Галузь та проблематика

Категорії читачів: лікарі-інфекціоністи і наукові працівники, епідеміологи, лікарі загальної практики, студенти вищих навчальних медичних закладів.

Програмні цілі (основні принципи): систематичне інформування журналом лікарів і наукових працівників про найновіші досягнення у сфері медичної інфектології, про досвід і перспективи боротьби з інфекційними хворобами; об`єднання зусиль українських вчених і лікарів у розробці та впровадженні нових методів діагностики, лікування і профілактики інфекційних хвороб.