Поточний номер

№ 1 (2019)
Опубліковано: 2019-07-09

Весь випуск

Педіатрія

Акушерство та гінекологія

Переглянути всі випуски

Журнал представлено в каталозі періодичних видань України – індекс 99879, на порталі Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського за адресою www.nbuv.gov.ua.

Журнал включено у "Перелік наукових фахових видань України,в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук", галузь - медичні науки

Журнал індексується в CrossRef, Google Scholar, Ulrich's Periodicals Directory, Index Copernicus, ROAD, BASE (Bielefeld Academic Search Engine)

Index Copernicus ICV 2015 - 42.41; 2016 - 62.50