№ 1 (2017)

DOI: https://doi.org/10.11603/24116-4944.2017.1

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск Обкладинка Зміст

Зміст

Педіатрія

O. M. Mochulska
V. V. Synenko
A. H. Shulhai, R. V. Cherniy

Акушерство та гінекологія

A. M. Berbets
A. V. Boychuk, I. M. Nikitina, V. K. Kondratiuk, N. V. Kalashnyk
A. G. Boychuk, O. H. Boychuk-Tovsta, I. T. Kyshakevych, M. I. Rymarchuk
N. P. Bondarenko
O. V. Bulavenko, I. Y. Kotsiubska
B. M. Ventskivskyi, V. V. Bila, I. V. Strashko, O. S. Zagorodnia
S. R. Galych, D. M. Shchurko, M. I. Shurko, O. M. Kalanzhova
O. P. Gnatko, N. G. Skuriatina, T. A. Berezhna
O. P. Gnatko, K. M. Tyshko
L. L. Dola, N. I. Genyk, N. M. Kinash, T. B. Snizhko
О. L. Dola, V. P. Lakatosh, V. V. Bila, М. I. Аntonyuk, P. V. Lakatosh
O. O. Korchynska, K. P. Kostur, N. V. Kryvanych, M. M. Zhyla, S. Zultakova, H. Galdunova
I. Yu. Kuzmina, O. O. Kuzmina
S. St. Leush, A. S. Demyanenko, O. S. Zagorodnya
N. V. Lytvyn, N. I. Genyk
T. O. Loskutova, N. V. Davydenko, N. V. Kriachkova, A. P. Petulko
V. V. Maliar
L. B. Markin, O. I. Popovych, A. I. Popovych
V. P. Mishchenko, I. V. Rudenko, M. B. Zaporozhchenko, G. L. Lavrynenko
Yu. B. Motsiuk, N. I. Henyk
V. G. Syusyuka, E. V. Komarova, E. V. Peycheva, E. G. Averchenko
T. V. Fedyshyn, V. A. Maliar
О. А. Franchuk, М. О. Franchuk, I. M. Malanchyn
S. B. Chechuga, M. A. Voitseshyna
L. P. Shelestova, R. S. Allakhverdiiev