ПРОФІЛАКТИКА НЕВИНОШУВАННЯ БАГАТОПЛІДНОЇ ВАГІТНОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ РОЗВАНТАЖУВАЛЬНОГО АКУШЕРСЬКОГО ПЕСАРІЯ

A. V. Boychuk, I. M. Nikitina, V. K. Kondratiuk, N. V. Kalashnyk

Анотація


Мета дослідження – оцінити ефективність застосування розвантажувальних акушерських песаріїв у жінок з багатоплідною вагітністю з високим ризиком невиношування.

Матеріали та методи. Проаналізовано 40 випадків застосування розвантажувальних акушерських песаріїв у вагітних з двійнятами з ознаками невиношування у термінах 18–28 тижнів вагітності, котрі склали першу групу обстежуваних. Друга група – 12 вагітних з двійнятами, котрим був накладений шов на шийку матки з приводу істміко-цервікальної недостатності. Контрольна група – 18 вагітних з двійнею, яким призначалась консервативна терапія. Проведений аналіз перебігу вагітності, пологів, післяпологового періоду та стану неонатальної адаптації в обстежуваних групах.

Результати дослідження та їх обговорення. Динаміка вкорочення шийки матки була значно повільнішою у пацієнток І групи, яким було встановлено розвантажувальний акушерський песарій, це є ефективним методом профілактики та лікування невиношування у жінок з багатоплідною вагітністю, зниження частоти пізнього аборту та передчасних пологів, перинатальних втрат. Пацієнтки І групи мали меншу кількість випадків передчасного розриву плодових оболонок у 7 (17,5 %) пацієнток І групи порівняно з 3 (25,0 %) жінками ІІ групи та у 5 (27,7 %) вагітних контрольної групи. В І групі обстежуваних термінові пологи відбулися у 34 (85 %) випадках, у ІІ групі – у 9 (75,0 %) випадках, у контрольній – 12 (66,6 %) випадках. В контрольній групі перинатальні втрати склали 2,7 %. В І групі перинатальних втрат не було. При оцінці стану неонатальної адаптації новонароджених обстежуваних груп прослідковується зниження росто-вагових показників у дітей ІІ та контрольної груп, також спостерігається зниження показників оцінки стану новонароджених за шкалою Апгар у ІІ та контрольній групах.

Висновки. Методика застосування розвантажувального акушерського пессарія є патогенетично обґрунтованою у вагітних з багатопліддям і дозволяє пролонгувати вагітність до доношеного терміну у 85 % жінок досліджуваної групи, знизити медикаментозне навантаження на вагітну та плід.


Ключові слова


багатоплідна вагітність; невиношування вагітності; розвантажувальний акушерський песарій.

Повний текст:

ТУТ

Посилання


Baranov, I.I., Tokova, Z.Z., & Таdevosyan, A.A. (2012). Perynatalnі yskhody pry mnohoplodnіkh rodakh [Perynatal result of multiple pregnancy]. Akusherstvo I ginekologiya – Obstetrics and gynecology, 1, 98–102 [in Russian].

Vdovychenko Yu.P. Bahatoplidna vahitnist [Multiple pregnancy]. [in Ukrainian].

Zanko, S.N., & Zhuravlev, A.Yu. (2009). Preduprezhdenye prezhdevremennіkh rodov s pomoshchyu akusherskoho razhruzhayushcheho pessaryya [Preventing of preterm birth with the help of obstetric off-load pessary]. Zdravokhraneniye – Healthcare. 8, 6–9 [in Russian].

Krasnopolskiy, V.I., Novikova, S.V., Kapustina, M.V., Titchenko, L.I., Aksenov, A.N., & Zharova, A.A. (2009). Sovremenny problemy mnohoplodnoy beremennosty [Modern problems of multiple pregnancy]. Rossyyskyy vestnyk akushera-hynekoloha – Russian Reporter of obstetrician gynaecologist, 2, 79–81 [in Russian].

Lapach, S.N., Chubenko, A.V., & Babych, P.N. (2000). Statystycheskye metody v medyko-byolohycheskykh yssledovanyyakh s yspolzovanyem Exel [Statistical methods in biomedical research using Exel]. Kyiv: Моriоn [in Russian].

Mykhaylova, V.V., Ruban, N.K., & Tsemashkо, S.V. (2008). Opyt yspolzovanyya akusherskoho razhruzhayushcheho pessaryya u zhenshchyn s vysokym ryskom prezhdevremennykh rodov [Experience in the use of obstetric pessary is unloading in women at high risk of preterm birth]. Zdorovye zhenshchiny – Women's Health, 32, 4, 68–70 [in Russian].

Nіkіtіna, I.N., & Kuzomenska, M.L. (2014). Bahatoplidna vahitnist [Multiple pregnancy]. Sumy: Universytetska knyhа [in Ukrainian].

Nikitina, I.N., Sukharev, A.В., Boychuk, A.V., & Smiyan, S.A. (2016). Osoblyvosti neonatalnoyi adaptatsiyi novonarodzhenykh z dviyni [Features of adaptation of neonatal infants from twins]. Zhurnal klinichnykh ta eksperymentalnykh medychnykh doslidzhen – Journal of Clinical and Experimental Medical Research, 4, 2, 264–271 [in Ukrainian].

Almonte, L., Davis, М., Ward, С., Brown, D., & Craparo, F. (2012). Spontaneous and non-spontaneous twins: a comparasion study of preterm labor, preterm premature rupture of membranes, gestational age at delivery, maternal age, and length of hospital stay. Twin Research and Human Genetics, 15, 2, 170.

Kuwata, T., Matusubara, S., @ Ohkuchi, A. (2004). The risk of birth defects in dichorionic twins conceived by assisted reproductive technology. Twin Res., 7, 223–227.

Renaud, R., Lazar, P., & Guegun, S. (2008). Multicentre controlled trial of cerclage in women at moderate risk of preterm delivery. British Journal of Obstetrics and Gynecology, 91, 731–735.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/24116-4944.2017.1.7101

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.