АКУШЕРСЬКІ ТА ПЕРИНАТАЛЬНІ НАСЛІДКИ ВАГІТНОСТІ У ЖІНОК З ОЖИРІННЯМ

O. P. Gnatko, K. M. Tyshko

Анотація


Мета дослідження оцінити характер і частоту акушерських та перинатальних ускладнень у жінок з ожирінням.

Матеріали та методи. На базі пологового будинку № 6 м. Києва був проведений ретроспективний аналіз історій пологів у вагітних з ожирінням за 2015–2016 роки. Було проаналізовано перебіг вагітності, пологів, післяпологового періоду, стан плода і новонародженого у 100 жінок з ожирінням (ІМТ>30 кг/м²), які були розподілені на три підгрупи залежно від ступеня ожиріння: 1-а – 48 жінок з ожирінням І ступеня, 1-б – 32 жінки з ожирінням ІІ ступеня та 1-в – 20 жінок з ожирінням ІІІ ступеня. Групу порівняння склали 100 жінок без ожиріння.

Результати дослідження та їх обговорення. Аналіз перебігу вагітності у жінок з ожирінням в І триместрі виявив високу частоту загрози переривання вагітності – 25 % проти 10 % в групі вагітних з нормальною масою тіла. Найчастішими ускладненнями у другому триместрі вагітності були: гіпертензія вагітних, яка зустрічалась у 22 % жінок з ожирінням; прееклампсія, яка спостерігалась у жінок з ІМТ>30 у 4 рази частіше, ніж з ІМТ<25. У вагітних з ожирінням дисфункція плаценти відмічалась в 2 рази частіше, ніж у вагітних з нормальною масою тіла. В ІІІ триместрі вагітності відсоток жінок з прееклампсією подвоювався з кожними 5–7 кг/м² ІМТ. Гестаційна гіпертензія зустрічалась у 5 разів частіше у вагітних з ожирінням. При ІМТ>30 дисфункція плаценти відмічалась в 3 рази частіше в порівнянні з жінками, які мали нормальну масу тіла. Встановлена відсоткова залежність передчасних та запізнілих пологів від ІМТ, які зустрічались в 2 рази частіше у жінок з ожирінням. Ризик індукованих пологів був у три рази вищий у вагітних з ІМТ>30. Відсоток кесарського розтину підвищувався із збільшенням ІМТ і ,відповідно, становив 22 % у жінок з ожирінням проти 8 % – без нього. Найчастіше показання до кесарського розтину були: первинна (5 %) та вторинна (7 %) слабкість пологової діяльності, дистрес плода (7 %), прееклампсія важкого ступеня (7 %) у порівнянні з показниками в групі вагітних без ожиріння (відповідно, 2 %, 2 %, 3 %, 0 %).

Висновок. Проведене дослідження підтвердило, що ожиріння незалежно від його ступеня є преморбідним фоном для ускладненого перебігу вагітності та пологів, який сприяє розвитку несприятливих перинатальних наслідків. Подальше вивчення метаболічних особливостей при ожирінні і визначення патогенетичних механізмів формування ускладнень вагітності та пологів забезпечать розробку ефективної тактики ведення жінок з ожирінням як на етапі прегравідарної підготовки, так і на гестаційному етапі спостереження, що забезпечить зниження частоти акушерських і перинатальних ускладнень.


Ключові слова


ожиріння; вагітність; ускладнення.

Повний текст:

ТУТ

Посилання


Ma R.C., Schmidt M.I., Tam W.H., McIntyre H.D., Catalano P.M.(2016)Clinical management of pregnancy in the obese mother: before conception, during pregnancy and post partum. Lancet diabetes endocrinol, no 4, pp.1037-1049. doi: 10.1016/S2213-8587(16)30278-9

Poston L., Caleyachetty R., Cnattingius S., Corvalan C., Uauy R., Herring S., Gillman M.(2016) Preconceptional and maternal obesity:epidemiology and health consequences. Lancet diabetes endocrinol, no.4, pp.1025-1036. DOI: 10.1016/S2213-8587(16)30217-0.

Matthews H. B., Der Brucke M. G. (1938) "Normal expectancy" in the extremely obese pregnant women. JAMA, no.110 (8), pp.554–9.

Chernukha H.E. (2007) Ozhyrenye kak factor ryska narushenyi reproduktyvnoi systemy u zhenshchyn [Obesity as risk factor of violations reproductive system atwomen].Consilium medicum, no.6,pp.84-86.

Komshylova K.A.,Dhgoeva F.Kh. (2009) Beremenost' y ozhyrenye [Pregnancy and obesity].Ozhyrenye y metabolyzm [Obesity and metabolism],no.4,pp.9-13.

Dedev Y.Y.,Mel'nychenko H.A. (2004) Ozhyrenyie: etyolohyia, patohenez, klynycheskye aspekty [Obesity: etiology, patogenez, clinical aspects].Medytsynskoe ynformatsyonnoe ahentstvo [Medical information agency],pp.456.

Smetnyk V.P. (2007) Polovye hormony y zhyrovaia tkan’[Sexual hormones and fatty tissue].Ozhyrenye y metabolyzm [Obesity and metabolism],no.3,pp.17-22.

Susan Y., Donald J. (2008) Association between Obesity during Pregnancy and Increased Use of Health Care. The new England Journal of Medicine, no.358,pp.1444–53.

Knight M., Kurinczuk J.J., Spark P., Brocklehurst P. (2010) Extreme obesity in pregnancy in the United Kingdom. Obstet Gynecol, no. 115,pp.989–97. doi: 10.1097/AOG.0b013e3181da8f09.

Dennison F.C., Price J., Graham C., Wild S., Liston W.A. (2008) Maternal obesity, length of gestation, risk of post dates pregnancy, and spontaneous onset of labour at term. BJOG, no.115, pp.720–725. doi: 10.1111/j.1471-0528.2008.01694.x

Bogaerts A., Witters I., Van den Bergh B., Jans G., Devlieger R. (2013) Obesity in pregnancy: altered onset and progression of labour. Midwifery, no.29, pp.1303–1313. doi: 10.1186/s12958-015-0129-6

Chu S.Y., Kim S.Y., Schmid C.H., Dietz P.M., Callaghan W.M., Lau J.,Curtis K.M. (2007) Maternal obesity and risk of caesarean delivery: a meta-analysis. Obes Rev, no. 8(5),pp.385–94. doi: 10.1111/j.1467-789X.2007.00397.x.

A.Bogaerts, Devlieger R.(2014) Obesity and pregnancy, an epidemiological and intervention study from a psychosocial perspective. Facts Views Vis Obgyn, no №6(2),pp. 81–95. doi: 10.1186/1471-2393-11-69/
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/24116-4944.2017.1.7496

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.