Реваскуляризація міокарда – провідна методика у лікуванні ішемічної хвороби серця та інфаркту міокарда

A. H. Shulhai, N. O. Terenda

Анотація


У статті наводяться дані про історичні етапи у розвитку провідних методів хірургічного лікування серцево-судинних захворювань – стентування коронарних артерій та аортокоронарного шунтування. Наведений аналіз літературних даних свідчить про переваги та недоліки аортокоронарного шунтування і коронарного стентування при лікуванні ішемічної хвороби серця, інфаркту міокарда. Реваскуляризація міокарда сприяє підвищенню якості життя пацієнтів, зменшенню тяжких кардіальних ускладнень, сприяє підвищенню працездатності пацієнтів у післяопераційному періоді та у віддаленій перспективі.


Повний текст:

тут

Посилання


Terenda N. O. Tendentsiyi ta prohnoz poshyrenosti stenokardiyi ta infarktu miokarda v Ukrayini / N. O. Terenda // Visnyk sotsialʹnoyi hihiyeny ta orhanizatsiyi okhorony zdorovʺya Ukrayiny. – 2015. – № 3 (65). – S. 35–40.

Krapivina A. A. Zakhvoryuvanistʹ na khvoroby systemy krovoobihu ta yikh poshyrenistʹ sered dorosloho naselennya Ukrayiny v 2010 rotsi: hendernyy aspekt / A. A. Krapivina // Ukrayina. Zdorovʺya natsiyi. – 2011. – № 4. – S. 12–18.

Fadyeyenko H. D. Kurinnya yak chynnyk ryzyku rozvytku sertsevo-sudynnoyi patolohiyi. Rolʹ henetychnykh chynnykiv / H. D. Fadyeyenko, S. V. Vynohradova // Sertse i sudyny. – 2006. – № 2 (14). – S. 99–106.

Besh D. I. Porivnyalʹnyy analiz chastoty deyakykh chynnykiv ryzyku shchodo rozvytku sertsevo-sudynnykh khvorob u patsiyentiv molodoho ta zriloho viku, kotri perenesly infarkt miokarda / D. I. Besh // Sertse i sudyny. – 2006. – № 1 (13). – S. 95–98.

Solomenchuk T. M. Sertsevo-sudynni chynnyky ryzyku u khvorykh na infarkt miokarda vikom do 50 rokiv: rolʹ profesiyno shkidlyvoyi pratsi / T. M. Solomenchuk, V. A. Skybchyk // Sertse i sudyny. – 2006. – № 2 (14). – S. 83–87.

Horbasʹ I. M. Faktory ryzyku sertsevo-sudynnykh zakhvoryuvanʹ: poshyrenistʹ i kontrolʹ / I. M. Horbasʹ [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu : http://health-ua.com/article/2229.html. – Nazva z ekrana.

Poshyrenistʹ osnovnykh faktoriv ryzyku u khvorykh pislya infarktu miokarda / I. M. Sichkaruk, N. D. Sydor, YU. H. Kyyak [ta in.] // Zaporozhskyy medytsynskyy zhurnal. – 2010. – T. 12, № 4. – S. 37–41.

Denefilʹ O. V. Sertsevo-sudynna zakhvoryuvanistʹ naselennya m. Ternopolya zalezhno vid pohodnykh umov / O. V. Denefilʹ // Visnyk sots. hihiyeny ta orh. okhorony zdorovʺya Ukrayiny. – 2007. – № 4. – S. 17–21.

Sones F.M. Jr. Cine coronary arteriography / F. M. Jr. Sones, E. K. Shirey // Mod. Concepts Cardiovasc. Dis. – 1962. – Vol. 31. – R. 735–738.

Dotter C. T. Transluminal treatment of arteriosclerotic obstruction: description of a new technic and a preliminary report of its application / C. T. Dotter, M. P. Judkins // Circulation. – 1964. – Vol. 30. – P. 654–670.

Gruntzig A. Technique of percutaneous transluminal angioplasty with the Gruntzig balloon catheter / A. Gruntzig, D. A. Kumpe // AJR Am. J. Roentgenol. – 1979. – Vol. 132. – P. 547–552.

Savchuk N. V. Medykamentozna korektsiya porushenʹ rytmu sertsya u khvorykh na khronichnu sertsevu nedostatnistʹ pislya perenesenoho infarktu miokarda z provedenym stentuvannyam / N. V. Savchuk // Bukovynsʹkyy medychnyy visnyk. – 2016. – T. 20, № 1. – S. 144–147.

Rezulʹtaty pryamoy revaskulyaryzatsyy myokarda u bolʹnykh s razlychnymy formamy yshemycheskoy bolezny serdtsa / Z. R. Ovesyan, ZH. SH. Verne, T. R. Rafaely [y dr.] // Klyn. med. – 2006. – № 5. – S. 46–51.

Panychkyn YU. V. Oshybky y oslozhnenyya pry provedenyy chreskozhnykh koronarnykh vmeshatelʹstv / YU. V. Panychkyn, D. A. Kuzʹmenko // Sertse i sudyny. – 2006. – № 3. – S. 18–22.

Rezulʹtaty tryvaloho sposterezhennya khvorykh na ishemichnu khvorobu sertsya pislya khirurhichnoho vtruchannya / V. Y. Tseluyko, A. V. Rudenko, YA. O. Peremot [ta in.] // Sertse i sudyny. – 2011. – № 1 (33). – S. 65–70.

Savchenko A. P. Ynterventsyonnaya kardyolohyya. Koronarnaya anhyohrafyya y stentyrovanye : rukovodstvo / A. P. Savchenko, O. V. Cherkavskaya, B. A. Rudenko – M. : HÉOTAR-Medya, 2010. – 448 s.

Systema otsinky deformatsiy koronarnykh arteriy pry stentuvanni abo aortokoronarnomu shuntuvanni / H. V. Knyshov, YE. A. Nastenko, A. O. Matviychuk [ta in.] // Systemni doslidzhennya ta informatsiyni tekhnolohiyi. – 2014. – № 3. – S. 17–24. – Rezhym dostupu : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sdtit_2014_3_4

Rezulʹtaty anhioplastyky ta pervynnoho stentuvannya koronarnykh arteriy u khvorykh z nestabilʹnoyu stenokardiyeyu / YU. V. Panichkin, YE. V. Aksʹonov, V. S. Berestovenko, L. S. Dzakhoyeva // Sertse i sudyny. – 2006. – № 3 (15). – S. 41–45.

Intravascular stents to prevent occlusion and restenosis after transluminal angioplasty / U. Sigwart, J. Puel, V. Mirkovitch [et al.] // N. Engl. J. Med. 1987. – Vol. 316 (12). – R. 701–706.

Endovaskulyarni vtruchannya na duzi aorty / S. M. Furkalo, P. I. Nikulʹnikov, V. I. Smorzhevsʹkyy [ta in.] // Sertse i sudyny. – 2012. – № 1 (37). – S. 11–17.

Stentuvannya koarktatsiyi aorty u doroslykh i pidlitkiv. Chy potribnyy khirurh? / YU. V. Panichkin, I. O. Ditkivsʹkyy, B. V. Cherpak [ta in.] // Sertse i sudyny. – 2010. – № 2 (30). – S. 46–49.

Pityk O. I. Endovaskulyarni vtruchannya v arteriyakh homilky u khvorykh iz krytychnoyu ishemiyeyu nyzhnikh kintsivok / O. I. Pityk // Sertse i sudyny. – 2012. – № 1 (37). – S. 79–84.

Viddaleni rezulʹtaty perkutannoyi rekanalizatsiyi khronichnykh oklyuziy koronarnykh arteriy / YU. N. Sokolov, M. YU. Sokolov, A. V. Tsyzh, N. YU. Chubko // Sertse i sudyny. – 2006. – № 1 (13). – S. 34–40.

Furkalo S. M. Rezulʹtaty stentuvannya osnovnoho stovbura livoyi koronarnoyi arteriyi u khvorykh na IKHS / S. M. Furkalo, I. V. Khasyanova // Sertse i sudyny. – 2007. – № 1 (17). – S. 61–66.

Tkachuk L. S. Zastosuvannya tekhniky srush-stenting u razi mnozhynnoho ta bahatosudynnoho stentuvannya dyfuznykh urazhenʹ vintsevykh arteriy / L. S. Tkachuk, D. V. Demydyuk, Khorram Sokhrab Mokhammed Ali // Sertse i sudyny. – 2008. – № 2 (22). – S. 86–93.

Furkalo S. M. Biorezorbtsiyni koronarni stenty: osoblyvosti zastosuvannya i vlasni rezulʹtaty / S. M. Furkalo // Sertse i sudyny. – 2014. – № 4 (48). – S. 38–42.

Otdalennye rezulʹtaty perkutannykh koronarnykh vmeshatelʹstv u bolʹnykh s khronycheskoy yshemycheskoy boleznʹyu serdtsa / YU. N. Sokolov, M. YU. Sokolov, A. V. TSyzh [y dr.] // Ukr. kardiol. zhurnal. – 2005. – № 3. – S. 23–35.

Knyshov H. V. Prohresuvannya koronarnoho aterosklerozu yak mozhlyvyy naslidok ekzohennykh vtruchanʹ: koronarnoho shuntuvannya ta stentuvannya / H. V. Knyshov, O. V. Levchyshyna // Ukr. kardiol. zhurn. – 2010. – T. 14, № 2. – S. 72–76.

Koronarnyy ateroskleroz u khvorykh pislya koronarnoho stentuvannya ta koronarnoho shuntuvannya / H. V. Knyshov, O. V. Levchyshyna, YE. A. Nastenko, O. K. Nosovetsʹ // Visnyk sertsevo-sudynnoyi khirurhiyi. – 2014. – Vyp. 22. – S. 116–122. – Rezhym dostupu : http://nbuv.gov.ua/UJRN/shnp_2014_22_29

Kudrya I. P. Otsinka perebihu ta yakosti zhyttya u khvorykh na ishemichnu khvorobu sertsya pislya stentuvannya koronarnykh arteriy / I. P. Kudrya, T. I. Shevchenko // Aktualʹni problemy suchasnoyi medytsyny. – 2014. – T. 14, vyp. 2. – S. 19–22.

Bochkova N. L. Faktory, shcho vyznachayutʹ osoblyvosti fizychnoyi reabilitatsiyi pislya stentuvannya koronarnykh sudyn / N. L. Bochkova, S. S. Mkrtchan // Naukovyy chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. – 2015. – Vyp. 3 (1). – S. 72–75. – (Seriya 15 “Naukovo-ped. (fiz. kulʹtura i sport”)).

Valuyeva S. V. Prykhylʹnistʹ do likuvannya u khvorykh cherez rik pislya hostroho infarktu miokarda iz zubtsem Q, za danymy ukrayinsʹkoho reyestru STIMUL / S. V. Valuyeva // Sertse i sudyny. – 2012. – № 4 (40). – S. 69–74.

Besh D. I. Vplyv stentuvannya koronarnykh arteriy na perebih ishemichnoyi khvoroby sertsya u patsiyentiv z infarktom miokarda v anamnezi / D. I. Besh // Patolohiya. – 2010. – T. 7, № 3. – S. 17–20. – Rezhym dostupu : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pathology_2010_7_3_5

Khorsun A. T. Osoblyvosti perebihu ishemichnoyi khvoroby sertsya u khvorykh pislya stentuvannya koronarnykh arteriy : avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. med. nauk : spets. 14.01.11 “Kardyolohyya” / A. T. Khorsun. – Zaporizhzhya, 2008. – 21 s.

Éffektyvnostʹ hypolypydemycheskoy terapyy y kharakter techenyya YBS posle stentyrovanyya koronarnykh arteryy / A. S. Skoromnaya, A. V. Khomych, S. V. Romanenko, E. A. Kovalʹ // Medychni perspektyvy. – 2013. – T. 18, № 2. – S. 46–54.

Faktory, shcho vplyvayutʹ na perebih ishemichnoyi khvoroby sertsya pislya stentuvannya koronarnykh arteriy: dani pʺyatyrichnoho prospektyvnoho sposterezhennya / O. A. Kovalʹ, N. P. Anosova, S. A. Hrabov [ta in.] // Sertse i sudyny. – 2012. – № 2 (38). – S. 67–80.

Rudenko YU. V. Rekomendatsyy Evropeyskoho obshchestva kardyolohov 2010 h. po revaskulyaryzatsyy myokarda 1. Chastʹ II / YU. V. Rudenko, Y. S. Kovaleva // Sertse i sudyny. – 2011. – № 3 (35). – S. 14–41.

Shkala otsinky ryzyku nespryyatlyvykh viddalenykh naslidkiv infarktu miokarda / O. M. Parkhomenko, O. S. Hurʺyeva, O. I. Irkin [ta in.] // Sertse i sudyny. – 2008. – № 4 (24). – S. 23–32.

Valuyeva S. V. Pilotnyy reyestr STIMUL: henderni osoblyvosti perebihu hostrykh koronarnykh syndromiv z elevatsiyeyu sehmenta ST. Otsinka hospitalʹnoho etapu likuvannya / S. V. Valuyeva, V. I. Denysyuk // Sertse i sudyny. – 2012. – № 1 (37). – S. 70–74.

Metody likuvannya ishemichnoyi khvoroby sertsya u patsiyentiv pokhyloho ta starechoho viku / YU. V. Panichkin, A. V. Rudenko, V. S. Berestovenko [ta in.] // Sertse i sudyny. – 2013. – № 4 (44). – S. 123–128.

Vorontsova L. L. Intehralʹni pokaznyky leykohramy peryferiynoyi krovi u khvorykh na ishemichnu khvorobu sertsya pislya aortokoronarnoho shuntuvannya ta stentuvannya koronarnykh arteriy / L. L. Vorontsova, YU. O. Kryvokhatsʹka, S. M. Didenko // Zdobutky klinichnoyi i eksperymentalʹnoyi medytsyny. – 2013. – № 1. – S. 54–58.

Savchuk N. V. Vplyv provedenoyi revaskulyaryzatsiyi shlyakhom stentuvannya na pokaznyky variabelʹnosti ta turbulentnosti sertsevoho rytmu u khvorykh na KHSN pislya perenesenoho infarktu miokarda / N. V. Savchuk // Klinichna ta eksperymentalʹna patolohiya. – 2016. – T. 15, № 1. – S. 123–128.

Rudenko A. V. Patohenetychni aspekty vynyknennya supraventrykulyarnykh arytmiy pislya operatsiy koronarnoho shuntuvannya /A. V. Rudenko, K. M. Danylevsʹka // Sertse i sudyny. – 2011. – № 3 (35). – S. 51–57.

Fibrylyatsiya peredserdʹ pislya aortokoronarnoho shuntuvannya: predyktory vynyknennya ta retsydyvu protyahom shestymisyachnoho pislyaoperatsiynoho periodu / B. M. Todurov, O. Y. Zharinov, O. A. Yepanchintseva, O. P. Nadorak // Sertse i sudyny. – 2015. – № 2 (50). – S. 37–44.

Dukelʹsʹkyy O. O. Psykholohichni osoblyvosti khvorykh na ishemichnu khvorobu sertsya, shcho perenesly stentuvannya koronarnykh arteriy / O. O. Dukelʹsʹkyy // Medychni perspektyvy. – 2010. – T. 15, № 4. – S. 21–27.

Korektsiya psykhoemotsiynoho stanu u patsiyentiv z IKHS pislya stentuvannya koronarnykh arteriy / L. N. Yurʺyeva, O. O. Dukelʹsʹkyy, O. Y. Mamchur [ta in.] // Med. perspektyvy. – 2008. – T. 13, № 4. – S. 34–36.

Dukelʹsʹkyy O. O. Depresiya u khvorykh z ishemichnoyu khvoroboyu sertsya, yaki perenesly stentuvannya koronarnykh arteriy / O. O. Dukelʹsʹkyy // Ukrayinsʹkyy visnyk psykhonevrolohiyi. – 2010. – T.18, vyp. 4. – S. 74–78. – Rezhym dostupu : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uvp_2010_18_4_17.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/2414-4533.2016.4.7197

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.