ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСУ У ВАГІТНИХ ЖІНОК ЗА НАЯВНОСТІ ВАРИКОЗНОЇ ХВОРОБИ ВЕН НИЖНІХ КІНЦІВОК

Yu. B. Motsiuk, N. I. Henyk

Анотація


Мета дослідження – знизити частоту перинатальної патології у жінок із варикозною хворобою нижніх кінцівок на основі вивчення особливостей формування і функціонального стану фетоплацентарного комплексу, основних клініко-гемостазіологічних параметрів, а також удосконалення алгоритму лікувально-діагностичних заходів на основі розробки і впровадження диференційованого підходу щодо ведення вагітності.

Матеріали та методи. Вагітні були поділені на групи.

У І групу увійшли 60 вагітних із варикозною хворобою нижніх кінцівок, що отримували загальноприйняті лікувально-профілактичні заходи.

ІІ група склала 60 вагітних із варикозною хворобою нижніх кінцівок, що отримували запропоновані нами лікувально-профілактичні заходи.

Контрольну групу становили 30 акушерсько і соматично здорових вагітних, розроджених через природні пологові шляхи.

Дослідження проводили за допомогою таких методів, як: клінічні, функціональні (ехографічні, кардіотокографічні, доплерометричні), ендокринологічні, гемостазіологічні, показники ендотеліальної дисфункції, морфологічні та статистичні.

Результати дослідження та їх обговорення. Результати проведених досліджень свідчать, що перебіг І половини вагітності у І та ІІ групах характеризувався рядом ускладнень. У І і ІІ групах найчастіше зустрічалися хронічна венозна недостатність (І група – 80,0 %; ІІ група –80,0 %) та розвиток ПН (І група – 63,3 %; ІІ група – 60,0 %). Загроза переривання вагітності склала, відповідно, в І групі 40,0 % та ІІ групі – 36,6 %. Значно рідше зустрічався бактеріальний вагіноз (І група – 26,6 %; ІІ група – 33,3 %) та ранній токсикоз (І група – 23,3 %; ІІ група – 20,0 %).

З огляду на високий рівень різноманітних ускладнень, який виникає в І половині вагітності, з метою оцінки функціонального стану фетоплацентарного комплексу нами вивчались основні клініко-лабораторні і функціональні показники в 22 тижні гестації.

Висновок. Отже, як показали основні моменти клінічної характеристики жінок основної і порівняльної груп, високий ризик розвитку перинатальної патології обумовлений змінами, що виникають на фоні варикозної хвороби вен нижніх кінцівок і у функціональній біосистемі «мати – плацента – плід», зі сторони гемодинамічних параметрів, що необхідно враховувати при проведенні лікувально-профілактичних заходів. 


Ключові слова


варикозна хвороба; плацентарна дисфункція; гестаційні ускладнення.

Повний текст:

ТУТ

Посилання


Ancheva, I.A. (2016). Klinicheskaya kharakteristika platsentarnoy disfunktsii s pozitsii tendentsii sovremennogo akusherstva (obzor literatury) [Clinical characteristics of placental dysfunction from the perspective of the trend of modern obstetrics (literature review)]. Bukovynskyi medychnyi visnyk – Bukovyna Medical Journal, 1, (20), 196-199 [in Russian].

Beznoshenko, H.B., Kravchenko, Yu.T., & Tsukanov, Yu.T. (2016). Varikoznaya bolezn u beremennykh: osobennosti gestatsionnogo perioda, flebogemodinamika malogo taza i nizhnikh konechnostey [Varicose disease in pregnant women: features of the gestational period, phlebodynamics of the pelvis and lower extremities]. Rossiyskiy vestnik akushera–ginekologa – Russian Journal of the Obstetrician–Gynecologist, 3, (16), 4-8 [in Russian].

Korniiets, N.H., Kravtsova, Yu.A. (2016). Kliniko-patohenetychne obhruntuvannia profilaktyky akusherskykh uskladnen u vahitnykh z varykoznoiu khvoroboiu [Clinical and pathogenetic substantiation of prevention of obstetric complications in pregnant women with varicose veins]. Zdorovye zhenshchiny – Woman’s Health, 6, 82-84 [in Russian].

Reshetnyak, O.M. (2016). Ultrazvukovaya diagnostika pri oslozhnennykh formakh varikoznoy bolezni nyzhnykh konechnostey [Ultrasonic diagnostics for complicated forms of varicose veins of lower extremities]. Promeneva dinohnostyka i promeneva terapiia – Radiation Diagnostics and Radiotherapy, 2, 33-37, [in Ukrainian].

Dijkstra, L.M., Khin, N.Y., & Coroneos, J.C. (2014). The effect of pregnancy on venous valve repair to the sapheno-femoral junction for varicose veins. Obstet. Med. 2, (7), 84-89.

Wahbi, A.M. (2016). Isolated large vulvar varicose veins in a non-pregnant woman. SAGE Open Med. Case Rep. 4, 205-213.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/24116-4944.2017.1.7377

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.