Прогностичні ознаки виникнення післяопераційних гнійно-септичних ускладнень у дітей з невідкладною абдомінальною патологією

A. P. Olіynyk

Анотація


Методом експертних оцінок з подальшим апріорним ранжируванням визначено прогностичні ознаки виникнення післяопераційних гнійно-септичних ускладнень у дітей з невідкладною абдомінальною патологією. Встановлено, що найбільш суттєве значення мають прогностичні ознаки, пов’язані з операційним втручанням: ступінь “чистоти” операційної рани, тривалість операційного втручання більше 2 год, відтермінованість ургентного операційного втручання. Досить суттєве значення мають прогностичні ознаки, які стосуються даних анамнезу й об’єктивного обстеження.


Повний текст:

тут

Посилання


Pro zatverdzhennya metodychnykh rekomendatsiy “Epidemiolohichnyy nahlyad za infektsiyamy oblasti khirurhichnoho vtruchannya ta yikh profilaktyka” / Nakaz MOZ Ukrayiny vid 4 kvitnya 2008 roku № 181. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu : http://document.ua/metodichni-rekomendaciyi-epidemiologichnii-nagljad-za-infekc-nor13596.html Data dostupu : 25.07.2016.

Rukovodstvo po neotlozhnoy khyrurhyy orhanov bryushnoy polosty / pod red. B. C. Savelʹeva. – M. : Yzd-vo “Tryada-KH”, 2005. – 640 s.

Yntensyvnaya terapyya sepsysa / B. R. Helʹfand, D. N. Protsenko, E. B. Helʹfand [y dr.] // Consilium medicum. – 2003. – № 2. – S. 7–12.

Khodos A. H. Vozmozhnosty korrektsyy raboty pyshchevarytelʹnoho trakta pry perytonytakh u detey / Aktualʹnye voprosy khyrurhycheskoy ynfektsyy u detey : materyaly Vseross. sympozyuma det·skykh khyrurhov / A. H. Khodos, E. Y. Matveeva, R. A. Kocherova. – Voronezh, 2004. – S. 132.

Mishchuk V. R. Prohnozuvannya ta profilaktyka hniyno-septychnykh uskladnenʹ / V. R. Mishchuk, O. YE. Borova // Sovremennaya pedyatryya. – 2009. – № 3. – S. 59–60.

Hnatiyenko H. M. Ekspertni tekhnolohiyi pryynyattya rishenʹ : monohrafiya / H. M. Hnatiyenko, V. YE. Snytyuk. – K. : TOV “Maklaut”, 2008. – 444 s.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/2414-4533.2016.4.7189

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.