Вплив інтратуморальної експресії тимідилатсинтази на виживаність хворих на рак підшлункової залози, які отримували гемци­табін і тегафур в ад’ювантному лікуванні

А. I. Dronov, S. V. Zemskov, N. N. Melnyk

Анотація


Рак підшлункової залози (РПЖ) входить в першу четвірку в структурі онкологічної смертності. Комбінації фторпіримідинів і гемцитабина давно і активно використовуються в паліативної хіміотерапії РПЖ. У ад'ювантном режимі такі комбінації використовуються рідше, було показано, що вони можуть впливати на довгострокову виживаність, але ефект значно відрізняється серед пацієнтів з різним фенотипом пухлини. Метою нашого дослідження було вивчення взамосвязі рівня експресії тіміділатсінтази (TS) у хворих РПЖ, які отримують ад'ювантному гемцитабін + тегафур (ГемТег), і їх загальної виживаності. У дослідження були залучені 62 пацієнта, яким була виконана радикальна резекція з приводу РПЖ. Aд'ювантная хіміотерапія за схемою ГемТег починалася не раніше 2 тижнів після операції. У всіх випадках протоковая аденокарцинома підшлункової залози була верифікована при рутинному гістологічному дослідженні, після чого імуногістохімічно визначали експресію TS. Дані загального виживання були проаналізовані шляхом побудови кривих Каплана-Майера. Виживання в групах порівнювали за допомогою log-rank тесту. Медіана виживання хворих з високою експресією TS на 14 місяців більше, ніж у хворих з низькою експресією TS (36 і 12 соотв.). Перевага в виживання хворих з високою експресією TS є статистично значущим (р = 0,005). Високий рівень імуногістохімічної експресії TS в пухлинах хворих РПЖ може позитивно впливати на прогноз хворих, які отримують поліхіміотерапію за схемою ГемТег в ад'ювантному режимі.


Повний текст:

тут

Посилання


Role of gemcitabine-based combination therapy in the management of advanced pancreatic cancer: a meta-analysis of randomised trials / D. Ciliberto, C. Botta, P. Correale [et al.] // Eur. J. Cancer. – 2013. – Vol. 49. – P. 593–603.

Adjuvant gemcitabine plus S-1 chemotherapy after surgical resection for pancreatic adenocarcinoma / Y. Murakami, K. Uemura, T. Sudo [et al.] // Am. J. Surg. – 2008. – Vol. 195. – P. 757–762.

Combined Analysis of Dihydropyrimidine Dehydrogenase and Human Equilibrative Nucleoside Transporter 1 Expression Predicts Survival of Pancreatic Carcinoma Patients Treated with Adjuvant Gemcitabine Plus S-1 Chemotherapy after Surgical Resection / N. Kondo, Y. Murakami, K. Uemura [et al.] // Ann. Surg. Oncol. – 2012. – Vol. 19. – P. 646–655

Human equilibrative nucleoside transporter 1 predicts survival in patients with pancreatic cancer treated with gemcitabine: a meta-analysis / Y. Zhu, M. Qi, L. Lao [et al.] // Genet. Test. Mol. Biomarkers. – 2014. – Vol. 18(5). – P. 306–312.

Human equilibrative nucleoside transporter 1 is not predictive for gemcitabine efficacy in advanced pancreatic cancer: Translational results from the AIO-PK0104 phase III study with the clone SP120 rabbit antibody / S. Ormanns, V. Heinemann, M. Raponi [et al.] // European Journal of Cancer. – Vol. 50, Issue 11. – P. 1891–1899.

H. Purkalne. Terapyya tehafurom v kombynatsyy s oksalyplatynom (TegOX) dlya patsyentov s metastatycheskym kolorektalʹnym rakom / H. Purkalne, V. Kozyrovskys, A. Herynya-Berzynya // Latvijas rsts. – 2016. – 1. – P. 46–47.

Ivanetich K. M. Bifunctional thymidylate synthase-dihydrofolate reductase in protozoa / K. M. Ivanetich, D. V. Santi // FASEB J. – 1990. – Vol. 4. – P. 1591–1597.

Crystallization of human thymidylate synthase / C. A. Schif¬fer, V. J. Davisson, D. V. Santi, R. M. Stroud // J. Mol. Biol. – 1991. – Vol. 219. – P. 161–163.

Thymidylate synthase inhibition in malignant tumors and nor¬mal liver of patients given intravenous 5-fluorouracil / S. P. Spe¬ars, B. G. Gustavsson, M. S. Mitchell [et al.] // Cancer Res. – 1984. – Vol. 44. – P. 4144–4150.

Thymidylate synthase inhibition after administration of fluo¬rouracil with or without leucovorin in colon cancer patients: imp¬lications for treatment with fluorouracil / G. J. Peters, C. L. van der Wilt, C. J. van Groeningen // J. Clin. Oncol. – 1994. – Vol. 12. – P. 2035–2042

Implication of thymidylate synthase in the outcome of patients with invasive ductal carcinoma of the pancreas and efficacy of adjuvant chemotherapy using 5-fluorouracil or its derivatives / M. Takamura, Y. Nio, K. Yamasawa [et al.] // Anti-Cancer Drugs. – 2002. – Vol. 13. – P. 75–85.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/2414-4533.2016.4.7196

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.