№ 2 (2017)

DOI: http://dx.doi.org/10.11603/24116-4944.2017.2

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск Титулка Зміст

Зміст

Педіатрія

A. V. Kamenshchyk
T. M. Kosovska, I. B. Chornomydz, V. O. Kosovska
O. A. Stroy, L. V. Slipachuk, A. N. Antoshkina, L. N. Kazakova
Sh. A. Yusupov, G. M. Mardyeva, B. R. Bahritdinov

Акушерство та гінекологія

A. V. Boychuk, N. O. Isniuk
A. V. Boichuk, V. S. Shadrina, V. V. Sopel, V. O. Khudobiak
A. M. Gromova, D. M. Anwar., T. Y. Lyachovskaya, E. N. Ketova
O. O. Kolesnik, A. I. Rybin
S. M. Korniyenko
L. B. Markin, L. M. Yashchenko
I. M. Nikitina
L. V. Nitefor
O. M. Pavlovska
N. M. Rozhkovska, P. V. Sytnyk, M. Y. Golubenko, O. O. Sadovnycha
V. V. Tkalich, V. H. Getman, V. V. Sokolov, D. V. Myasnikov, Yu. V. Nedilya, V. I. Galak, N. P. Babiy, V. O. Tkalich, V. V. Bila
G. M. Chornenka, I. V. Korda, Ya. Ya. Bodnar
M. O. Makarchuk, A. B. Dziombak
Vl. V. Podolskyi, V. V. Podolskyi