ОСОБЛИВОСТІ ЕКСТРАГЕНІТАЛЬНОЇ СОМАТИЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ ТА СТРУКТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕНДОМЕТРІЯ В ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ ІЗ ПЕРВИННИМ І ВТОРИННИМ НЕПЛІДДЯМ

Автор(и)

  • G. M. Chornenka ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • I. V. Korda ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • Ya. Ya. Bodnar ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

DOI:

https://doi.org/10.11603/24116-4944.2017.2.8044

Ключові слова:

первинне непліддя, вторинне непліддя, репродуктивний вік, коморбідність, ендометрій.

Анотація

Мета дослідження – з’ясувати характерні особливості структурних трансформацій ендометрія за умов коморбідності в жінок репродуктивного віку із первинним та вторинним непліддям.

Матеріали та методи. Проведено аналіз медичних карт та патоморфологічного дослідження біопсій ендометрія жінок репродуктивного віку із діагностованим непліддям. Дизайн обстеження включав гінекологічне, загальноклінічні та профільні інструментальні й лабораторні дослідження, результати патоморфологічного дослідження. Вивчали дані анамнезу, репродуктивної функції, гінекологічних захворювань, соматичного статусу.

Результати дослідження та їх обговорення. Усі жінки обстежені в умовах стаціонару. У 65,7 % пацієнток діагностовано первинне непліддя і в 34,3 % – вторинне. Патологічні зміни ендометрія, а саме залозиста гіперплазія, стромально поліпозна трансформація, ендометрити, зареєстровані у 55,6 % серед жінок із первинним непліддям та в 71,4 % – у жінок із вторинним непліддям. Частка ж невстановленого причинного фактора суттєво не відрізнялася в обох групах обстежуваних і становила 0,4 % і 0,6 %. Структура патологій функціонального шару матки при вторинному неплідді морфологічно відрізнялася ознаками більш вираженої проліферативної активності залозистих структур при залозистих гіперплазіях, залозистого і стромального компонентів при поліпах ендометрія та вираженістю проявів хронічного запалення, тоді як при первинному неплідді ознаки проліферативної активності ендометрія були менш вираженими, за винятком тих, що розвинулися за умов тиреопатій. Зважаючи на той факт, що, за результатами наших досліджень, у більшості жінок із вторинним непліддям (81,2 % обстежуваних) зустрічалася екстрагенітальна патологія та перевагу мали тиреопатії, вважаємо доцільним подальше поглиблене вивчення особливостей ендометріальної трансформації у жінок із непліддям та їх можливого зв’язку із порушеннями роботи щитоподібної залози.

Висновки. Морфофункціональний стан слизової матки слід вважати ендометріальним фактором складової при плануванні вагітності. У структурі коморбідності у пацієнток із вторинною неплідністю переважає відсоток патології щитоподібної залози. У жінок із тиреопатіями переважно діагностуються проліферативна залозисто-стромальна поліпозна трансформація ендометрія, а також від двох до трьох випадків викиднів у різні терміни вагітності. До особливості ремоделювання ендометрія за умов поліморбідності доцільно віднести високу частоту залозисто-кістозної гіперплазії та залозистостромальної трансформації.

Біографія автора

G. M. Chornenka, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

 

Посилання

Bryn, V.M., & Bryn, M.H. (2005). Matkovi chynnyky neplidnosti: diahnostyka ta likuvannia (ohliad literatury) [Uterine infertility factors: diagnosis and treatment (literature review)]. Medytsyna transportu Ukrainy – Medical Transport of Ukraine, 1, 91-95 [in Ukrainian].

Parnytska, O.I. (2013). Porushennia formuvannia «vikna implantatsii» u patsiientok iz iperplastychnymy protsesamy endometriia [Deviation of forming a "window of implantation" in patients with hyperplasia prosthesis of endometrium]. Patologiya – Pathology, 3, (29), 12-15 [in Ukrainian].

Nikas, G. (2000). Endometrial receptivity: changes in cell-surface morphology. Semin. Reprod. Med. (18), 229-235.

Ozturk, S., & Demir R. (2010). Particular functions of estrogen and progesterone in establishment of uterine receptivity and embryo implantation. Histol. Histopathol., (25), 9, 1215-1228.

Dakhno, F.V. (2011). Bezpliddia v Ukraini: analiz sytuatsii [Infertility in Ukraine: situation analysis]. Zdorovia Ukrainy – Health of Ukraine, 4, 10. Кyiv [in Ukrainian].

Demidova, E.M., Samokhodskaya, L.M., & Radzinskiy, V.I. (2007). Rol matriksnykh belkov, tsytokinov i faktorov angiogeneza matochno-platsentarnogo kompleksa v regulyatsyi implantatsyi i platsentatsyi [The role of matrix proteins, ytokines and angiogenesis factors of the utero-placental complex in the regulation of implantation and placentation]. Akusherstvo i ginekologiya – Obstetrics and Gynecology, 3, 5-10 [in Russian].

Zagrebelnaya, I.V. (2010). Sovremennye aspekty patogeneza i lecheniya endokrynnogo besplodiya [Modern aspects of pathogenesis and treatment of endocrine infertility]. Mezhdunarodnyy Meditsynskiy zhurnal – International Medical Journal, 1, 55–59 [in Ukrainian].

Feskov, A.M. (2000). Gistologicheskie osobennosti endometriya u zhenshchin s endokrynnym esplodiem [Histological issues of endometrium of women with endocrine infertility]. Ukrainskyi medychnyi chasopys – Ukrainian Medical Journal, 1, (15), 120-123 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-10-04

Як цитувати

Chornenka, G. M., Korda, I. V., & Bodnar, Y. Y. (2017). ОСОБЛИВОСТІ ЕКСТРАГЕНІТАЛЬНОЇ СОМАТИЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ ТА СТРУКТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕНДОМЕТРІЯ В ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ ІЗ ПЕРВИННИМ І ВТОРИННИМ НЕПЛІДДЯМ. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, (2). https://doi.org/10.11603/24116-4944.2017.2.8044

Номер

Розділ

Акушерство та гінекологія