Про журнал

Галузь та проблематика

Категорії читачів: лікарі-інфекціоністи і наукові працівники, епідеміологи, лікарі загальної практики, студенти вищих навчальних медичних закладів.

Програмні цілі (основні принципи): систематичне інформування журналом лікарів і наукових працівників про найновіші досягнення у сфері медичної інфектології, про досвід і перспективи боротьби з інфекційними хворобами; об`єднання зусиль українських вчених і лікарів у розробці та впровадженні нових методів діагностики, лікування і профілактики інфекційних хвороб.

 

Процес рецензування

Усі надіслані статті рецензуються. Рецензенти призначаються з числа відомих науковців - фахівців у галузі,  до якої стосується стаття. Передусім звертається увага на наукові новизну й коректність викладу матеріалу, стилістичні й граматичні помилки, відповідність вимогам журналу для публікації.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Sponsors

  • Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського

Учасник

Журнал видається за кошти передплатників

  • Журнал издается на средства подписчиков

Історія журналу

Всеукраїнський науково-практичний медичний журнал «Інфекційні хвороби» видається з 1995 року щоквартально. Головний редактор – член-кореспондент НАМН України, професор Андрейчин М.А.; відповідальний секретар – професор Копча В.С.

Редакційна колегія: Васильєва Н.А (Тернопіль), Возіанова Ж.І. (Київ), Волков К.С. (Тернопіль), Волосовець О.П. (Київ), Івахів О.Л. (Тернопіль), Климнюк С.І. (Тернопіль), Кліщ І.М. (Тернопіль), Ковальчук Л.Я. (Тернопіль), Копча В.С. (Тернопіль), Котляренко Л.Т. (Київ), Крамарєв С.О. (Київ), Марієвський В.Ф. (Київ), Ситник І.О (Тернопіль), Чемич М.Д. (Суми), Фещенко Ю.І. (Київ), Фіра Л.С. (Тернопіль).

Редакційна рада: Богадєльніков І.В. (Сімферополь), Виноград Н.О. (Львів), Волянський Ю.Л. (Харків), Гальота В. (Бидґощ, Польща), Голубовська О.А. (Київ), Гураль А.Л. (Київ), Деміховська О.В. (Росток, Німеччина), Дикий Б.М. (Івано-Франківськ), Дуда О.К. (Київ), Зайцев І.А. (Донецьк), Зінчук О.М. (Львів), Карпов І.О. (Мінськ, Білорусь), Козько В.М. (Харків), Лайшконіс А. (Каунас, Литва), Малий В.П. (Харків), Матяш В.І. (Київ), Мороз Л.В. (Вінниця), Мусабаєв Е.І. (Ташкент, Узбекистан), Незгода І.І. (Вінниця), Нікітін Є.В. (Одеса), Палій Г.К. (Вінниця), Покровський В.І. (Москва, Росія), Руденко А.О. (Київ), Савов Е. (Софія, Болгарія), Суременко М.С. (Дніпропетровськ), Фролов А.Ф. (Київ), Ходак Л.А. (Харків), Широбоков В.П. (Київ), Щербінська А.М. (Київ), Ярош О.О. (Київ).

Співзасновники видання:

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України,

Державна установа «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського» НАМН України.

Вид видання: журнал.

Статус видання: вітчизняне.

Мови видання: українська, англійська.

Сфера розповсюдження: загальнодержавна.

Категорії читачів: лікарі-інфекціоністи та науковці, епідеміологи, лікарі загальної практики, студенти вищих навчальних медичних закладів.

Програмні цілі (основні принципи): систематичне інформування журналом лікарів і науковців про найновіші досягнення у сфері медичної інфектології, про досвід і перспективу боротьби з інфекційними хворобами; об’єднання зусиль українських вчених і лікарів у розробці та впровадженні нових методів діагностики, лікування і профілактики інфекційних хвороб.

Періодичність випуску – 1 раз у квартал;

обсяг – до 16 умовних друкарських аркушів;

формат видання – 60×84/8.

Місцезнаходження редакції: журнал «Інфекційні хвороби»; Майдан Волі, 1; м. Тернопіль, 46001.

Вид видання за цільовим призначенням – наукове, медичне.