№ 2 (2018)

DOI: https://doi.org/10.11603/2414-4533.2018.2

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск ТИТУЛКА ЗМІСТ

Зміст

Погляди на проблему

V. M. Antonyuk-Kisil, I. Ya. Dzubanovsky, V. M. Yenikeeva, S. I. Lichner, V. M. Lypnyi, M. V. Semeniuk

Оригінальні дослідження

V. V. Grubnik, Z. D. Bugridze, K. O. Vorotyntseva
M. M. Stets, V. M. Chernenko
A. V. Maksymenko, D. O. Shypov, O. O. Motrechko, Yu. L. Kuzmenko, A. A. Dovhaliuk
V. I. Pylypchuk

Експериментальні дослідження

L. V. Tatarchuk
A. A. Hudyma, Yu. I. Sushko
O. I. Melnyk
S. S. Podpriatov, S. E. Podpryatov, A. V. Makarov, G. S. Marinsky, V. A. Tkachenko, O. V. Chernets, D. V. Tarnavsky, K. G. Lopatkina

З досвіду роботи

I. M. Shevchuk, S. S. Snizhko
A. V. Malinovsky, M. N. Mayorenko, A. S. Serhiieva
O. M. Terletskyi, V. I. Kolomiytsev
B. D. Kryvokulsky, I. V. Zhulkevich

Повідомлення

D. F. Shulga, O. A. Tkachuk, I. V. Chapil
V. V. Kryzhevskiy, O. O. Tsyganenko, M. V. Shevchuk, Y. V. Rybianets, R. V. Ivanchenko, I. N. Chegol, N. L. Toan
A. Yu. Gorolyuk, D. Yu. Botvinnikov

Проблеми вищої школи

O. I. Dronov, A. V. Protsiuk, O. A. Skomarovskii, A. I. Gorlach, T. V. Lubenets