bilenko, A. G. Lurin, A. N. Zgura, D. V. Ratzyborskiy, V. E. Maksimovskyi, D. N. Osadchiy, S. V. Merlich, I. V. Shilin, S. N. Li

Повідомлення

S. I. Savoliuk, O. H. Shepetko-Dombrovskyi, H. M. Shepetko-Dombrovskyi

Історія хірургії

A. Prodan

Некролог

A. Priyma