№ 4 (2016)

DOI: http://dx.doi.org/10.11603/me.2414-5998.2016.4

Зміст

Вдосконалення вищої медичної освіти

Yu. M. Vepriuk, Yu. Ye. Rohovyi
N. I. Voloshchuk, O. S. Pashynska, A. O. Ivanytsia, I. V. Taran
S. I. Dubinin, A. V. Vatsenko, V. O. Piliuhin, N. A. Ulanovska-Tsyba, N. O. Perederii, O. B. Ryabushko, O. V. Ovcharenko
K. M. Duda, H. V. Fedirko, O. L. Lebid
M. M. Korda, A. H. Shulhai, S. Y. Zaporozhan, M. Yu. Kritsak
L. M. Malanchuk, L. I. Romanchuk, I. M. Malanchyn, V. M. Martyniuk

Досвід з організації навчальної роботи

S. M. Andreychyn, N. A. Bilkevych, T. Yu. Chernets, B. H. Buhai, V. O. Lykhatska, N. Ya. Vereshchahina, N. A. Kavetska, P. P. Kuziv, M. M. Ruda, N. Z. Yarema, I. I. Hanberher, S. V. Kucher
O. R. Boyarchuk, I. B. Chornomydz, T. O. Vorontsova, M. I. Kinash
N. M. Burmas, L. A. Boyko, I. R. Bekus, M. V. Kyryliv
M. O. Vatseba
M. V. Нrebenyk, T. B. Lazarchuk, O. I. Kryskiv
O. M. Dmytruk
N. V. Zozuliak
M. V. Karpets
V. O. Kurovska
O. N. Lytvynova, L. M. Romanіuk, N. O. Terenda, N. Ya. Panchyshyn
I. H. Savka, S. D. Savka, S. V. Yurniuk
V. A. Slavopas
A. I. Tsvyakh, I. S. Kulyanda, I. R. Kopytchak, Yu. O. Нrubar, Yu. S. Smorshchok, N. O. Marchenkova, Ye. A. Lymar
M. I. Shved, R. M. Liakhovych, Ya. M. Kitsak
L. S. Shvets

З історії медичних навчальних закладів

T. B. Kadobnyi, N. V. Humenna, K. M. Мelnykova