Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Стаття повинна мати відношення установи з рекомендацією до друку, експертний висновок, підписи наукового керівника та (або) керівника установи, завірені печаткою. Під текстом обов’язкові підписи всіх авторів. Окремо необхідно вказати ім’я, по батькові (обов’язково українською мовою), посаду, науковий ступінь чи вчене звання усіх авторів. Необхідно вказати відсутність конфлікту інтересів.

Керівництво для авторів

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТАТЕЙ ДО ЖУРНАЛУ «ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ» ПРОСИМО ДОТРИМУВАТИСЬ ТАКИХ ВИМОГ

1. Стаття повинна мати відношення установи з рекомендацією до друку, експертний висновок, підписи наукового керівника та (або) керівника установи, завірені печаткою.

2. Статтю треба готувати українською або англійською мовою на одному боці аркуша формату А4(210×297 мм), через 1 інтервал, кегль 12, шрифт Times New Roman. Робота публікуватиметься лише за умови надсилання її електронного варіанту у форматі DOC чи RTF (Microsoft Word за стандартом IBM). Таблиці й малюнки до статті потрібно вмонтувати у єдиний файл із текстом роботи, а скановані фото підготувати ще й у вигляді окремих файлів у форматі TIF чи JPG. Графіки і діаграми готувати тільки у чорно-білому варіанті.

3. У заголовку статті зазначають її УДК (універсальний десятковий класифікатор), ініціали та прізвища авторів, назву роботи, назву закладів або організацій, де вона виконана; а наприкінці статті українською та англійською мовами подаються дані про авторів:  прізвище, ім'я і по батькові (повністю), вчене звання, науковий ступінь, місце роботи, посада, адреса електронної пошти (публікуються в журналі), адреса для листування і номер телефону.

4. Оригінальні дослідження треба писати за такою схемою: вступ, пацієнти (матеріали) і методи, результати досліджень та їх обговорення, висновки, література. Кожен з цих розділів тексту слід виділити.

5. У тексті статті при посиланні на публікацію слід зазначати її номер у порядку згадування (а не за алфавітом).

6. Всі позначення мір, фізичних одиниць, цифрових даних клінічних і лабораторних досліджень слід наводити відповідно до Міжнародної системи одиниць (СІ).

7. Бібліографія повинна містити роботи за останні 10 років. В оригінальних статтях цитують не більше 10 джерел, в оглядах – до 30.

Необхідно готувати два варіанти списку літератури. Перший варіант оформляється звичайним способом, згідно з ДСТУ ДЕСТ 7.1:2006 – як у дисертаційних роботах (http://psychling.phdpu.edu.ua/images/recenzent/Oform%20bibl%20opusy%20Form%20N23.pdf).

Другий варіант готують за стандартом APA – American Psychological Association (http://csnukr.in.ua/articles/APA%20English%202010.07.27.pdf). Він повністю повторює перший, але транслітерований латиницею. У списку латиницею необхідно вказати усіх авторів літературного джерела (ДСТУ ДЕСТ 7.1:2006 цього не передбачає). Назву джерела (журнал, конференція, книга) завжди виділяють курсивом.

Оформлення блоку REFERENCES

1) структура бібліографічного посилання на кириличні джерела в References:

  •  ПІБ авторів (транслітерація);
  •  транслітерована назва публікації, переклад назви англійською мовою в квадратних дужках [];
  •  транслітерована назва джерела, переклад назви англійською мовою в квадратних дужках [];
  •  вихідні дані англійською мовою.

2) алгоритм оформлення блоку References:

2.1) копіюємо ПОВНІСТЮ список джерел до блоку References, залишаючи описи латиницею без змін;

2.2) транслітеруємо описи кириличних джерел, використовуючи системи автоматичної транслітерації:

Українська транслітерація:

(http://www.slovnyk.ua/services/translit.php)

Російська транслітерація:

(http://ru.translit.net/?account=zagranpasport)

2.3) перекладаємо описи кириличних джерел (заголовок статті та назву джерела) англійською мовою;

2.4) редагуємо отримане посилання відповідно до стандарту АРА:

- прибираємо спеціальні позначки в транслітерованому описі («//», «/», «-« , « ; », « : »);

- у квадратних дужках після транслітерації пишемо перекладений заголовок статті та назву джерела англійською мовою;

- розкриваємо англійською мовою повне місце видання (скажімо, Kyiv), залишаючи назву видавництва транслітерованою; 

- виправляємо позначення сторінок (замість 12 s. пишемо 12 p.);

- додаємо в кінці [in Ukrainian] чи [in Russian].

Інформація щодо міжнародного стандарту АРА (American Psychological Association (APA) Style) є на сайті НБУВ: http://nbuv.gov.ua/node/929.

Підготувати правильний список літератури за вимогами АРА вам допоможе інтернет-ресурс http://www.citethisforme.com/. Після введення метаданих в запропоновану форму, система сама згенерує вам правильно оформлене посилання для вашого списку літератури, яке необхідно скопіювати і вставити у свою статтю.

ВАЖЛИВО: в елементах опису можна використовувати лише прямі лапки (") та заборонено заміняти латинські літери кириличними.

Зразки оформлення цитувань у стилі АРА

Стаття у часопису:

ПІБ автора, назва статті й журналу транслітеруються; назва статті наводиться в авторському перекладі англійською. Назва статті й журналу виділяються курсивом. У часопису, що має нумеровані томи й випуски, вказуються номер тому і номер випуску.

До прикладу:

Author, A. (2015). Nazva statti [Title of article]. Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informologiia, 4(1), 121–135. [in Ukrainian].

Author, A. (2015). Nazva statti [Title of article]. Bibliotechnyi visnyk, (5), 124–127. [in Ukrainian].

Книга:

ПІБ автора, назва книги та назва видавництва транслітеруються. Вихідні дані — місце видання, том, частина, сторінки тощо — подаються у перекладі англійською мовою. Назва книги наводиться також в перекладі англійською.

До прикладу:

Author, A. (2015). Nazva knigi [Title of book]. Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian].

Author, A. (2015). Nazva roboty [Subtitle]. In Nazva knigi [Title of book] (Vol. 10, pp. 33–44). Kyiv: Naukova dumka. [in Ukrainian].

 

Дисертація, автореферат дисертації:

Назва дисертації перекладається. Обов’язково вказується: PhD dissertation, Extended abstract of PhD dissertation, Master’s thesis. Наводиться або правильний офіційний переклад назви установи, або транслітерація її назви.

ВАЖЛИВО: краще посилатися на повний текст дисертації, а не на автореферат.

Описи можна перевірити у каталогах дисертацій: http://diss.rsl.ru/ та http://search.proquest.com/.

До прикладу:

Author, A. (2015). Title of dissertation. PhD dissertation (Social Communication). Kharkiv State Academy of Culture, Kharkiv. [in Ukrainian].

Author, A. (2015). Title of dissertation. Extended abstract of PhD dissertation (Social Communication). Kharkiv State Academy of Culture, Kharkiv. [in Ukrainian].

Тези доповідей, матеріали конференцій:

Тези доповідей — Abstracts of Papers.

Матеріали (труди) конференцій — Proceedings of the Conference Name.

Матеріали 3 міжнар. конференції / симпозіуму / з’їзду... — Proceedings of the 3rd International Conference / Symposium / Congress…

До прикладу:

Author, A. (2015). Nazva tez [Title of artikle]. Abstracts of Papers. Conference Name. Kyiv, June 1–3. 2015. (pp. 29–42). Kyiv: VNLU. [in Ukrainian].

Author, A. (2015). Nazva tez [Title of artikle]. In Title of book (якщо є): Proceedings of the Conference, Kyiv, June 1–3. 2015. (pp. 29–42). Kyiv: VNLU. [in Ukrainian].

Джерела друкують у порядку посилання на них у тексті, незалежно від мови оригіналу.

8. До усіх статей додаються україно- та англомовні резюме з ключовими словами (не менше 3 і не більше 8). Структура резюме тотожна структурі статті: мета, матеріали і методи, результати досліджень та їх обговорення, висновки. Резюме повинні бути компактними (об’єм від 250 до 350 слів – не більше 2500 знаків). Англомовне резюме повинно включати ще й назву роботи, ініціали та прізвища авторів, а також назву закладів або організацій, де вони працюють.

9. Висловлені авторами думки можуть не збігатися з позицією редакції. Редакція без узгодження з авторами виправляє термінологічні та стилістичні помилки, усуває зайві ілюстрації, скорочує текст. Роботи з великою кількістю змістових недоречностей, граматичних помилок, неякісним англійським перекладом, а також ті, які не відповідають усім перерахованим вище вимогам, до друку не приймаються. Авторський гонорар не виплачується. Передусім друкуються роботи передплатників журналу, а також статті, що замовлені редакцією, рецензії, дописи про ювілеї та події з наукового життя.

10. Статті надсилати за такою адресою: http://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/inf-patol/index. Пройшовши процедуру реєстрації (кнопка «зареєструватися»), Ви зможете отримувати оперативну інформацію про стан надісланих статей, електронну версію видання з опублікованою роботою, а також мати доступ до архіву номерів журналу.

 

Оригінальні дослідження

Статті оформляються за конкретною схемою: вступ, пацієнти (матеріали) і методи, результати досліджень та їх обговорення, висновки, література. Обов'язкові україно- та англомовне резюме з ключовими словами. Усі статті рецензуються.

Огляди та лекції

Розглядається проблема, опираючись на світові наукові джерела та авторський досвід. Рубрикація довільна.

Дискусії та роздуми

Публікуються дискусійні статті, висвітлені думки яких є радше гіпотетичними. Рубрикація довільна.

Короткі повідомлення

Коротка інформація про випадки з практики, історичні нариси, методичні повідомлення тощо.

Ювілеї та події

Коротка інформація про ювілей конкретної особи або роковини смерті, біографічні й історичні відомості, а також повідомлення про проведені форуми тощо.

Рецензії

Публікуються рецензії на монографії, підручники, атласи та інші книги, що відповідають фаху журналу.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.