ГЕНЕТИЧНІ МАРКЕРИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ В ДІТЕЙ, НАРОДЖЕНИХ ЗАВДЯКИ ДОПОМІЖНИМ РЕПРОДУКТИВНИМ ТЕХНОЛОГІЯМ.

V. V. Synenko

Анотація


Мета дослідження – вивчити ефективність і оцінити можливості використання генетичних методів дослідження ферментів, які відповідають за антиоксидантний захист у дітей, народжених завдяки допоміжним репродуктивним технологіям (ДРТ), а також визначити можливий вплив виявлених порушень на стан здоров’я дітей даної групи.

Матеріали та методи. У дослідженні брали участь 45 дітей основної групи, народжених завдяки ДРТ, і 20 дітей контрольної групи, народжених після спонтанної вагітності. Для оцінки стану антиоксидантної системи досліджували гени, що детермінують активність найважливіших ферментів цієї системи: SOD-2 (супероксиддисмутази), яка міститься безпосередньо в мітохондріях, і САТ (каталази). Також було доцільним оцінити стан HIF (гіпоксично-індукованого фактора).

Результати дослідження та їх обговорення. У дітей, народжених завдяки ДРТ, достовірно частіше спостерігали гетерозиготні мутації фрагментів ДНК, що відповідають за функціональний стан SOD-2 (х2=4,68; р=0,030), і гетерозиготні й гомозиготні мутації щодо САТ (х2=3,85; р=0,049). Мутації, які відповідають за функціонування CAT, SOD-2 є прогностично несприятливими факторами, предикторами більш частого розвитку респіраторних захворювань, затримки фізичного розвитку.

Висновки. Застосування генетичних досліджень, спрямованих на вивчення функції каталази і супероксиддисмутази у дітей, народжених завдяки ДРТ, показало їх ефективність і доцільність для подальшого вивчення стану здоров’я дітей даної групи.

Ключові слова


діти; допоміжні репродуктивні технології; генетичні дослідження; мутація; каталаза; супероксиддисмутаза; гіпоксично-індукований фактор.

Повний текст:

ТУТ

Посилання


Desmyttere, S., De Rycke, M., Staessen, C., Liebaers, I., De Schrijver, F., & Verpoest, W. (2012). Neonatal follow-up of 995 consecutively born children after embryo biopsyfor PGD. Human Reproduction, 1, (27), 288–293.

Kimura, N., Tsunoda, S., & Iuchi, Y. (2010). Intrinsic oxidative stress causes either 2-cell arrest or cell death depending on developmental stage of the embryos from SOD1-deficient mice. Molecular Human Reproduction, (16), 441–451.

Komatsu, K., Iwase, A., Mawatari, M., Wang, J., Yamashita, M., & Kikkawa, F. (2014). Mitochondrial membrane potential in 2-cell stage embryos correlates with the success of preimplantation development. Reproduction, 1, (147), 627–638.

Ricci, G., Bogatti, P., Fischer-Tamaro, L.E., Giolo, E, Luppi, S., Montico, M. & (2011). Factor V Leiden and prothrombin gene G20210A mutation and in vitro fertilization: prospective cohort study. Human Reproduction, 11, (26), 3068–3077.

Richard,T., Scott, Jr., Nathan, R. Treff, Stevens, John, Giolo, E., Luppi, S., & Montico, M. (2012). Delivery of a chromosomally normal child from an oocyte with reciprocal aneuploid polar bodies. Assist Reprod Genet, 29, 533–537.

Rita, C., Figueira, S., S. Setti, Amanda, S. Cortezzi, Sylvia, D. Martinhago, Ciro, P. Daniela, A., & Braga, F. (2012). Assumpto Iaconelli Jr.Preimplantation diagnosis for β-thalassemia combined with HLA matching: first “savior sibling” is born after embryo selection in Brazil. Assist Reprod Genet, 29, 1305–1309.

Ruiz-Sanz, J.I., Aurrekoetxea, I., Matorras, R., & Ruiz-Larrea, M.B. (2011). Ala16Val SOD2 polymorphism is associated with higher pregnancy rates in in vitro fertilization cycles. Fertil Steril, 5, (95), 1601–1605.

Zheng, H-Y., Shi, X-Y, Wang, L-L., Wu, Ya-Qin, Chen, Shi-Ling, Zhang, & Lin (2011). Study of DNA methylation patterns of imprinted genes in children born after assisted reproductive technologies reveals no imprinting errors: A pilot study. Experimental and therapeutic medicine, (2), 751–755.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/24116-4944.2017.1.7585

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.