Про журнал

Галузь та проблематика

Науково-практичний журнал заснований у 2008 році, видається 2 рази на рік, присвячений актуальним проблемам сучасної медичної науки в галузі акушерства, гінекології та педіатрії. Оригінальні наукові роботи проходять рецензування провідних міжнародних фахових науковців.

Мета журналу - сприяти оприлюдненню нових і найбільш перспективних досліджень в акушерстві та гінекології, формуванню й становленню статусу науковців і молодих фахівців-практиків,впровадження в широкий доступ новітніх результатів клінічних досліджень знаних науковців.

Особливу роль в цьому відношенні відіграють оригінальні статті, статті розділу «На допомогу практичному лікарю», «Клінічні лекції» та огляди сучасної літератури, які висвітлють сучасні наукові досягнення в області акушерства та гінекології, фізіології і патології плода та новонародженого, проблеми діагностики та лікування ускладнень вагітності, пологів і гінекологічних захворювань, питання наукової організації акушерсько-гінекологічної допомоги. Журнал також публікує дані про обмін практичним досвідом та впровадженні наукових досягнень в медичну практику.

Процес рецензування

1. Редакція реєструє статтю за умови, що вона відповідає вимогам, які опубліковані в журналі та розміщені на сайті http://ojs.tdmu.edu.ua

2. Зареєстрована стаття підлягає обов’язковому рецензуванню. Рішення щодо публікації приймається редакційною колегією на підставі результатів рецензування статей  від 14 до 60 днів. Редакція не бере на себе зобов'язань щодо роз'яснення причин відмови від публі­кації статті. Надіслані до редакції матеріали авторам не поверта­ються. Рукописи мають представляти матеріали, що не бути опубліковані раніше та не бути подані до інших видань.

3. Головний редактор визначає наукову цінність роботи та призначає двох рецензентів – незалежних фахівців, які мають найбільш близьку до тематики роботи наукову спеціалізацію. Рецензентами, як правило, є провідні вчені у галузі педіатрії, акушерства та гінекології, медицини тощо.

4. Термін рецензування – два тижні. Залежно від ситуації і на прохання рецензента термін рецензування може бути продовжений.

5. З метою максимально повного та об’єктивного відгуку на статтю редакція розробила керівництво для рецензента.

6. Рецензент робить один із наступних висновків:

- статтю рекомендую до публікації в авторському варіанті

- статтю рекомендую публікувати після доопрацювання і врахування зазначених недоліків

- рекомендую передати статтю на додаткову рецензію іншому фахівцеві

- відхилити публікацію роботи, вказуючи причину.

7. Головний редактор розглядає пропозиції рецензентів і приймає відповідне рішення: направити статтю до друку або повернути авторові з пропозицією врахувати рекомендації рецензента і доопрацювати її. Отриману перероблену автором роботу повторно рецензують.

8. З 2015 року редакція перейшла на практику подвійного «сліпого» рецензування: автору невідомо – хто дає оцінку його роботі, а рецензент не знає, кого він рецензує. Листування між рецензентом і автором здійснюється через редакцію. Рецензент, оцінюючи статтю, може з власної ініціативи залучити певних фахівців для надання обґрунтованої відповіді стосовно публікації.

9. Для Головного редактора висновок рецензента не є остаточним. Якщо думки рецензентів не співпадають, Головний редактор направляє роботу на додаткове рецензування третьому рецензенту.

10. Коли автор не згоден з рецензією, він може направити до редакції мотивовану відповідь і тоді редакційна колегія ухвалює рішення щодо доцільності направлення на повторне рецензування іншому складові рецензентів. У конфліктних або нестандартних ситуаціях Головний редактор самостійно приймає відповідне рішення.

11. У разі позитивної рецензії Головний редактор передає статтю до редакції з приписом «До друку» і стаття проходить наступні етапи: стилістичне і орфографічне редагування, технічне редагування і оформлення в макет для передачі у видавництво.

12. Вчені ради ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського» остаточно затверджують номер на чергових засіданнях.

13. Оригінали статей і рецензії зберігаються у редакції журналу протягом трьох років.

 

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Видавнича етика

Журнал «Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології» розділяє і підтримує політику видавництва Elsevier, спрямовану на дотримання принципів видавничої етики.

Виявлення плагіату

Процес рецензування на виявлення плагіат лежить в основі успіху наукових публікацій. Редактор керується методичними рекомендаціями, розробленими редакційною колегією журналу і юридичними вимогами недопущення наклепу, порушення авторського права і плагіату.

Автори повинні гарантувати, що вони написали оригінальний твір, і якщо автори використовували роботи та / або слова інших авторів, то це повинно бути відповідним чином процитовано або зазначено в посиланнях.

Плагіат має безліч форм: від присвоєння чужої роботи до копіювання або перефразування значної частини іншої роботи (без вказівки авторства), щоб привласнити результати чужого дослідження. Плагіат у всіх його формах є неетичною поведінкою і є неприйнятним.

Біоетичні принципи

Автор не повинен публікувати рукописи, що описують по суті одне і те ж дослідження в більш ніж одному журналі. Подача рукописи в більш ніж один журнал одночасно є неетичною поведінкою і неприйнятна.

Автор не повинен представляти на розгляд в іншому журналі раніше опубліковані роботи. Публікація деяких видів статей (наприклад, перекладів) в більш ніж одному журналі іноді виправдана, якщо виконуються певні умови. Автори і редактори відповідних журналів повинні погодитися зі вторинної публікацією, які повинні відображати ті ж дані і інтерпретацію, що були в первинної статті. Посилання вихідної статті повинні цитироваться і у вторинній публікації.

Автор, який представляє статтю, повинен забезпечити, щоб всі відповідні співавтори були включені до статті і щоб все співавтори схвалили остаточний варіант статті і домовилися про її подачі для публікації.

Лікарські помилки:

Якщо робота пов'язана з хімічними речовинами, процедурами і обладнанням, що мають будь-які незвичайні для їх використання небезпеки, то автор повинен чітко вказати їх в рукописі. Якщо робота передбачає використання тваринного або людини як об'єкт, то автор повинен гарантувати, що рукопис містить твердження, що всі процедури були виконані відповідно до законів і інституційними принципами і що відповідний інституційний комітет схвалив їх. Автори повинні включати заяву в рукописи, що було отримано інформовану згоду для експериментів з людськими об'єктами. Права на особисте життя людини повинні завжди дотримуватися.

Коли автор виявляє суттєву помилку або неточність в його власній опублікованій роботі, він зобов'язаний негайно проінформувати редактора журналу або видавця і співпрацювати з редактором, щоб прибрати або виправити статтю. Якщо редактор або видавець дізнаються від третьої особи, що опублікована робота містить суттєві помилки, то автор зобов'язаний оперативно відмовитися від публікації або виправити статтю або представити редакції докази правильності вихідної статті.

Періодичність публікації

Науково-практичний журнал «Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології» видається два рази в рік

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації.

Конфлікт інтересів

Ми дотримуємося правил, затверджених Міжнародним комітетом редакторів медичних журналів (ICMJE). (Єдині вимоги до рукописів, що подаються до біомедичних журналів).

"Довіра громадськості до процесу рецензування та достовірності опублікованих статей частково залежить від того, наскільки добре враховується конфлікт інтересів в процесі запису, рецензування та редакційного прийняття рішень. Конфлікт інтересів виникає, коли автор (чи автори установа), рецензент або редактор має фінансові або особисті відносини , які неадекватно впливають (порушують) його або її дії (такі відносини також відомі як подвійні зобов'язання, інтереси або права, що конкурують). Ці відносини змінюються від незначного до великого потенціалу, впливаючи на рішення. При цьому не всі відносини представляють справжній конфлікт інтересів. Потенціал для конфлікту інтересів може існувати незалежно від того, чи вірить індивідуум чи ні в те, що відносини впливають на його наукове судження. Фінансові відносини (наприклад, зайнятість, консультативні послуги, володіння акціями, гонорари, сплачені показання експерта) є найбільш легко ідентифікованими конфліктами інтересів і, швидше за все, можуть підірвати довіру до журналу, авторам, і до самої науки".

Редакція журналу вимагає, щоб усі автори повідомляли про будь-які фінансові конфлікти інтересів, які могли б вплинути на результати або інтерпретацію рукопису. Автори повинні повідомити про такий конфлікт в супровідному листі до редакції і в розділі визнанням самого рукопису. Відповідному автору буде запропоновано підписати форму від імені всіх авторів щодо потенційних конфліктів інтересів на момент прийняття. Ця політика застосовується до всіх представлених дослідних рукописів і оглядових матеріалів. Приклади такої заяви: АВТОР є співробітником і акціонером компанії; АВТОР є засновником компанії і членом його науково-консультативної ради; Ця робота була частково підтримана грантом від компанії.

Біоетичні принципи

Журнал "Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології" орієнтується на правила, рекомендовані Європейською конвенцією про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей (Страсбург, 1986), World Medical Association Declaration of Helsinki, а також Міжнародним комітетом редакторів медичних журналів (ICMJE) (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals).

Всі процедури, що описують експерименти із залученням лабораторних тварин, будь-яких матеріалів людського походження або участю донорів і/або пацієнтів необхідно проводити, керуючись нормами біоетики.

"При повідомленні про проведення експериментів на людях, автори повинні вказати, чи виконуються процедури відповідно до етичних стандартів комітету, відповідального з питань проведення експериментів на людях (відомчий і національний) і відповідно до Гельсінської декларації 1975 року, переглянутої в 2000 році. Якщо є сумніви щодо того, чи було проведено дослідження відповідно до Гельсінською декларації, автори повинні пояснити обгрунтування свого підходу і продемонструвати, що інституційний наглядовий орган дозволяв сумнівні аспекти дослідження. Повідомляючи про експерименти на тваринах, автори повинні вказати, чи дотримуються відомчі і національні правила з догляду та використання лабораторних тварин. Вся процедура повинна бути включена в розділ матеріали та методи ".

Декларація про інформовану згоду

Відповідно до правил, затверджених Міжнародним комітетом редакторів медичних журналів (ICMJE). 

"Пацієнти мають право на недоторканність приватного життя, яку не можна порушувати без інформованої згоди. Визначення інформації, в тому числі імен пацієнтів, ініціали, або номера лікарень, не повинні бути опубліковані в письмових описах, фотографіях і родоводів, якщо ця інформація не має важливого значення для наукових цілей і пацієнт (або батько або опікун) дає письмову згоду на публікацію . Перш ніж подати рукопис до публікації, ідентифікований пацієнт повинен дати інформовану згоду. Ідентифікаційні деталі повинні бути опущені, якщо вони не є суттєвими. Повну анонімність важко досягти, однак, і інформовану згоду все ж має бути отримано, якщо є будь-які сумніви. Наприклад, маскування області очей на фотографіях пацієнтів є недостатнім захистом для анонімності. Якщо ідентифікаційні ознаки змінюються, то для захисту анонімності, наприклад, в генетичних родоводів, автори повинні забезпечити впевненість у тому, що зміни не спотворюють науковий сенс, на що і редактори повинні звернути увагу. Вимога щодо інформованої згоди журнал повинен містити в інструкціях для авторів. Якщо отримано інформовану згоду, то цей факт повинен бути відображений в опублікованій статті".

Боротьба з плагіатом

Усі наукові статті, котрі надходять у редакцію журналу, проходять перевірку на плагіат незалежними експертами і спеціальним програмним забезпеченням Plagiat.pl. Ми захищаємо права авторів/співавторів і розслідуємо заяви про плагіат або неправильне використання опублікованих статей. Автори несуть відповідальність за достовірність інформації, поданої в статтях, точність імен, прізвищ та цитат. Автори несуть відповідальність за представлені ними матеріали в разі виявлення плагіату в них. Аналогічно ми захищаємо репутацію журналу проти зловживання службовим становищем. Таким чином, журнал залишає за собою право відхилити статтю за плагіат без додаткових пояснень і прийняти відповідні правові заходи.

 

Політика етики

Автори / співавтори повинні посилатися на рекомендації, опубліковані Міжнародним комітетом редакторів медичного журналу.

Усі учасники процесу рецензування та публікації повинні розглянути конфлікт інтересів  під час розгляду та публікації паперу, а також розкривати всі відносини, які можуть розглядатися як потенційні конфлікти інтересів.

Якщо матеріал / рукопис був раніше опублікований, це загалом не прийнято для публікації в журналі медицини та медичних досліджень.

Індексування

Журнал індексується в CrossRef, Google Scholar, Ulrich's Periodicals Directory, Index Copernicus, ROAD, BASE (Bielefeld Academic Search Engine)

ICV Index Copernicus 2015 - 42.41

Історія журналу

Науково-практичний журнал заснований у 2008 році, видається 2 рази на рік, присвячений актуальним проблемам сучасної медичної науки в галузі акушерства, гінекології та педіатрії. Незмінний головний редактор журналу - професор  Бойчук Алла Володимирівна. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології є фаховим виданням у галузі "Медичні науки".