Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • 1. Стаття повинна мати відношення установи з рекомендацією до друку, експертний висновок, підписи наукового керівника та (або) керівника установи, завірені печаткою. Під текстом обов’язкові підписи всіх авторів. Окремо необхідно вказати ім’я, по батькові (обов’язково українською мовою), посаду, науковий ступінь чи вчене звання усіх авторів, їх e-mail, за якими можна вести листування і переговори.
 • 2. Статтю треба друкувати українською чи англійською мовою на одному боці аркуша формату А4 (210×297 мм), через 1 інтервал, кегль 12, шрифт Times New Roman. Таблиці й малюнки до статті потрібно вмонтувати в єдиний файл із текстом роботи, а скановані фото підготувати ще й у вигляді окремих файлів у форматі TIF чи JPG. Графіки і діаграми готувати тільки у чорно-білому варіанті.
 • 3. У заголовку статті зазначають її УДК (універсальний десятковий класифікатор), ініціали та прізвища авторів, назву роботи, назву закладів або організацій, де вона виконана.
 • 4. Оригінальні дослідження треба писати за такою схемою: вступ, матеріали і методи, результати досліджень та їх обговорення, висновки, література. Кожен з цих розділів тексту слід виділити.
 • 5. У тексті статті при посиланні на публікацію слід зазначати її номер у порядку згадування (а не за алфавітом).
 • 6. Всі позначення мір, фізичних одиниць, цифрових даних клінічних і лабораторних досліджень слід наводити відповідно до Міжнародної системи одиниць (СІ).
 • 7. Бібліографія повинна містити роботи за останні 10 років. Список літератури наводиться тільки за стандартом APA – American Psychological Association (http://csnukr.in.ua/articles/APA%20English%202010.07.27.pdf). Звертаємо увагу, що у бібліографічних записах не можна використовувати такі розділові знаки як «/», «//» і «–». Назва джерела і вихідні дані відокремлюються від авторів і заголовка статті типом шрифту (курсивом), крапкою або комою.
  Джерела друкують у порядку посилання на них у тексті, незалежно від мови оригіналу.
 • 8. До усіх статей додаються україно- та англомовні резюме з ключовими словами (не менше 3 і не більше 8). Резюме повинні відображати основний зміст статті та її структури, висвітлювати результати досліджень, уникаючи загальних виразів, а також бути компактними (об’єм від 100 до 250 слів – не більше 1500 знаків).
 • 9. Наприкінці статті українською та англійською мовами необхідно подати інформацію про авторів: прізвище, ім’я і по батькові (повністю), вчене звання, науковий ступінь, місце роботи, посада, адреса електронної пошти та ідентифікатор ORCID кожного співавтора. Крім того, неодмінно вказується наявність чи відсутність конфлікту інтересів.
 • 10. Усі статті рецензуються. Рецензенти можуть рекомендувати роботу для публікації або у разі недотримання перерахованих вимог – відхилити її. Зауваження рецензентів надсилаються авторам з метою адаптації статті до публікації.
  Всі надіслані статті перевіряються на плагіат.
 • 11. Висловлені авторами думки можуть не збігатися з позицією редакції. Редакція без узгодження з авторами виправляє термінологічні та стилістичні помилки, усуває зайві ілюстрації, скорочує текст. Роботи з великою кількістю змістових недоречностей, граматичних помилок, а також ті, які не відповідають усім перерахованим вище вимогам, до друку не приймаються. Авторський гонорар не виплачується. У першу чергу друкуються роботи передплатників журналу, а також статті, що замовлені редакцією, рецензії, дописи про ювілеї та події з наукового життя.
  Статті надсилати на Е-mail: infecdis@ukr.net, а також на сайт www.ojs.tdmu.edu.uа, на якому автору необхідно зареєструватися та прикріпити електронний варiант статтi у журнал «Інфекційні хвороби» для її подальшого редагування. Поштова адреса: Журнал «Інфекційні хвороби». Медичний університет, Майдан Волі, 1; 46001 м. Тернопіль.

Керівництво для авторів

Для друкованої версії авторських вказівок,

Журнал «Інфекційні хвороби» – це рецензований Всеукраїнський журнал із відкритим доступом, який виходить щоквартально українською та англійською мовами.

Типи та розмір статей, опублікованих у журналі «Інфекційні хвороби»

Статтю треба друкувати українською чи англійською мовою на одному боці аркуша формату А4 (210×297 мм), через 1 інтервал, кегль 12, шрифт Times New Roman. Таблиці й малюнки до статті потрібно вмонтувати в єдиний файл із текстом роботи, а скановані фото підготувати ще й у вигляді окремих файлів у форматі TIF чи JPG. Графіки і діаграми готувати тільки у чорно-білому варіанті.

У заголовку статті зазначають її УДК (універсальний десятковий класифікатор), ініціали та прізвища авторів, назву роботи, назву закладів або організацій, де вона виконана.

Оригінальні дослідження треба писати за такою схемою: вступ, матеріали і методи, результати досліджень та їх обговорення, висновки, література. Кожен з цих розділів тексту слід виділити.

У тексті статті при посиланні на публікацію слід зазначати її номер у порядку згадування (а не за алфавітом).

Всі позначення мір, фізичних одиниць, цифрових даних клінічних і лабораторних досліджень слід наводити відповідно до Міжнародної системи одиниць (СІ).

Бібліографія повинна містити роботи за останні 10 років. Список літератури наводиться тільки за стандартом APA – American Psychological Association (http://csnukr.in.ua/articles/APA%20English%202010.07.27.pdf). Звертаємо увагу, що у бібліографічних записах не можна використовувати такі розділові знаки як «/», «//» і «–». Назва джерела і вихідні дані відокремлюються від авторів і заголовка статті типом шрифту (курсивом), крапкою або комою.

Джерела друкують у порядку посилання на них у тексті, незалежно від мови оригіналу.

До усіх статей додаються україно- та англомовні резюме з ключовими словами (не менше 3 і не більше 8). Резюме повинні відображати основний зміст статті та її структури, висвітлювати результати досліджень, уникаючи загальних виразів, а також бути компактними (об’єм від 100 до 250 слів – не більше 1500 знаків).

Наприкінці статті українською та англійською мовами необхідно подати інформацію про авторів: прізвище, ім’я і по батькові (повністю), вчене звання, науковий ступінь, місце роботи, посада, адреса електронної пошти та ідентифікатор ORCID кожного співавтора. Крім того, неодмінно вказується наявність чи відсутність конфлікту інтересів.

Оригінальні дослідження

Статті оформляються за конкретною схемою: вступ, пацієнти (матеріали) і методи, результати досліджень та їх обговорення, висновки, література. Обов'язкові україно- та англомовне резюме з ключовими словами. Усі статті рецензуються.

Огляди та лекції

Розглядається проблема, опираючись на світові наукові джерела та авторський досвід. Рубрикація довільна.

Дискусії та роздуми

Публікуються дискусійні статті, висвітлені думки яких є радше гіпотетичними. Рубрикація довільна.

Короткі повідомлення

Коротка інформація про випадки з практики, історичні нариси, методичні повідомлення тощо.

Ювілеї та події

Коротка інформація про ювілей конкретної особи або роковини смерті, біографічні й історичні відомості, а також повідомлення про проведені форуми тощо.

Рецензії

Публікуються рецензії на монографії, підручники, атласи та інші книги, що відповідають фаху журналу.

Положення про конфіденційність

Імена та адреси електронної пошти, введені на цьому веб-сайті журналу, використовуватимуться тільки для зазначених цілей журналу та не будуть доступні для будь-яких інших цілей або будь-якій іншій стороні.