Політика боротьби з плагіатом

Автори повинні переконатися, що вони написали повністю оригінальні роботи, і якщо вони використали роботу та/або слова інших осіб, це має бути належним чином процитовано. Плагіат, підробка даних і маніпулювання зображеннями не допускаються. Плагіат неприйнятний у журналі «Інфекційні хвороби».

Плагіат включає копіювання тексту, ідей, зображень або даних з іншого джерела, навіть із ваших власних публікацій, без жодного посилання на першоджерело.

Повторне використання тексту, скопійованого з іншого джерела, має бути між лапками та цитуватися на оригінальне джерело. Якщо дизайн дослідження або структура чи стиль рукопису були запозичені з попередніх робіт, вони мають бути чітко цитовані.

Якщо під час рецензування буде виявлено плагіат, рукопис може бути відхилено. У такому разі ми можемо опублікувати виправлення або відкликати статтю.

Кілька публікацій

Загалом автор не повинен публікувати рукописи, що описують по суті одне й те саме дослідження, у кількох журналах чи первинних публікаціях. Одночасне надсилання одного рукопису до кількох журналів вважається неетичною публікацією та є неприйнятним.

Журнал «Інфекційні хвороби» перевіряє всі надіслані до журналу рукописи на плагіат незалежними експертами та спеціальним програмним забезпеченням Plagiat.pl та Unicheck. Ми захищаємо права авторів/співавторів і розслідуємо заяви про плагіат або неправомірне використання опублікованих статей. Відповідальність за достовірність інформації, наведеної в статтях, достовірність імен, прізвищ, цитат несуть автори. Автори відповідальні за представлені ними матеріали у разі виявлення в них плагіату. Так само ми захищаємо репутацію журналу від зловживань. Таким чином, журнал застерігає за собою право відхилити статтю за плагіат без додаткових пояснень і вжити відповідних судових заходів.