Редакційний штат

Головний редактор

Михайло Андрейчин,  Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського, Тернопіль, Україна                

Заступник головного редактора

Сергій Климнюк, Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського, Тернопіль, Україна             

Відповідальний секретар

Василь Копча, Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського, Тернопіль, Україна                

Редакційна колегія

Waldemar Haliota, Універистет Миколи Коперника, Медичний колегіум, Бидґощ, Польща   

Ірина Дзюблик, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Київ, Україна       

Вікторія Задорожна,  Інститут епідеміології та інфекційних хвороб НАМН України, Київ, Україна       

Олег Івахів, Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського, Тернопіль, Україна           

Ярина Йосик, Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського, Тернопіль, Україна         

Rebecca Jane Cox,  Бергенський університет, Норвегія  

Віктор Марієвський,  Інститут епідеміології та інфекційних хвороб НАМН України, Київ, Україна  

Денис Музика,  Інститут експериментальної та клінічної ветеринарної медицини, Харків, Україна         

Ірина Незгода, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, Вінниця, Україна      

Микола Співак, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, Київ, Україна         

Юрій Фещенко,  Національний інститут фтизіатрії і пульмонології НАМН України, Київ, Україна      

Микола Чемич, Медичний інститут Сумського державного університету, Суми, Україна         

Оксана Шевчук, Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського, Тернопіль, Україна            

Володимир Широбоков, Національний медичний університету імені О.О. Богомольця, Київ, Україна