№ 2 (2018)

DOI: https://doi.org/10.11603/1681-2727.2018.2

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск ТИТУЛКА ЗМІСТ

Зміст

Передова стаття

V. D. Moskaliuk, T. R. Kolotylo

Оригінальні дослідження

K. Yu. Lytvyn, L. R. Shostakovych-Koretska, O. O. Volikova
V. M. Kozko, A. V. Sokhan, Ya. I. Burma
O. P. Shevchenko-Makarenko
Yu. Yu. Riabokon, K. V. Kalashnyk, O. M. Kamyshnyi, O. V. Riabokon
L. M. Lazarenko, O. Ye. Nikitina, L. O. Hanova, H. V. Kovtonyuk, Ye. V. Nikitin, M. Ya. Spivak, S. I. Klymniuk, L. B. Romaniuk
I. I. Nezhoda, S. Singh, T. M. Khlypnyach, L. P. Kholod
V. V. Bendas, L. I. Sydorchuk, N. D. Yakovychuk
S. O. Nykytyuk, M. A. Andreychyn

Короткі повідомлення

R. Yu. Hrytsko, I. I. Martynyuk

Ювілеї та події

M. A. Andreychyn